Zpracování business plánů - 736 154 466

Podnikatelské záměry, business plány - zpracování, aktualizace

    Vítám Vás na stránce, kde najdete podrobné informace a nabídku mých služeb týkající se zpracování podnikatelských záměrů, business plánů, podnikatelských projektů, podnikatelských plánů atd.

    Podnikatelské záměry zpracovávám od roku 1995.

    Již v té době jsem měl praktické zkušenosti, protože jsem zpracoval a úspěšně obhájil vlatní diplomovou práci s názvem: "Hodnocení efektivnostil pilařské linky v podniku XXX". Tzn. že jsem cca rok sbíral údaje přímo v konkrétním podniku týkající se konkrétního pilařského provozu.

    Od té doby jsem zpracoval přes 350 podnikatelských záměrů (nebo business plánů, když se tato verze podnikatelského záměru objevila) včetně finančních analýz z řádově 30 oborů a více (podrobnější seznam najdete na stránce Seznam oborů zpracovaných business planů a podnikatelských záměrů).

Aktualizace k datu: 27. 7. 2022

Zpracování podnikatelských záměrů, business plánů, žádosti o úvěr - nabízené služby

    Pokud tedy řešíte otázky "Kdo vytvoří, zpracuje podnikatelský záměr nebo business plán?", "Hledám firmu pro zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu, podnikatelského projektu" nebo "Jak zpracovat či napsat podnikatelský záměr nebo business plán", pak jste tady správně.

    Rozsah služeb týkajících se přímo zpracování podnikatelských záměrů, business plánů a žádosti o úvěr, které nabízím, je následující:

 • zpracování podnikatelských záměrů nebo business plánů pro všechny obory bez omezení dle požadavků bankovních i nebankovních českých a zahraničních finančních institucí a investorů
 • zpracování podnikatelských záměrů a business plánů "na klíč"
 • NOVINKA - zpracování podnikatelských záměrů pro celní správu na prokázání ekonomické stability (dle ustanovení § 43g zákona č. 331/2014 Sb., kterým se mění zákon č.353/2003 Sb., o spotřebních daních) za účelem získání nebo prodloužení povolení k provozování daňového skladu (např. pokud hodláte provozovat čerpací stanici PHM)
 • NOVINKA - zpracování business plánů pro získání business víza pro podnikání v USA včetně překladů do cizích jazyků
 • zpracování podnikatelských záměrů nebo business plánů jako přílohy k developerským projektům
 • zpracování podnikatelských záměrů nebo business plánů pro solární FVE elektrárny (následně rovněž vedení účetnictví nebo daňové evidence solárních FVE elektráren, daňové přiznání, evidence DPH)
 • zpracování žádostí, podnikatelských záměrů pro získání dotace od Úřadu práce (např. o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa nebo na zřízení SÚPM za účelem výkonu SVČ)
 • NOVINKAzpracování podnikatelského záměru pro finanční úřad jako přílohy při registraci k DPH
 • zpracování úvěrové dokumentace, business plánů nebo podnikatelských záměrů doplňujících žádost pro úvěr nebo leasing u českých bank a leasingových společností (např. KB, Raiffesisen banka, Česká spořitelna, ČMZRB, ČSOB nebo družstevní záložny atd.)
 • zpracování podnikatelských záměrů a business plánů pro zahraniční investory s překlady podnikatelských záměrů nebo business plánů do cizích jazyků (textovou i tabulkovou část včetně grafů)
 • přepracování nebo aktualizace podnikatelských záměrů a business plánů (změna doby splatnosti, změna úrokové sazby, rozšíření činností atd.)
 • poradenství při zpracování podnikatelských záměrů nebo business plánů v jednotlivých etapách jejich realizace
 • odborný posudek a předběžná analýza podnikatelských záměrů nebo business plánů zájemce (příprava na zpracování PZ)
 • oponentské posudky diplomových nebo bakalářských prací zpracovaných na oblast zpracování podnikatelských záměrů, business plánů, finančních analýz

    Podnikatelský záměr nebo business plán Vám zpracuji samostatně nebo můžeme navázat spolupráci při společném postupu pod mým dohledem.

