Zpracování business plánů - 736 154 466

Ceník zpracování podnikatelských záměrů a business plánů

    Dobrý den

    Vítám Vás na stránce, kde najdete ceník za zpracování podnikatelských záměrů, business plánů, podnikatelských projektů a finančních analýz

    Včetně způsobu stanovení uvedených cen.

Základní ceník za zpracování podnikatelského záměru a business plánů

    Cena za zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu je následující:

    Jednoduchý, méně rozsáhlý záměr - od 9 000 Kč

    Standardní podnikatelský záměr - od 11 000 Kč (obvykle okolo 13 000 - 25 000 Kč)

    Rozsáhlý podnikatelský záměr - smluvní cena dle rozsahu

    V případě zájmu o zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu mě prosím kontaktujte nejlépe telefonicky na 736 154 466.

    Jednotlivé součásti zakázky: Dva výtisky podnikatelského záměru, dvě složky příloh k podnikatelskému záměru

V ceně zpracování podnikatelského záměru je zahrnuto:

 • Analýza dodaných podkladů, vyhledání dodatečných a doplňujících podkladů vztahujících se k projektu a jejich analýza a zpracování
 • Základ marketingu - silné stránky projektu, rizika projektu (SWOT analýza)
 • Textová část
 • Tabulková část: Rozbor tržeb a nákladů projektu včetně provozní kalkulace předpokládaných příjmů a výdajů, ekonomické výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow, struktura investičního majetku a odpisový plán, splátkový kalendář úvěru)

     Potřebné podklady: Seznam potřebných podkladů se zjistí při úvodní konzultaci

Doba zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu

    Standardní doba zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu se pohybuje od 10 - 14 pracovních dní.

    Doba zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu je závislá od rozsahu a kvality dodaných podkladů a rozsahu a druhu oboru zpracovávaného podnikatelského záměru nebo business plánu.

Podpora začínajících podnikatelů OSVČ - slevy za vytvoření, zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu

    Jako podporu začínajícím podnikatelům, OSVČ, nabízím slevu za vytvoření nebo zpracování podnikatelského projektu, business plánu, podnikatelského záměru atd. ve výši 20 %.

    Jedinou podmínkou je zahájení podnikání nebo jeho obnovení činnosti v aktuálním roce. Stačí doložit aktuálním výpisem ze živnostenského rejstříku nebo obchodního rejstříku.

    V případě zájmu mě můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře zde.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

    Podrobné informace ohledně vytvoření nebo zpracování podnikatelských záměrů a business plánů najdete na stránce Business plány, podnikatelské záměry - zpracování, aktualizace, překlady, najdete zde přehled nabízených služeb, postup při zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu a spoustu jiných zajímavých informací.

Příklad zpracovaného podnikatelského záměru ke stažení

    Jako ukázku mé práce zde nabízím pro vážné zájemce prezentaci zpracovaného podnikatelského záměru s fiktivními daty pro představu, jak by přibližně vypadal Váš podnikatelský záměr nebo business plán (jedná se o zajímavou a originálně zpracovanou prezentaci ve formě knihy spustitelnou na jakémkoliv počítači bez omezení, kdy stránky otáčíte jako v knize kliknutím na šipku vpravo). Pokud máte zájem o zaslání příkladu zpracovaného podnikatelského záměru, kontaktujte mě tel.: 736 154 466 nebo e-mailem.

Potřebujete zpracovat podnikatelský záměr nebo business plán?

Napište mi nebo rovnou volejte 736 154 466.

    Přehled zpracovaných podnikatelských záměrů a business plánů uvádím na stránce Zpracované podnikatelské záměry a business plány.

    Podrobné informace k nabídce služeb týkající se zpracování podnikatelských záměrů a business plánů, které nabízím, najdete na stránce Podnikatelské záměry a business plány - zpracování, aktualizace, překlady.

Poznámky a komentáře k ceníku zpracování podnikatelských záměrů a business plánů

 1. Ceny jsou jednotné jak pro podnikatele účtující v daňové evidenci, tak i účetnictví (podvojném účetnictví)
 2. Ceny nejsou závislé na výši žádaného úvěru
 3. V případě specifických - značně složitých a náročných projektů je cena vždy dohodnuta při vzájemném jednání
 4. V ceně je následující struktůra podnikatelského záměru: textová část, provozní kalkulace předpokládaných příjmů a výdajů, ekonomické výkazy, přílohy

Podklady potřebné pro zpracování podnikatelských záměrů a business plánů

    Vzhledem k faktu, že každý projekt je svým způsobem specifický, v praxi se osvědčila telefonická konzultace o projektu před první schůzkou, kdy se vyjasní situace, co vše je třeba zajistit ze strany žadatele a co bude třeba zajistit ze strany zpracovatele podnikatelského záměru.