    Stručný výběr oborů zpracovaných podnikatelských záměrů a business plánů, které jsem již zpracoval, naleznete na stránce "Přehled oborů zpracovaných business plánů a podnikatelských záměrů", kde uvádím aktualizovaný přehled.

Potřebujete zpracovat podnikatelský záměr, podnikatelský projekt, business plán nebo finanční analýzu?

    Kromě standardní nabídky služeb zpracování podnikatelských záměrů a business plánů (které uvádím výše), Vám navíc můžu nabídnout:

 • dlouhodobé zkušenosti se zpracováním podnikatelských záměrů nebo business plánů od roku 1995
 • praktické zkušenosti se zpracováním podnikatelských záměrů a business plánů mnoha klasických (kovovýroba, dřevozpracující půmysl, potravinářství, restaurace, horské hotely nebo penzióny, čerpací stanice PHM apod.) i "nezvyklých" oborů (ekologie, kamenolom, zdravotnictví aj.)
 • praktické zkušenosti se zpracováním podnikatelských záměrů a business plánů pro různé typy investorů - české banky, zahraniční investory (včetně překladů), družstevní záložny nebo leasingové společnosti

    Rád s Váma budu spolupracovat při jejich realizaci právě zpracováním těchto Vašich nápadů do formy podnikatelského záměru nebo business plánu.

    Výsledkem naší spolupráce pak bude podnikatelský záměr nebo business plán, který při repektování Vašich představ a požadavků bude přitažlivý a hlavně po obsahové a kvalitativní stránce přijatelný pro daného konkrétního investora nebo skupinu investorů.

    V dnešní době internetu není vzdálenost mezi námi nepřekonatelným problémem.

    Podnikatelský záměr nebo business plán lze zpracovat i na dálku, tzv. on-line, kdy veškerá komunikace probíhá prostřednictvím telefonu, e-mailem nebo poštou (např. zaslání podkladů pro zpracování podnikatelských záměrů nebo business plánů).

    To by bylo na úvod vše.

    Pokud zde nenajdete informace, které hledáte, napište mi. Rád Vám odpovím na Vaše dotazy, případně doplním tyto chybějicí informace na tento web.

    Pojďme tedy dál.

Doba zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu

    Standardní doba zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu se pohybuje od 10 - 14 pracovních dní.

    Je závislá od rozsahu a kvality dodaných podkladů a rozsahu a druhu oboru zpracovávaného podnikatelského záměru nebo business plánu.

Příklad zpracovaného podnikatelského záměru ke stažení

    Jako ukázku mé práce zde nabízím pro vážné zájemce vzor ve formě prezentace zpracovaného podnikatelského záměru s fiktivními daty pro představu, jak by přibližně vypadal Váš podnikatelský záměr nebo business plán.

    Jedná se o zajímavou a originálně zpracovanou prezentaci ve formě knihy spustitelnou na jakémkoliv počítači bez omezení, kdy stránky otáčíte jako v knize kliknutím na šipku vpravo.

    Pokud máte zájem o zaslání příkladu zpracovaného podnikatelského záměru, kontaktujte mě tel.: 736 154 466 nebo e-mailem.

    Pozn.: Na základě výsledků anket na levé straně této stránky bych chtěl poznamenat následující. Pokud zde nenajdete Vámi hledané informace, napište mi prostřednictvím odpovědního formuláře, nebo rovnou volejte 736 154 466. Rád Vám odpovím na Vaše individuální dotazy. A navíc mi pomůžete doplnit konkrétní informace, které zde dle Vás chybí. Děkuji.

    Potřebujete zpracovat podnikatelský záměr? V případě zájmu o mé služby mi napište nebo rovnou volejte 736 154 466.

Zpracování finančních analýz podnikatelského záměru, business plánu, firmy, podniku

    Zpracování finančních analýz může být součástí podnikatelského záměru nebo aktuální ekonomické situace firmy nebo podniku.

    Nabízím zpracování následujících finančních analýz:

 • analýza efektivnosti (rentabilita, likvidita, aktivita, nákladovost, produktivita práce ...)
 • analýza návratnosti investice (NPV, IRR ...)
 • bankrotní a predikční modely (quick test, altman, in ...)
 • a samozřejmě vertikální a horizontální analýza ekonomických výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow)

    Ukázky vybraných finančních analýz najsete ke stažení v následující kapitole.

Ukázky částí zpracovaných podnikatelských záměrů, business plánů a finančních analýz

    Pro Vaší představu zde přikládám ukázky vybraných kapitol podnikatelského záměrů a jednotlivých finančních analýz.

    Veškeré údaje jsou fiktivní a neodpovídají bežným hodnotám.

Ukázky zpracování podnikatelských záměrů a business plánů

Ukázky zpracování finančních analýz

Standardní finanční analýzy
Systémy včasného varování - bankrotní modely
Systémy včasného varování - bonitní modely

    Jedná se o ukázky dílčích úseků podnikatelských záněrů a business plánu tak jak je zpracovávám a byly předloženy a akceptovány jednotlivými investory (jsou prověřené praxí).

    Takže už víte jaké služby týkající se zpracování podnikatelských záměrů a business plánů Vám mohu nabídnout.

    Nyní tedy za jaké ceny.

Ceník zpracování podnikatelských záměrů a business plánů

    Cena za pracování podnikatelských záměrů nebo business plánů včetně finančních analýz je smluvní a je závislá od více faktorů, mezi které patří:

 • typ podnikatelského záměru nebo business plánu
 • rozsah podnikatelského záměru nebo business plánu
 • počet provozních jednotek podnikatelského záměru nebo business plánu
 • obor podnikatelského záměru nebo business plánu
 • typ investora, pro kterého je podnikatelský záměr nebo business plán zpracováván
 • požadavek na doplnění podnikatelského záměru nebo business plánu o finanční analýzu
 • požadavek na překlad podnikatelského záměru nebo business plánu
 • výše úvěru – NEOVLIVŇUJE CENU za zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu

    Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud máte zájem o zpracování konkrétní cenové nabídky  týkající se zpracování Vašeho podnikatelského záměru nebo business plánu (jak jste uvedli v anketě na této stránce), bude nejvhodnější a také nejrychlejší, pokud mě budete kontaktovat telefonicky na čísle 736 154 466 a společně provedeme odhad rozpětí ceny za zpracování.

    Ceník zpracování včetně podrobnějších informací najdete na stránce Ceník zpracování podnikatelských záměrů a business plánů.

    V případě dotazů nebo máte-li zájem o mé služby, napište mi nebo rovnou volejte 736 154 466.

Můžu si zaplacenou částku za zpracování podnikatelského záměru dát do daňových výdajů?

    Celkem často se setkávám i s dotazem, zda si částku zaplacenou za podnikatelský záměr nebo business plán můžete dát do daňových výdajů nebo nákladů.

    Podnikateslké záměry nebo business plány zpracovávám na základě následujících živnostenských listů (oprávněni):

 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků (živnost volná)
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (živnost vázaná)

    Na částku, kterou zaplatíte za zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu, Vám vystavím platný daňový doklad, který si bez problémů můžete zahrnout do výdajů nebo nákladů a snížit tak základ daně a tím i samotnou daň. Takže žádná "černota".

Podpora začínajících podnikatelů OSVČ - slevy za vytvoření, zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu

    Jako podporu začínajícím podnikatelům, OSVČ, nabízím slevu za vytvoření podnikatelského projektu, business plánu, podnikatelského záměru atd. ve výši 20 %.

    Jedinou podmínkou je zahájení podnikání nebo jeho obnovení činnosti v aktuálním roce. Stačí doložit aktuálním výpisem ze živnostenského rejstříku nebo obchodního rejstříku.