    Proces vypracování podnikatelského záměru se podstatně urychlí a žadatel bude mít jasnou představu o podkladech, které by měl pro úvodní schůzku  zajistit. Pro začátek jsou podstatné podklady jako kopie ŽL a společenské smlouvy (u obchod.společn.), kopie osvědčení k registraci k daním, účetní závěrky a kopie daňových přiznání za tři roky (pokud existují), znalecké posudky a výpis z katastru nemovitostí (i starší) v případě nákupu podnikatelského objektu, informace o technologiích, které jsou předmětem úvěru, stručnou charakteristiku dosavadního podnikání a základní informace o žadateli (rok narození, vzdělání, praxe). Pomocné materiály vztahující se k podnikatelskému záměru (např. předběžné smlouvy od dodavatelů nebo odběratelů, informace o vyráběném nebo prodávaném sortimentu, představa o nárocích na pracovní sílu, informace o konkurenci atd.), pokud existují.

    Přestože to považuji za samozřejmost, je zajištěna ochrana údajů, které poskytnete pro zpracování podnikatelského záměru. Podnikatelské záměry zpracovávám osobně sám a nevyužívám pro jejich zpracování další osoby.

    Potřebujete zpracovat podnikatelský záměr nebo business plán? Napište mi nebo rovnou volejte 736 154 466.

Ceník zpracování podnikatelských záměrů a business plánů a faktory které výši ceny ovlivňují

    Cena za pracování podnikatelských záměrů nebo business plánů včetně finančních analýz je smluvní (cílem jednání je oboustranně přijatelná cena) a je závislá od více faktorů, mezi které patří:

 • rozsah a úplnost dodaných podkladů pro zpracování podnikatelského záměru
 • typ podnikatelského záměru nebo business plánu
 • rozsah podnikatelského záměru nebo business plánu
 • počet provozních jednotek podnikatelského záměru nebo business plánu
 • obor podnikatelského záměru nebo business plánu
 • typ investora, pro kterého je podnikatelský záměr nebo business plán zpracováván
 • požadavek na doplnění podnikatelského záměru nebo business plánu o finanční analýzu
 • požadavek na překlad podnikatelského záměru nebo business plánu
 • faktor výše úvěru – NEOVLIVŇUJE CENU za zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu

    Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud máte zájem o zpracování konkrétní cenové nabídky týkající se zpracování Vašeho podnikatelského záměru nebo business plánu (jak jste uvedli v anketě na této stránce), bude nejpraktičtější a také nejrychlejší, pokud mě budete kontaktovat telefonicky na čísle 736 154 466 a společně provedeme odhad rozpětí ceny za zpracování.

Nenašli jste zde hledané informace týkající se ceníku zpracování podnikatelských záměrů nebo business plánů?

    Na základě výsledků anket na levé straně této stránky bych chtěl poznamenat následující. Pokud zde nenajdete Vámi hledané informace, nebo je Vám něco nejasné, napište mi prostřednictvím odpovědního formuláře, nebo rovnou volejte 736 154 466. Rád Vám odpovím na Vaše individuální dotazy. A navíc mi pomůžete doplnit konkrétní informace, které zde dle Vás chybí.

    Potřebujete zpracovat podnikatelský záměr nebo business plán? Napište mi nebo rovnou volejte 736 154 466.

    Na spolupráci se těší

        ing. Antonín Halata

Kontakt

Účetnictví - daně

ucetnictvi777@seznam.cz

Stodolní 9
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

+420 736 154 466

Vyhledávání

Kontaktujte nás

Anketa

Našli jste zde požadované informace?

Anketa

Ceny za zpracování podnikatelského záměru jsou:

Anketa

Způsob stanovení ceny za zpracování podnikatelského záměru jsou pro Vás:

Seo servis
SEO webu sledují SEO nástroje.cz

Fotografie použita dle Creative Commons Valerii9116  © 2011 Všechna práva vyhrazena. Autor: Antonín Halata

Tvorba www stránek zdarmaWebnode