    V případě zájmu mě můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře zde.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Poradenství při zpracování podnikatelských záměrů a business plánů

    V oblasti  poradenství při zpracování podnikatelských záměrů a business plánů určených např. pro banky, investory nebo úřady práce nabízím následující služby:

1) Pomoc při zpracování podnikatelských záměrů a business plánů

 • zpracování ekonomické kalkulace předpokládaných výnosů, nákladů a cash flow (peněžní toky)
 • zpracování kompletní tabulkové části podnikatelských plánů a business plánů (kalkulace ekonomiky záměru, plán splácení úvěru, odpisový plán a ekonomické výkazy rozvaha a výkaz zisků a ztrát včetně cash flow)
 • zpracování finanční analýzy doplňující podnikatelský záměr nebo business plán (vybrané poměrové ukazatele pro dané odvětví nebo obor, quick test, systémy včasného varování - bonitní modely, bankrotní modely atd.)
 • zpracování textové části podnikatelských záměrů a business plánů včetně tabulek, grafů a fotodokumentace doplňujících text

2) Konzultace a asistence při zpracování dílčích částí nebo úseků podnikatelských záměrů a business plánů

3) Posouzení životaschopnosti podnikatelských záměrů a business plánů

    Pomocí kompletní finanční analýzy nebo vybrané části finanční analýzy dle oboru podnikatelského záměru nebo business plánu, např.:

 • vertikální a horizontální analýza časových řad hospodaření
 • vybrané poměrové ukazatele pro dané odvětví nebo obor
 • quick test
 • systémy včasného varování - bonitní modely, bankrotní modely

    Pro podrobnější informace o nabízených službách spojených se zpracováním podnikatelského záměru nebo business plánu a cenách za služby mě prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Překlady podnikatelských záměrů a business plánů

    Překlady podnikatelských záměrů a business plánů do AJ, NJ případně jiných jazyků včetně ekonomických výkazů a analýz není standardní součásí zpracování.

    Jedná se o samostatnou doplňkovou službu, kterou nabízím a je předmětem samostatné objednávky na základě Vaší žádosti nebo žádosti investora.

    Cena za překlady podnikatelských záměrů a business plánů je závislá na následujících faktorech:

 • požadovaný světový jazyk
 • požadovaná doba na zpracování překladu (např. do 5 nebo 3 dnů, 48 hodin, 24 hodin)
 • počet překládaných stran textové části
 • požadavek na překlad jiných než standardních výkazů a tabulek
 • požadavek např. ze strany investora na variantu tzv. soudního překladu

Překlady standardních výkazů podnikatelského záměru zdarma

    Překlady standardních výkazů podnikatelských záměrů a business plánů nabízím zdarma za následujících podmínek:

 • jedná se o překlad do AJ nebo NJ
 • podnikatelský záměr nebo business plán v českém jazyce bude zpracovávat má firma

    Mezi standardní výkazy tabulkové části podnikatelských záměrů nebo business plánů, jejichž překlady za výše uvedených podmínek nabízím zdarma, patří:

 • samotné základní ekonomické výkazy (rozvaha, výsledovka, peněžní tok neboli cash flow)
 • struktura investičního majetku včetně odpisů
 • splátkový kalendář včetně vyčíslení výše splátek jistiny úvěru a úroků v jednotlivých letech

    Překlady ostatních ekonomických výkazů a tabulek včetně všech druhů finančních analýz patří mezi placené služby.

 

    Takže už víte jaké služby týkající se zpracování podnikatelských záměrů a business plánů Vám mohu nabídnout a jaké jsou cenové relace.

    Máte zájem o zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu?

    Napište mi tedy prostřednictvím kontaktního formuláře nebo rovnou volejte 736 154 466.

    Jakým způsobem bude probíhat naše spolupráce při zpracování Vašeho podnikatelského záměru nebo business plánu? To se dozvíte v následující kapitole.

Postup při zpracování podnikatelského záměru, business plánu, finanční analýzy

     Pokud máte zájem o mé služby nebo třeba jen dotaz, kontaktujte mě:

 1. Nejlépe telefonicky na čísle 736 154 466. Během telefonického rozhovoru nejrychleji upřesníme o jaký záměr by se mělo jednat, odhadneme jeho rozsah a náročnost na zpracování a následně stanovíme cenu za zpracování podnikatelského záměru k oboustranné spokojenosti. Tento postup se v praxi osvědčil nejlépe.
 2. Pokud mi budete zasílat e-mail, uvěďte následující informace: název podnikatelského záměru nebo business plánu, Vašé jméno, telefonický kontakt, odbor nebo odvětví a místo realizace záměru, popis (čím více tím lépe), pro jakého investora se bude podnikatelský záměr nebo business plán zpracovávat (soukromý investor, banka, leasingová společnost atd.) a případně další informace které považujete za důležité.
 3. Kontaktovat mě můžete i prostřednictvím následujícího Kontaktního formuláře.

    Podnikatelské záměry, business plány, developerské záměry a finanční analýzy zpracovávám výhradně osobně bez přispění jiných osob (spolupracovníka, sekretářky apod.).

    Zaručuji tímto absolutní ochranu osobních údajů nebo strategických informací, které mi během procesu zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu sdělíte. Případně se nebráním ošetřit tuto oblast podpisem smlouvy na ochranu informací, kterou mi zašlete.

Podklady potřebné pro zpracování podnikatelských záměrů a business plánů  – rozsah a struktura

    Hned úvodem bych chtěl podotknout, že se jedná o obecný seznam a poznámky k podkladům potřebným pro zpracování podnikatelských záměrů nebo business plánů.

    Doporučuji proto v případě Vašeho zájmu o mé služby kontaktovat mě telefonicky na čísle 736 154 466. V rámci této konzultace upřesníme skutečnou strukturu a rozsah požadovaných podkladů potřebných pro zpracování právě Vašeho podnikatelského záměru nebo business plánu.

    Ušetříte se tím často nemálo času, který vynaložíte na shromažďování podkladů, které možná nebudou potřebné.

Poznámky k podkladům potřebným pro zpracování podnikatelských záměrů a business plánů

 1. Rozsah, struktura a charakter podkladů na zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu jsou závislé od oboru zpracovaného záměru
 2. Pro úvodní schůzku nebo telefonickou konzultaci je sice vhodné mít připravené základní informace nebo podklady, které jsou potřebné pro zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu
 3. Ale
 4. Pro začátek upozorňuji na jednu věc. Neshromažďujte často zbytečně velké množství podkladů a informací bez úvodní konzultace. Z praxe vím, že často dochází k shromažďování velkého množství podkladů, které nakonec není potřeba. Mimo jiné jsem od Vás placený za to, že Vám díky mým zkušenostem ušetřím tímto Váš čas
 5. Kontaktujte mě telefonicky na tel.: 736 154 466 pro upřesnění informací týkajících se podkladů pro zpracování konkrétně Vašich podnikatelských záměrů nebo business plánů

Základní rozsah podkladů potřebných pro zpracování podnikatelských záměrů a business plánů

    Na úvodní schůzku nebo telefonickou konzultaci je vhodné mít připravené následující informace:

 • informace o žadateli (na koho nebo jakou firmu bude záměr zpracován - živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku firmy která bude žadatelem o úvěr)
 • stručný popis co je předmětem záměru a čeho chcete dosáhnout (kdo, co, kde, jak, za kolik)
 • struktura investice (výše úvěru, členění pozemek-nemovitosti-technologie-zásoby-provozní finance), příklad ke stažení
 • parametry úvěru (úrok, doba splácení, odklad splátek jistiny nebo úroku)
 • typ investora (česká banka, zahraniční banka, soukromý investor, rizikový kapitál atd.)
 • odhad předpokládaných příjmů a výdajů
 • personální obsazení (profese, počet zaměstnanců, hrubá mzda, směnnost)
 • marketing
 • konkurence
 • dodavatelé – odběratelé

    Podklady mohou být jak v tištěné podobě, ručně psané, fotokopie nebo v elektronické podobě.

    V případě dotazů mě prosím kontaktujte na tel.: 736 154 466.

Podnikatelské záměry a business plány - rozsah a struktura

    Nyní se stručně zmíním o rozsahu a struktuře jednotlivých variant podnikatelských záměrů nebo business plánů pro Vaší představu, jaké služby Vám nabízím a co můžete očekávat. 

A) Odborný posudek a předběžná analýza podnikatelského záměru (příprava na zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu)

    Jedná se o předběžnou analýzu podkladů a ekonomických výkazů zájemce o zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu.

    Cílem je zjištění možných rezerv - limitů a stanovení optimálních úvěrových podmínek (výše úvěru, doba splatnosti, úroková sazba), za kterých je realizace podnikatelského záměru nebo business plánu reálná.

    Výsledkem je pak návrh na další doplnění a úpravy tak, aby podnikatelský záměr nebo business plán splňoval požadavky investorů.

    V případě zájmu o mé služby nebo dotazů mě kontaktujte na tel.: 736 154 466 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

B) Podnikatelská vize (příprava na zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu)

    Jedná se stručnou základní charakteristiku podnikatele o jeho podnikatelském záměru nebo business plánu.

    Slouží pro úvodní oslovení investorů s cílem zjistit, zda je podnikatelský záměr nebo business plán financovatelný nebo ne.

    Ke zpracování podnikatelské vize lze např. přistoupit i v případě, pokud je třeba rychle oslovit investora a na zpracování standardního podnikatelského záměru nebo business plánu není dostatek času.

    Podnikatelská vize může pak následně sloužit i jako podklad pro vypracování "čistokrevného", ostrého podnikatelského záměru nebo business plánu v plném rozsahu, pokud investor projeví zájem záměr financovat.

    V neposlední řadě je třeba se zmínit i o finančním hledisku, a tím je úspora Vašich finančních prostředků. Cena za zpracování podnikatelské vize se může pohybovat v rozsahu 30 - 50 % ceny za zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu.

    Podnikatelská vize obsahuje textovou část, tabulkovou část (základní ekonomické kalkulace a výkazy) a část příloh.

    Rozsah jednoho výtisku se pohybuje od sedmi stran a více.

    Standardní doba zpracování je od tří dnů a více od dodání všech podstatných podkladů potřebných pro zpracování podnikateslké vize.

    V případě, že investor bude mít na základě podnikatelské vize o Váš podnikatelský nápad zájem a bude tak potřeba zpracovat klasický podnikatelský záměr, odečítá se z ceny podnikatelského záměru 30 % - 50 % ceny za zpracování podnikatelské vize.

    V případě zájmu o mé služby nebo dotazů mě kontaktujte na tel.: 736 154 466 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

C) Podnikatelský záměr nebo business plán pro české i zahraniční bankovní a nebankovní investory

    Podnikatelský záměr nebo business plán se skládá z textové části, tabulkové části a části příloh.

    Tabulkovou část mohou tvořit dvě samostatné kapitoly:

 • část ekonomických výkazů  -kalkulace předpokládaných příjmů (tržeb, výnosů) a výdajů (nákladů), samotné základní ekonomické výkazy (rozvaha, výsledovka, peněžní tok neboli cash flow), struktura investičního majetku včetně odpisů a splátkový kalendář včetně vyčíslení výše splátek jistiny úvěru a úroků v jednotlivých letech
 • finanční analýza - druhá část  tabulkové části doplňující samotné ekonomické výkazy. Jedná se finanční analýzu v dané struktuře finančních ukazatelů dle oboru zpracovaného podnikatelského záměru nebo business plánu

    Podnikatelský záměr nebo business plán je zpracován v rozsahu cca 15 - 30 stran, v případě rozsáhlých projektů i více.

    Standardní doba zpracování je od sedmi dnů a více (pro české finanční instituce) od dodání všech podstatných podkladů potřebných pro zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu.

    V případě rozsáhlejších projektů je doba zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu od deseti dnů a více (zahraniční banky).

    V případě zájmu o mé služby nebo dotazů mě kontaktujte na tel.: 736 154 466 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

D) Podnikatelský záměr nebo business plán pro developerský projekt (dále developerský podnikatelský záměr)

    Developerský podnikatelský záměr není developerským projektem, jedná se o jeden z doplňujících dokumentů, který je součástí kompletní dokumentace developerského projektu.

    Cílem developerského podnikatelského záměru je oslovení vybraných potenciálních bankovních nebo nebankovních investorů a složí k prezentaci developerského projektu jako celku.

    Jedná se o speciální variantu podnikatelského záměru nebo business plánu, jehož základní charakteristika je částečně shodná viz bod C) Podnikatelský záměr nebo business plán pro české i zahraniční bankovní a nebankovní investory.

    Odlišuje se ale v následujících bodech:

 • většinou je podstatně rozsáhlejší než standardní podnikatelský záměr nebo business plán, což prodlužuje standardní dobu zpracování od čtrnácti dnů a rozsah se pohybuje od 20 stran a více
 • tabulková část developerského podnikatelského záměru je částečně odlišná od tabulkové části standardního podnikatelského záměru nebo business plánu pro české i zahraniční bankovní a nebankovní investory viz bod C).
 • tabulková část developerského podnikatelského záměru navíc obsahuje další výkazy a ukazatele finanční analýzy vystihující specifika, zvláštnosti a odlišnosti developerského projektu od standardního podnikatelského záměru nebo business plánu viz bod C).

    V případě zájmu o mé služby nebo dotazů mě kontaktujte na tel.: 736 154 466 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

E) Podnikatelský záměr nebo business plán pro získání dotace od Úřadu práce

    Jedná se rovněž o speciální variantu podnikatelského záměru nebo business plánu, jehož základní charakteristika je částečně shodná viz bod C.Podnikatelský záměr nebo business plán pro české i zahraniční bankovní a nebankovní investory.

    Struktura je částečně odlišná a je určena požadavky na získání dotace ze strany Úřadu práce.

    Rozsah se pohybuje od 10 stran a více a obsahuje rovněž textovou část, tabulkovou část (základní ekonomické kalkulace a výkazy) a část příloh.

    Doba na zpracování se pohybuje od pěti dnů a více od dodání všech podstatných podkladů potřebných pro zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu pro získání dotace od Úřadu práce.

    V případě zájmu o mé služby nebo dotazů mě kontaktujte na tel.: 736 154 466 nebo prostřednictvím  kontaktního formuláře zde .

Zpracování podnikatelských záměrů a business plánů - doplňující informace

    Samotný podnikatelský záměr nebo business plán je standardně dodáván v elektronické podobě ve formátu *.pdf (lze otevřít např. v programu Adobe reader nebo Acrobat Reader).

    Případně jsou v ceně za zpracování podnikatelského záměrů nebo business plánu dva výtisky v českém jazyce.

Zpracování podnikatelských záměrů a business plánů dle účelu

    Nabízím zpracování podnikatelských záměrů a business plánů dle účelu, ke kterému ho potřebujete zpracovat nebo jakého investora potřebujete oslovit.

    Jedná se o zpracování podnikatelského záměru, podnikatelskému projektu, business plánu, žádosti pro banku nebo leasingovou společnost pro:

 • získání úvěru
 • získání půjčky
 • získání leasingu strojů nebo nemovitosti
 • získání kapitálové účasti, venture kapitáku (business angels)
 • získání podpory nebo dotace Úřadu práce
 • získání informací o stavu Vaší firmy (interní informovanost společníků nebo jednatelů firem)
    Pro podrobnější informace o nabízených službách spojených se zpracováním podnikatelského záměru nebo business plánu a cenách za služby mě prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře zde.
    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Kdo potřebuje zpracovat podnikatelský záměr, business plán

    Zpracování podnikatelských záměrů a business plánů včetně poradenství mohou využít např.:

 • začínající i zkušení podnikatele, živnostníci, OSVČ, pokud potřebují oslovit investory nebo banky
 • studenti, např. při zpracování seminární, diplomové nebo bakalářské závěrečné práce
 • budoucí podnikatelé, kteří potřebují mít zpracovaný  podnikatelský záměr nebo business plán pro získání dotace od Úřadu práce
 • podnikatel developer, který realizuje developerský projekt a potřebuje oslovit investora

K jakému účelu může zpracovaný podnikatelský záměr sloužit

    Podnikatelský záměr nebo business plán zpracuji dle vašich požadavků i podle účelu, kterému má posloužit.

    Zpracovaný podnikatelský záměr nebo business plán může sloužit jako:

 • materiál nebo podklad pro jednání s českými i zahraniční bankovními a nebankovní investory
 • materiál doplňující developerský projekt s cílem oslovit investora
 • materiál pro získání dotace například od Úřadu práce
 • interní firemní materiál pro Vaše další rozhodování, například zhodnocení návratnosti investovaných prostředků
 • ekonomický model s více variantami vývoje a vyhodnocením, které faktory jakým způsobem a v jakém rozsahu ovlivňují požadovaný sledovaný ukazatel (např. jak změna cen vstupních materiálů, změna prodejních cen výrobků a služeb, změna struktury vyráběného nebo prodávaného sortimentu ovlivňuje například ziskovost výrobního podniku nebo obchodu se zbožím)

    Praxe a zkušenosti od roku 1995.

Zamyšlení ke zpracování podnikatelských záměrů a business plánů

    Často se setkávám z Vaší strany, zájemců o zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu, s následujícím přístupem.

    Požadavek na předložení podnikatelského záměru ze strany investora považujete jako nutné zlo, podmínku, kterou musíte splnit, aby Váše záležitost postoupila dál.

    Neuvědomujete si, že je to vlastně i příležitost pro Vás. Příležitost zjistit, zda je opravdu Váš podnikatelský záměr jako takový opravdu životaschopný a realizovatelný. Zda jste nezapomněli na něco, co by Váš záměr mohlo ohrozit. 

    Zpracováním podnikatelského záměru můžeme společně odhalit případné slabé stránky a rizika, které během samotné realizace záměru mohou vzniknout a ohrozit tak Vámi vynaložené investice, a to jak finanční, tak i časové.

    Takže nepovažujte požadavek ze strany investora ohledně zpracování podnikatelského záměru jako nutné zlo, ale spíše jako příležitost pro Vás.

    Když už podnikatelský záměr investor požaduje a potřebuji záměr zpracovat, proč tuto okolnost nevyužít i pro svou vlastní potřebu?

Nenašli jste zde hledané informace týkající se zpracování podnikatelských záměrů nebo business plánů?

    Na základě výsledků anket na levé straně této stránky bych chtěl poznamenat následující. Pokud zde nenajdete Vámi hledané informace, napište mi prostřednictvím odpovědního formuláře, nebo rovnou volejte 736 154 466.

    Rád Vám odpovím na Vaše individuální dotazy. A navíc mi pomůžete doplnit konkrétní informace, které zde dle Vás chybí. Děkuji.

Komunikace a kontakty

    Hledáte investora?

    Podrobnější informace o nebankovních úvěrech naleznete na stránce podnikatelské úvěry.

    Potřebujete poradit, vysvětlit či pomoci se zpracováním podnikatelského záměru nebo business plánu jako celku?

    Nebo potřebujete zpracovat jen určité části, např. textovou nebo tabulkovou část podnikatelského záměru nebo business plánu?

    Pak mě neváhejte kontaktovat pomocí následujícího odpovědního formuláře.

    Nebo rovnou volejte na tel.: 736 154 466.

    Zajímají mě profesně jako zpracovatele podnikatelských záměrů a business plánů Vaše podnikatelské nápady a rád s Váma budu spolupracovat při jejich realizaci právě zpracováním těchto Vašich nápadů do formy podnikatelského záměru nebo business plánu.

    Výsledkem naší spolupráce pak bude podnikatelský záměr nebo business plán, který při repektování Vašich představ a požadavků bude přitažlivý a hlavně po obsahové a kvalitativní stránce přijatelný pro daného konkrétního investora nebo skupinu investorů.    

        Na spolupráci se těší

                        ing. Antonín Halata

Kontakt

Zpracování podnikatelských záměrů a business plánů - Účetnictví - daně

ucetnictvi777@seznam.cz

Zámostní 1155/27
Ostrava
PSČ 71000

+420 736 154 466

Vyhledávání

Kontaktujte nás

Anketa

Našli jste zde hledané informace?

CZIN.eu
Internetový katalog obchodů a webových stránek - Bezva Portál
Toplink - katalog odkazů
sprehledem.cz
SEO webu sledují SEO nástroje.cz

© 2011 Všechna práva vyhrazena. Autor: Antonín Halata

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode