Zpracování business plánů - 736 154 466

Příklady z účetní a daňové praxe

    Dobrý den

    Na této stránce pro Vás uvádím dle mého názoru zajímavé tipy, aktuální informace a "vychytávky", důležitá upozornění nebo příklady z praxe z oblasti účetnictví, daňových přiznání a ostatních daní, pro neplátce a plátce DPH, OSVČ, právnické osoby nebo provozovatele solárních elektráren FVE atd.

    Pokud hledáte vzory daňových a účetních formulářů, najdete je na stránce "Účetnictví a daně - zajímavé odkazy, ke stažení".

    Informace v jednotlivých příkladech jsou platné k datu zveřejnění (datum / číslo v závorce).

Paušální daň 2022 - přihlášení do 10. 1. 2022. Ano nebo NE. (060122)

    Pokud se chcete přihlásit  k paušální dani pro rok 2022 a pokud se Vám to vyplatí, můžete tak učinit nejpozději do ponděli 10. 1. 2022.

    Přihlášení k paušální dani lze provést on-line na webu FS ČR klikněte zde.

    Oficiální podrobné informace k paušální dani pro rok 2022 najdete na webu FS ČR klikněte zde.

    Komu se paušální daň vyplatí? Většinou u OSVČ, které splňují následující hlediska:

 • uplatňují výdaje paušálem ve výši 40 % a máte vyšší zdanitelné příjmy než cca 410 000 Kč, nebo ...,
 • neuplatňují žádné odečitatelné položky (dary, životní a penzijní pojištění, úroky ze stavebního úvěru, odborové příspěvky atd., viz oddíl 3 DPFO Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky, tabulka dole na str. 2 přiznání K DPFP), nebo...,
 • neuplatňují žádné jiné slevy dle § 35ba odst. 1, Zákon o dani z příjmů ČR (na manželku, ivaliditu, ZTP atd., viz tab. Částka podle § 35ba odst. 1, str. 3 náhoře přiznání k DPFO), nebo...,
 • nestanete se plátcem DPH, tzn. nebudete mít "odhadované očekávané příjmy 2022" vyšší jak 1 mil. Kč za posledních předchozích 12 měsíců (POZOR - nejen skutečné příjmy, ale i fakturace, protože pokud např. budete mít příjmy 900 000 Kč, ale fakturace překročí během roku nebo ke konci roku 2022 částku 1 mil. Kč, musíte se registrovat povinně jako plátce DPH a tím porušíte jednu z podmínek, které musí splňovat ten, který se registroval k paušální dani 2022, tzn. nesmí být plátcem DPH, nebo...,
 • nemůžete si požádat o vrácení daňového zvýhodnění na vyživované dítě, nebo...,
 • nebudete žádat v roce 2022 hypotéku nebo úvěr, protože je s vysokou pravděpodobností při paušální dani nedostanete (stav k 6. 1. 2022) ....

    Výčet není úplný, jedná se o nejpodstatnější hlediska.

    Podkladem pro rozhodnutí, zda využít paušální daně v roce 2022, je "odhad očekávaných příjmů 2022" a zvážení možnosti uplatněné výše uvedených hledisek.

    Pokud nesplňute i jen jedno z výše uvedených hledisek, je možné, že se Vám registrace k paušální dani 2022 nevyplatí.

    Rizika plynoucí z neuvážené registrace k paušální dani 2022 plynou mimo jiné i ze strany tzv. "odhadu očekávaných příjmu v roce 2022".

    Pokud totiž příjmy za rok 2022 neodhadnete správně a budou vyšší, než jste při registraci k paušální dani uvedli, budete muset stejně podat standardní daňové přiznání k DPFO včetně ročních přehledů pro OSSZ (ČSSZ) a dané zdravotní pojišťovny.

    A to se pak zřejmě nevyhnete zpětnému zavedení účetní agendy, které by Vás měla paušální daň "zbavit".

    S pozdravem

                            Antonín Halata

Vánoční přání a PF 2022

    Vánoce a konec roku 2021 se blíží a začátek roku 2022 je před námi.

    Přeji všem svýn stávajícím klientům přijemné prožití Vánočních svátků, bacha na kapra a vše nejlepší do Nového roku 2022, hlavně zdraví, o zbytek se už pak v dnešní době musíme postarat sami.

                                                                            Antonín Halata

Konečné termíny podání daňového přiznání 2019, přehledů OSSZ 2019 a přehledů zdravotních pojišťoven 2019 (17. 7. 2020)

    Konečné termíny pro podání daňového přiznání 2019, přehledů OSSZ 2019 a přehledů všech zdravotních pojišťoven 2019 jsou letos paradoxně v obráceném pořadí a navíc se blíži.

    Je třeba si uvědomit, že pokud se tyto termíny nedodrží, počítají se pokuty a penále za opožděné podání od začátku dubna 2020.

    Termíny podání jsou následující:

 • Podání ročního přehledu OSVČ za rok 2019 u všech zdravotních pojišťoven je třeba do 3. 8. 2020
 • Do 11. 8. 2020 je třeba uhradit případné doplatky a nedoplatky u všech zdravotních pojišťoven
 • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 je třeba podat do 18. 8. 2020 VČETNĚ uhrazení případných nedoplatků a doplatků
 • Podání ročního přehledu OSVČ za rok 2019 pro OSSZ je třeba do 18. 9. 2020 VČETNĚ uhrazení případných nedoplatků a doplatků

Termín podání daňového přiznání 2018 - do kdy lze podat daňové přiznání za rok 2018 bez pokuty a penále (220319)

    Řádný termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů 2018 je 1.4.2019 (důvod je jednoduchý, 31. 3. 2019 připadá na neděli, proto lze daňové přiznání za rok 2018 podat následující pracovní den, tzn. 1. 4. 2019).

    Nicméně ale je tam navíc jedna možnost, daňové přiznání lze ještě podat pět následujících pracovních dní, bez penále a pokut, takže poslední "klidný" termín je do 8.4.2019.

Upozornění pro podnikající důchodce (190116)

    Pokud jste podávali daňové přiznání za rok 2013 jako důchodce, nemohli jste si uplatnit tzv. nezdanitelné minimum na poplatníka.

    Následně v roce 2014 Vám tato možnost byla umožněna, a to se zpětnou platností i pro rok 2013.

    V některých případech se tak vyplatilo podat za rok 2013 dodatečné daňové přiznání a finanční úřad Vám musel vrátit část peněz, které jste jim zaplatili na dani z příjmů fyzických osob za rok 2013.

    Neleží Vaše peníze na finančáku? Propočítali jste si, zda máte nárok na vrácení přeplatku na dani z příjmu fyzických osob za rok 2013?

    Letos je poslední rok, kdy ještě můžete podat dodatečné daňové přiznání za rok 2013 a tento přeplatek požadovat zpět..

    Podrobnosti uvádím v článku "Starobní důchodci pozor! Máte nárok na zpětné uplatnění základní slevy na dani z příjmů za rok 2013 (081014)"

Bankovní účty finančních úřadů platný od 1. 1. 2016 (17016)

    Seznamy bankovních účtů, čísla matrik a předčíslí účtu pro placení daní – stav k 1. 1. 2016
 1. Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu
 2. Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (kromě Specializovaného finančního úřadu) pro daně a pojistné
 3. Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu pro daně a pojistné
 4. Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní od 1. 1. 2016
 5. Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí od 1. 1. 2016

    Jedná se o imformace s platností k 1.1.2016. Zdroj: GFŘ

Kdy zaměstnanec za rok 2015 podává klasické daňové přiznání a formulář Žádost o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 2015 ke stažení (170116)

    Tato aktualita je věnována všem, kteří již v roce 2015 nemůžou požadovat po svém zaměstnavateli vypořádání svých daňových záležitostí a budou muset sami za sebe podat „klasické“ daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Kdo ze zaměstnaců musí za rok 2015 podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2015?

    Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je povinen za rok 2015 podat sám poplatník (dále jen zaměstnanec), který:

 • v roce 2015 měl příjmy od více zaměstnavatelů a zaměstnání se mu překrývala minimálně v jednom kalendářním měsíci
 • v roce 2015 podnikal souběžně se zaměstnáním jako živnostník OSVČ (na základě živnostenského listu, nebo provozoval solární elektrárnu FVE) nebo měl příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti (z pronájmu, ostatní příjmy atd.) vyšší než 6.000,-Kč
 • podléhal v roce 2015 solidární dani (podrobnosti viz stránka solidární daň – zpracování daňového přiznání)

    Aby si mohl zaměstnanec daňové přiznání podat sám, musí do 24. 2. 2016 nejlépe písemně požádat všechny zaměstnavatele o formulář "Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň adaňové zvhodnění 2015".

    Proto jsem pro ty z Vás, kterých se to týká, připravil ke stažení formulář Žádost o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 2015, který je ke stažení ve formátu *.rtf (lze vyplnit na počítači ve většině textových editorů a vytisknout).

    Vyplňte jej dvakrát, vytiskněte, podepište a předejte zaměstnavateli.

    Jeden výtisk zůstane zaměstnavateli, druhý si necháte jako orazítkovat od zaměstnavatele jako potvrzení pro Vás.

    Zaměstnavatel je ze zákona povinen vystavit vám Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 2015 do 10 dnů od podání této Žádosti o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 2015.

     Formulář stahujte zde .

NOVINKA - zpracování podnikatelských záměrů pro celní správu (230915)

    Nově nabízím zpracování podnikatelského záměru vyžadovaného celní správou na prokázání ekonomické stability (dle ustanovení § 43g zákona č. 331/2014 Sb., kterým se mění zákon č.353/2003 Sb., o spotřebních daních) za účelem získání nebo prodloužení povolení k provozování daňového skladu.

    Jedná se o případy, kdy např. chcete provozovat čerpací stanici PHM. 

    Podrobnější informace ohledně zpracování podnikatelských záměrů uvádím na stránce "Zpracování podnikatelských záměrů a business plánů".

    V případě dotazů mi napište.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Poslední možnost změnit zdravotní pojišťovnu v tomto roce (200915)

    Letos máme možnost změnit zdravotní pojišťovnu podruhé. Pokud o tom uvažujete, je nejvyšší čas.

    Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně lze podat nejpozději do 30.9.2015. Od 1.1.2016 se pak stáváte pojištěncem této nové pojišťovny.

Zamyšlení ke zpracování podnikatelských záměrů a business plánů (040615)

    Často se setkávám z Vaší strany, zájemců o zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu, s následujícím přístupem.

    Požadavek na předložení podnikatelského záměru ze strany investora považujete jako nutné zlo, podmínku, kterou musíte splnit, aby Váše záležitost postoupila dál.

    Neuvědomujete si, že je to vlastně i příležitost pro Vás.

    Příležitost zjistit, zda je opravdu Váš podnikatelský záměr jako takový opravdu životaschopný a realizovatelný. Zda jste nezapomněli na něco, co by Váš záměr mohlo ohrozit.

    Zpracováním podnikatelského záměru můžeme společně odhalit případné slabé stránky a rizika, které během samotné realizace záměru mohou vzniknout a ohrozit tak Vámi vynaložené investice, a to jak finanční, tak i časové.

    Takže nepovažujte požadavek ze strany investora ohledně zpracování podnikatelského záměru jako nutné zlo, ale spíše jako příležitost pro Vás.

    Když už podnikatelský záměr investor požaduje a potřebujete záměr zpracovat, proč tuto okolnost nevyužít i pro svou vlastní potřebu?

    Pokud tedy potřebujete zpracovat podnikatelský záměr, business plán nebo podnikatelský projekt pro českého nebo zahraničního investora, jsem Vám k dispozici. Podrobné informace uvádím na stránce podnikatelské záměry a business plány.

    Zpracuji Vám podnikatelský záměr, business plán, developerský projekt, podnikatelský projekt, finanční analýzu, prostě vše, co potřebujete nebo po Vás požaduje investor, družstevní záložna nebo leasingová společnost.

    Zkušenosti a praxi mám přes 15 let, přehled zpracovaných podnikatelských záměrů uvádím na stránce zpracované podnikatelské záměry a business plány.

    Pokud máte dotaz nebo zájem o mé služby, využijte kontaktní formulář.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466. 

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2014 lze podat až do 9.4.2015 (280315)

    Dle daňového řádu lze podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2014 až do 9.4.2015. Bez pokut a penále. Tento den je můžete podat, ale pokud musíte platit daň z příjmů, zaplaťte ji osobně na pokladně, protože den zaplacení je pokládán den připsání na účet finančního úřadu.

Žádost o prominutí penále u OSSZ (ČSSZ) - vzor ke stžení (020315)

    S koncem roku 2014 a povinností OSVČ podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob souvisí i povinnost podat roční přehledy OSVČ na OSSZ a zdravotní pojišťovny.

    V případě vzniku penále u OSSZ máte možnost o jeho prominutí (informujte se aktuálně na Vaší OSSZ).

    Žádost o prominutí penále u OSSZ najdete Žádost o prominutí penále OSSZ-FREE VZOR 2014-01-ucetnictvi777.webnode.cz.rtf (44,7 kB) .

Přechodné období roku 2015 pro povinné elektronické podání (250215)

    Na webu GFŘ ČR byla publikována tisková zpráva týkající se přechodného období v roce 2015. kdy bude možné podávat formuláře i bez datové schránky prostřednistvím DAPO - Elektronická podání pro finanční správu (přímý odkaz na DAPO zde) pomocí tzv. e-tiskopisu.

    Je zde rovněž ke stažení:

    Zdroj: Generální fnanční ředitelství ČR

    Doplněk k datu 2.3.2015 -Článek k současnému stavu elektronické komunikace s názvem "Pro koho je určena úleva při elektronickém posílání daňového přiznání?".

Nahraďte odečitatelnou položku životní nebo penzijní připojištění odečitatelnou položkou darování krve (190215)

    Vzhledem k tomu, co se v současnosti odehrává ohledně uplatnění odečitatelné položky životní nebo penzijní připojištění (nejasnosti v souvislosti s dodatkem smluv, které v současnosti rozesílají poskytovatelé výše uvedených pojištění), navrhuji Vám:

    Nahraďte tyto odečitatelné položky jinou odečitatelnou položkou, a to bezplatným darováním krve.

    Za každy bezplatný odběr krve Vám náleží odečitatelná položka ve výši 2 000 Kč, která se odečítá od základu daně před zdaněním.

    Je to významná částka snižující základ daně a navíc bezriziková, nehrozí Vám při jejím uplatnění žádné nejasnosti, jako u životního nebo penzijního připojištění (viz problémy s dodatkem smluv v současnosti nebo při nedodržení smluvních podmínek a tím i neoprávněnost uplatnění těchto odečitatelných položek v minulých letech - např. při zrušení smluv životního a penzijního pojištění).

    Snížíte si tak legálně základ daně a tím i samotnou daň z příjmů a navíc posloužíte dobré věci.

    Pokud jste tedy v roce 2014 bezplatně darovali krev, nezapomeňte si tuto odečitatelnou položku uplatnit.

    Pokud ne, v roce 2015 berte tento tip jako inspiraci a krev bezplatně darujte. Na konci roku 2015, respektive při zpracování daňového přiznání za rok 2015 uvidíte, že se Vám to určitě vyplatilo.

    Provozujete solární elektrárnu FVE? Navštivte stránku "Vedení účetnictví FVE".

    Chcete začít podnikat? Podrobné informace najdete na stránce "Začínám podnikat".

    Podnikáte již jako živnostník? Doporučuji stránku "Vedení účetnictví pro živnostníky, OSVČ".

    Potřebujete zpracovat podnikatelský záměr nebo business plán? Podrobnou nabídku služeb najdete na stránce "Zpracování business plánů a podnikatelských záměrů" včetně ceníku.

    Hledáte přivýdělek? Možnosti spolupráce nabízím na stránce "Nabídka spolupráce".

Solární elektrárna FVE zprovozněná před rokem 2012 a konec daňových prázdnin počínaje rokem 2011 (180215)

    Opětovně mě kontaktují provozovatelé FVE, který dosud nevěděli o ukončení daňových prázdnin pro provozovatele solárních elektráren (FVE).

    I když se nejedná o aktuální informaci, stále se ještě v době internetu najdou provozovatelé FVE, kteří nejsou informováni o tom, že...

    Od 1.1.2011 dochází  ze zákona daně z příjmů ke zrušení daňového osvobození pro provozovatele solárních (fotovoltaických) elektráren – dále jen FVE.

    Z toho důvodu bych tímto chtěl na tomto místě upozornit, že za rok 2011 a následující musí všichni provozovatelé fotovoltaických a solárních elektráren podat daňové přiznání k dani z příjmů, včetně ročních přehledů OSVČ pro OSSZ a vybranou zdravotní pojišťovnu.

    Pokud tedy provozujete např. na střeše rodinného domu solární elektrárnu (FVE) a daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2011 a následujících jste ještě nepodali, je nejvyšší čas.

    Proč tomu tak je? Podrobné informace najdete v článcích na stránce "Vedení účetnictví FVE elektráren".

    Pokud máte zájem o služby týkající se vedení účetní agendy včetně zpracování daňových přiznání a ročních přehledů OSVČ, podrobné informace najdete rovněž na stránce "Vedení účetnictví solárních elektráren FVE"

    Pokud se Vás tento případ týká, kontaktujte mě na tel. 736 154 466 nebo prostřednictvím formuláře napište nám.

    Tato změna se týká všech provozovatelů FVE, tzn. fyzických osob – občanů i podnikatelů (živnostníků – OSVČ) i právnických osob. Nezáleží na tom, ve kterém roce jste FVE zprovoznili.

Solární elektrárna FVE - jaké výdaje lze uplatnit pro snížení základu daně z příjmů (280115)

    Konec roku se blíží a tím se blíží i termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2014.

    Pokud uplatňujete výdaje tzv. paušálem (paušální výdaje), zpracování daňového přiznání bude sice jednodušší, ale 40 % paušální výdaje rozhodně nepředstavují ve většině případů veškeré možné skutečné výdaje, které si můžete uplatnit. A skutečné výdaje jsou často podstatně vyšší než výdaje paušálem 40 %.

Provozování solární elektrárny a uplatnění výdajů paušálem - výhody a nevýhody

    Nevýhoda č. 1: V praxi to znamená, že Vám při uplatnění paušálních výdajů ve výši 40 % vznikne větší zisk, tím i základ daně z příjmů a následně i vyšší daň z příjmů. Při souběhu se zaměstnáním pak je výsledkem, že díky provozování solární elektrárny FVE dojde ke snížení výše vráceného přeplatku daně ze závislé činnosti.

    Nevýhoda č. 2: A nesmíme zapomenout i na vyšší částku, kterou budete muset zaplatit na OSSZ a Vaší zdravotní pojišťovnu.

    Jedinou výhodou je pouze jednodušší zpracování daňového přiznání k dani z příjmů, otázkou ale je, zda to skutečně výhoda je (viz níže).

Provozování solární elektrárny a uplatnění výdajů ve skutečné výši - výhody a nevýhody

    Výhoda č. 1: V praxi to znamená, že Vám při uplatnění skutečných výdajů vznikne nižší zisk, tím i základ daně z příjmů a následně i daň z příjmů bude nižší. Při souběhu se zaměstnáním pak je výsledkem, že díky provozování solární elektrárny FVE nedojde k tak výraznému snížení výše vráceného přeplatku daně ze závislé činnosti, jako v případě uplatnění výdajů paušálem.

    Výhoda č. 2: A nesmíme zapomenout i na nižší částku, kterou budete muset zaplatit na OSSZ a Vaší zdravotní pojišťovnu v porovnání s uplatněním výdajů paušálem.

    Jedinou relativní nevýhodou je pouze komplikovanější zpracování daňového přiznání k dani z příjmů, protože díky legislativě tohoto státu týkající se vedení účetní agendy FVE odlišuje od standardní účetní agendy běžného živnostníka OSVČ (např. DPH, stanovení skutečné výše hodnoty FVE pro odepisování atd.).

    Vzhledem k ušetřeným financím díky nižší daně z příjmů (v podstatě spíše při souběhu se zaměstnáním vrácení vyšší části přeplatku daně ze závislé činnosti), a rovněž nižším platbám na sociální pojištění OSSZ a zdravotní pojištění, se způsob uplatnění výdajů ve skutečné výši ve většině případů vyplatí.

    Vím to z vlastní dosavadní praxe vedení účetní agendy solárních elektráren FVE mým klientům od roku 2011.

Jaké výdaje ve skutečné výši si lze uplatnit při provozování solární elektrárny FVE?

    Zajímá Vás, jaké výdaje si můžete uplatnit jako daňově uznatelné pro snížení základu daně a tím i snížení daně z příjmů v případě uplatnění výdajů ve skutečné výši?

    V tom případě mě kontaktujte a probereme možnosti naší spolupráce.

    Nabídku služeb týkající se vedení účetnictví nebo daňové evidence solárních elektráren FVE včetně zpracování daňových přiznání najdete na stránce Solární elektrárny (FVE) – účetnictví, daně, výkazy.

    Aktuální ceník vedení účetnictví solárních elektráren FVE najdete na stránce "Ceník vedení účetnictví a daňové evidence včetně zpracování daňových přiznání".

    V případě dotazů jsem k dispozici na tel. 736 154 466.

    Nebo mě rovnou kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

Solární elektrárna FVE zprovozněná před rokem 2011 a konec daňových prázdnin počínaje rokem 2011 (270115)

    I když se nejedná o aktuální informaci, stále se ještě najdou provozovatelé FVE, kteří nejsou informováni o tom, že...

    Opět mě kontaktovali provozovatelé FVE, kteří provozují FVE před rokem 2011 a kteří dosud nevěděli o ukončení daňových prázdnin pro provozovatele solárních elektráren (FVE) v roce 2011.

    Z toho důvodu bych tímto chtěl na tomto místě upozornit, že od roku 2011 a následujících musí všichni provozovatelé fotovoltaických a solárních elektráren podat daňové přiznání k dani z příjmů včetně přehledů OSVČ na OSSZ a vybranou zdravotní pojišťovnu.

    Od 1.1.2011 dochází  ze zákona ke zrušení daňového osvobození pro provozovatele solárních (fotovoltaických) elektráren – dále jen FVE.

    Pokud tedy provozujete např. na střeše rodinného domu solární elektrárnu (FVE) a daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2011 jste ještě nepodali, je nejvyšší čas.

    Pokud se Vás tento případ týká, kontaktujte mě na tel. 736 154 466 nebo prostřednictvím formuláře napište nám.

    Tato změna se týká všech provozovatelů FVE, tzn. fyzických osob – občanů i podnikatelů (živnostníků – OSVČ) i právnických osob. Nezáleží na tom, ve kterém roce jste FVE zprovoznili.

Omezení plateb v hotovosti od 1.12.2014 (071214)

    Po novele zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, se od 1. 12. 2014 změnil limit maximální částky, do které lze ještě platit hotově.

    Od 1. 12. 2014 tak pro fyzické i právnické osoby platí povinnost provádět platby bezhotovostně, pokud částka překračuje hodnotu 270 000 Kč (do 1. 12. 2014 se jednalo o částku 350 000 Kč).

    Poskytovatel platby nad 270 000 Kč ji musí provést bezhotovostně, příjemce je povinen částku v hotovosti nad 270 000 Kč odmítnout.

    Naopak hotovostně stále můžete platit i nad částku 270 000 Kč mimo jiné, jak jinak, u placení daní, poplatků, cla, záloh na tyto platby, odvodů za porušení rozpočtové kázně a na jiné druhy plateb uskutečňované podle daňového řádu nebo podle celního zákona, pokud tyto zákony nestanoví jinak nebo plateb vyplývající z pracovněprávních vztahů.

    Za platbu se např. nepovažuje vklad nebo výběr peněžních prostředků v hotovosti na nebo z bankovního účtu, nebo výměna bankovek.

Zdroj: Přesné znění novelizovaného zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti platné od 1. 12. 2014

Starobní důchodci pozor! Máte nárok na zpětné uplatnění základní slevy na dani z příjmů za rok 2013 (081014)

    Tak je to tady.

    Starobní důchodci si mohou zpětně uplatnit základní slevu na poplatníka za rok 2013 (Částka podle § 35ba odst. 1, písm. a) zákona (na poplatníka) ve výši 24 840 Kč), pokud na ni měli nárok.

    Týká se to všech důchodců, kteří byli zaměstnáni nebo podnikali jako živnostník OSVČ.

    Pokud jste byl podnikající důchodce, je třeba podat:

 1. řádné daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013, pokud jste je ještě nepodali
 2. dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013, pokud jste daňové přiznání 2013 podali

    Pozn.: podnikat výše uvedené kroky má význam pouze v tom případě, pokud jste za rok 2013 zaplatili daň z příjmů fyzických osob. V tom případě Vám finanční úřad vrátí zpět zaplacenou daň ("přeplatek daně") nebo ji použijou na Vaše případné nedoplatky na jiných daních.

    Pokud Vám ale v roce 2013 vznikla ztráta, zpětné uplatnění základní slevy poplatníka za rok 2013 pro Vás nemá žádný význam a nemusíte podnikat žádné kroky, protože Vám ani nemůžou vrátit žádný "přeplatek daně" vzniklý neuplatněním základní slevy na poplatníka. 

    Podrobnosti o zpětném uplatnění základní slevy poplatníka za rok 2013 pro důchodce najdete na stránkách Finanční správy, odkaz zde.

    Odpovědi na dotazy týkající se zpětného uplatnění základní slevy poplatníka pro důchodce za rok 2013 najdete rovněž na stránkách Finanční správy, odkaz zde.

Rekapitulace uplatnění základní slevy poplatníka u důchodců

    Základní slevu na poplatníka si tedy podnikající důchodce může uplatnit:
 1. zpětně pro rok 2013, odkazy jak jsou uvedeny výše
 2. za rok 2014 již při podání řádného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (v případě podnikání jako OSVČ živnostník)

    Pokud jste byl jako důchodce zaměstnán, máte rovněž nárok na základní slevu na poplatníka. Podrobnosti viz odkazy výše.

    Nevíte si rady se zpracováním řádného nebo dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob? Napište mi nebo rovnou volejte 736 154 466.

Žádost o povolení posečkání nebo rozložení úhrady daně podle § 156 Daňového řádu (031014)

    A do třetice jsem pro Vás připravil také formulář "Žádost o povolení posečkání / rozložení úhrady daně (podle § 156 Daňového řádu)" týkající se daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob a kterou podáte na příslušný finanční úřad.

    Odkaz ke stažení:  "Žádost o povolení posečkání / rozložení úhrady daně (podle § 156 Daňového řádu)"

    Popis životní situace (zdroj: Portál veřejné správy)

    Tuto žádost mohou po drobných úpravách použít i ostatní poplatnici.

    Pokud provozujete fotovoltaickou elektrárnu a potřebujete vést účetní agendu včetně zpracování daňového přiznání a přehledů OSVČ pro OSSZ a danou zdravotní pojišťovnu, podrobné informace o nabízených službách najdete na stránce "Vedení účetnictví solárních elektráren FVE".

    Začínáte podnikat? Navštivte mé stránky "Začínám podnikat", kde najdete kromě pár rad a tipů i nabídku mých služeb pro začínající podnikatele, živnostníky OSVČ.

    Nabídku služeb pro stávající, již podnikající živnostníky OSVČ nabízím na stránce "Vedení účetnictví živnostník OSVČ".

    Potřebujete zpracovat podnikatelský záměr nebo business plán? Nabídku služeb najdete na stránce "Zpracování podnikatelských záměrů a business plánů" včetně "Ceníku zpracování podnikatelských záměrů a business plánů".

Žádost o ověřenou kopii daňového přiznání nebo žádost o opis vybraných položek z DP (021014)

    Stává se, že je třeba pro různé situace spojené s podnikáním doložit ověřenou kopii daňového přiznání. A z různých důvodů k dispozici není. 

    Připravil jsem proto aktuální formulář "Žádost o ověřenou kopii daňového přiznání / žádost o opis vybraných položek z DP" týkající se daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob a kterou podáte na příslušný finanční úřad.

    Odkaz ke stažení:  "Žádost o ověřenou kopii daňového přiznání / žádost o opis vybraných položek z DP"

    Tuto žádost mohou po drobných úpravách použít i ostatní poplatnici (podávající daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob).

    Pokud provozujete fotovoltaickou elektrárnu a potřebujete vést účetní agendu včetně zpracování daňového přiznání a přehledů OSVČ pro OSSZ a danou zdravotní pojišťovnu, podrobné informace o nabízených službách najdete na stránce "Vedení účetnictví solárních elektráren FVE".

    Začínáte podnikat? Navštivte mé stránky "Začínám podnikat", kde najdete kromě pár rad a tipů i nabídku mých služeb pro začínající podnikatele, živnostníky OSVČ.

    Nabídku služeb pro stávající, již podnikající živnostníky OSVČ nabízím na stránce "Vedení účetnictví živnostník OSVČ".

    Potřebujete zpracovat podnikatelský záměr nebo business plán? Nabídku služeb najdete na stránce "Zpracování podnikatelských záměrů a business plánů" včetně "Ceníku zpracování podnikatelských záměrů a business plánů".

Žádost o prominutí příslušenství daně pro finanční úřad FÚ (penále+úroky atd) dle daňového řádu pro provozovatele FVE (020914)

    Připravil jsem pro provozovatele solárních elektráren (fotovoltaických elektráren) aktuální formulář "Žádost o prominutí příslušenství daně pro finanční úřad FÚ (penále+úroky atd dle daňového řádu)" platný od roku 2014.

    Odkaz ke stažení: "Žádost o prominutí příslušenství daně pro finanční úřad FÚ (penále+úroky atd dle daňového řádu)"

    Popis životní situace (zdroj: Portál veřejné správy)

    Tuto žádost mohou po drobných úpravách použít i ostatní poplatnici.

    Pokud provozujete fotovoltaickou elektrárnu a potřebujete vést účetní agendu včetně zpracování daňového přiznání a přehledů OSVČ pro OSSZ a danou zdravotní pojišťovnu, podrobné informace o nabízených službách najdete na stránce "Vedení účetnictví solárních elektráren FVE".

Základní sleva pro důchodce je pro rok 2014 zpátky! (300714)

    Základní sleva na dani z příjmů fyzických osob pro pracující důchodce, kterou si v roce 2013 nemohli uplatnit, ale jinak na ni měla nárok většina podnikajících nebo zaměstnaných občanů ČR bez ohledu na "stav", je pro rok 2014 zpět (částka ve výši 24 840 Kč podle § 35ba odst. 1, písm. a) zákona o daních z příjmů na poplatníka, řádek 64 formuláře daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro rok 2013).

    Bohužel se to zpětně netýká roku 2013.

    Rozhodl o tom Ústavní soud, který nesmyslnou část zákona zrušil, tak jen doufejme, že to nebude jen pro rok 2014, ale "na věčné časy".

    MF a FS ČR již zmíněný Nález ústavního soudu přijalo a akceptuje, cituji (opis):

    Ministerstvo financí a Finanční správa České republiky budou akceptovat závěry uvedené v nálezu Ústavního soudu zveřejněného dne 30.7.2014 ve věci uplatnění základní slevy na dani pro poplatníky pobírající starobní důchod. Z textu nálezu vyplývá, že pracující starobní důchodci si budou moci po zveřejnění tohoto rozhodnutí ve Sbírce zákonů uplatnit základní slevu na dani již za zdaňovací období roku 2014 bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli starobního důchodu.

    Přímý odkaz na tiskovou zprávu MF je zde.

    Pozn.: dle Nálezu Ústavního soudu bylo zrušení slevy týkající se důchodců protiústavní, takže bez komentáře.

Provozujete solární elektrárnu FVE a nemáte ještě smlouvu na likvidaci panelů? Vystavujete se sankcím (290714)

    Pokud ještě jako provozovatel fotovoltaické elektrárny nemáte uzavřenou smlouvu s firmou, která má ze zákona na starosti ekologickou likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů, hrozí vám pokuta od České inspekce životního prostředí.

    Povinnost uzavřít výše uvedenou smlouvu jste měli jako provozovatelé solárních elektráren FVE do 30. 6. 2013.

    Je sice možné, že kontroly v této fázi postihnou větší FVE elektrárny (aby vyměřené pokuty byly co nejvyšší), ale vzhledem k situaci, která především od roku 2013 v tomto sektoru je, nelze na to spoléhat.

    Proro pokud ještě výše uvedenou smlouvu nemáte uzavřenou, je nyní možná právě ta správná doba.

    Nabídku služeb týkající se vedení účetní agendy solárních elektráren FVE uvádím na stránce "Účetnictví a daně fotovoltaických elektráren".

    V případě dotazů nebo zájmu o me služby mi napište.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Nechcete být plátcem DPH? Hlídejte si obrat již v roce 2014 (280714)

    Od 1.1.2015 začně platit novela zákona o DPH a tím i povinnost registrovat se jako plátce DPH, jakmile dosáhnete obrat za posledních 12 měsíců 750 000 Kč. Do konce roku 2014 ještě platí limit minimálního obratu 1 000 000 Kč.

    V praxi to znamená, že pokud v lednu 2015 přesáhnete obrat 750 000 Kč za posledních 12 měsíců, musíte se od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste překročili stanovený obrat, povinně registrovat jako plátci DPH.

    Navíc o roku 2013 si nemůžete vybrat mězi variantami čtvrtletní nebo měsíční plátce DPH, ale budete automaticky a pouze tzv. měsíčními plátci DPH.

    To znamená povinnosti navíc, a to mimo jiné:

 • vést evidenci plátce DPH
 • měsíčně podávat přiznání k DPH, i když nebudete mít žádné příjmy nebo výdaje podléhající DPH
 • poučit se o náležitostech jednotlivých druhů dokladů z pohledu plátce DPH
 • a spoustu dalších nepříjemností, prostě zvýšení administrativy a účetní agendy

    Proto se vyplatí věnovat v roce 2014 pozornost sledování nárustu obratu za posledních 12 měsíců.

    Do obratu z pohledu zákona o DPH se například zahrnují následující uskutečněná plnění:

 • zdanitelné plnění (fakturace nebo přímý prodej služeb, výrobků a zboží)
 • plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně
 • plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56 zákona o dani z přidané hodnoty, pokud nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně
    Do obratu z pohledu zákona o DPH se například nezahrnují zdanitelná plnění jako jsou úplaty z prodeje dlouhodobého majetku nebo zálohy.

Důležité upozornění pro provozovatele solárních elektráren FVE platné k 6.7.2014 (060714)

    Pokud jste získali licenci a zprovoznili jste fotovoltaickou elektrárnu v prosinci 2012 a následujících, musíte mimo jiné podávat za rok 2013 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob sami za sebe jako fyzickou osobu.

    Nemůžete za rok 2013 žádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně jen za závislou činnost.

    Proč se o tom zmiňuji?

    Protože za posledních cca 14 dní mne opět kontaktovali provozovatelé FVE, kteří získali licenci a zprovoznili FVE v prosinci 2012 a za rok 2013 i když fotovoltaiku provozovali, standardní daňové přiznání k dani z příjmů 2013 nepodali. Bohužel v případě nepodání daňového přiznání se vystavujete riziku penále.

    Proč tomu tak je, najdete v mých článcích na stránce "Vedení účetnictví solárních elektráren FVE".

    Pokud máte zájem o osobní vysvětlení a informace, napiště mi nebo volejte 736 154 466.

Chyby při vedení daňové evidence - co je příjem, co výdej a co je základ daně (220614)

    Výklad je určen především začínajícím živnostníkům OSVČ a provozovatelům malých solárních elektráren FVE (provozující FVE od roku 2011), kteří se snaží vést si daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) prozatím sami.

    V minulých letech a především za rok 2013 jsem se až moc často setkal u výše uvedených živnostníků z jejich pohledu nemalým problémem.

    Co je zdanitelný příjem nebo výdej a co je vlastně základ daně v daňové evidenci.

    Mnozí díky špatnému výkladu těchto pojmů podali daňové přiznání k dani z příjmů s chybnými hodnotami a tím se v podstatě dopustili v některých případech krácení daně (výše přiznaných zdanitelných příjmů byla nižší než skutečné příjmy, u daňových výdajů zase uvedli vyšší výdaje, než byly skutečné). Z neznalosti. Ale jak víme, neznalost v podobných případech neomlová.

    Takže co je co a jak na to.

Základ daně je v podstatě rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji v daném zdaňovacím období.

Zdaňovací období je standardně od 1. 1. do 31. 12. běžného roku (nebo den zahájení nebo den ukončení nebo přerušení podnikatelské činnosti živnostníka OSVČ).

    Co je daňový příjem (předmět daně z příjmů), je specifikováno v části první Zákona č. 589/1992 Sb., o dani z příjmů (dále jen ZDP), daňový výdej je specifikován v § 24 a následujících ZDP.

    Daňový příjem nebo výdej se zahrnuje do účetní agendy v tom zdaňovacím období, kdy byl vystaven.

    Do základu daně z pohledu zákona o dani z příjmů se ale daňový příjem nebo výdej zahrnuje v daňové evidenci v tom zdaňovacím období, ve kterém byl skutečně zaplacen (u hotovostního dokladu den úhrady v hotovosti nebo u faktury se splatností den úhrady v hotovosti nebo bankovního převodu).

    Pokud faktura se splatností vystavená v daném zdaňovacím období nebyla uhrazená v daném zdaňovacím období, nezapočítává se do daňového příjmu nebo výdaje daného zdaňovacího období, ale zůstane zaúčtována v pohledávkách (vystavená faktura), nebo závazcích (přijatá faktura).

    V tom případě se započítává do daňového příjmu nebo výdaje v tom zdaňovacím období, kdy byla skutečně uhrazená.

    A to je vše. Kam dále? Doporučuji:

    Jste začínající živnostník OSVČ, navštivte mé stránky "Začínám podnikat".

    Podnikáte jako živnostník OSVČ a hledáte účetního, který Vám zpracuje i daňové přiznání? Podrobnosti o mých službách najdete na stránce "Účetnictví a daně - živnostník OSVČ".

    Provozujete solární elektrárnu FVE, pak jsou pro Vás určeny stránky "Účetnictví a daně - fotovoltaické elektrárny". Praxi ve vedení účetní agendy solárních elektráren FVE mám přes čtyři roky. Včetně zpracování daňových přiznání.

    Potřebujete zpracovat podnikatelský záměr nebo business plán? Kompletní informace týkající se zpracování podnikatelských záměrů nebo business plánu uvádím na stránce "Podnikatelské záměry a business plány - zpracování" včetně "Ceníku zpracování podnikatelských záměrů a business plánů". Praxe a zkušenosti přes 15 let.

    Nabídky možné spolupráce uvádím na stránce "Nabídka spolupráce".

    V případě zájmu o mé služby nebo dotazů mi napište.

    Rovněž mi napište, pokud se Vám nový seriál článků týkající se problematiky daňové evidence líbí a pokud máte konkrétní dotaz.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Podpora začínajících podnikatelů OSVČ - slevy za vytvoření, zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu

    Jako podporu začínajícím podnikatelům, OSVČ, nabízím slevu za vytvoření nebo zpracování podnikatelského projektu, business plánu, podnikatelského záměru atd. ve výši 20 %.

    Jedinou podmínkou je zahájení podnikání nebo jeho obnovení činnosti v aktuálním roce. Stačí doložit aktuálním výpisem ze živnostenského rejstříku nebo obchodního rejstříku.

    V případě zájmu mě můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře zde.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

    Podrobné informace ohledně vytvoření nebo zpracování podnikatelských záměrů a business plánů najdete na stránce Business plány, podnikatelské záměry - zpracování, aktualizace, překlady, najdete zde přehled nabízených služeb, postup při zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu a spoustu jiných zajímavých informací.

Chystáte se změnit zdravotní pojišťovnu? Nejpozději do 30.6.2014 (200614)

    Pokud  chcete změnit zdravotní pojišťovnu, máte čas do 30.6.2014.

    Pokud to stihnete, ke změně dojde od 1.1.2015.

    Změnu provedete vyplněním jednoduchého formuláře na pobočce nově zvolené pojišťovny nebo elektronicky na jejich webu.

    U OSVČ potřebujete doklady: občanský průkaz, přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu za předchozí rok, doklad o výši placených záloh a preventivně živnostenský list.

    Pokud jste zaměstnanec, musíte změnu nové zdravotní pojišťrovny nahlásit zaměstnavateli do 8 dnů.

Očekávejte více kontrol. Chystá se "hon na Švarc systém" (170614)

    V boji proti Švcarc systému se připravuje nová ofenzíva.

    Výsledkem bude zvýšení a důrazu počtu kontrol ze strany resortů práce a sociálních věcí a financí. A můžeme očekávat i tvrdé postihy formou pokut.

    Jednou z metod na odhalování Švarc systému by měla být kontrola výkazů DPH. Pokud při kontrole těchto výkazů vyjde najevo, že poplatník dlouhodobě spolupracuje pouze s jedním odběratelem, přivoláte na sebe kontrolu výše zmíněných resortů.

    V praxi se to týká  především řemeslných živností.

    Nicméně je zde ještě malý problém, nejdříve se prý musí vypracovat přesnější definice Švarc systému, aby kontroly byly účinnější. Takže je třeba být "ve střehu".

Daň z nemovitostí 2014 (stav k 150514)

    Poslední roky panují u daně z nemovitostí určité nejasnosti.

    Minulý rok to byly špatná čísla účtů na složenkách, kde se měly peníze zasílat, letos je to zase opožděná distribuce rozesílání složenek.

    I když lhůta pro zaplacení daně z nemovitostí 2014 končí 2.6.2014, větší část poplatníků složenky ještě nemá. Nicméně Finanční správa (dále jen FS) garantuje, že složenky budou mít všichni poplatníci do 25.5.2014.

    Navíc FS informuje, že složenky díky způsobu rozesílání nemusí mít všichni poplatníci najednou v dané lokalitě. Takže pokud složenku soused má a vy ne, tak se nic neděje.

    Hlavní změny u daně z nemovitostí 2014

    Na rozdíl od roku 2013 v roce 2014 došlo ke změně čísla účtů, kam daň z nemovitostí zaplatit.

    A navíc došlo ke změně terminologie, z daně z nemovitostí se stala daň z nemovitých věcí (dálen jen daň z nemovitostí v tomto příspěvku). 

    Jak vyplnit složenku na daň z nemovitostí 2014

    Na oddělitelné části složenky (ne na složence samotné) je uvedena celková výše daně z nemovitostí na rok 2014. Na složence vyplníte (poplatník) celkovou placenou částku.

    Tato částka může zahrnovat nejen celkovou výši daně z nemovitostí nebo její první splátky, ale i daňový nedoplatek nebo příslušenství daně (pokud existují).

    Způsob placení daně z nemovitostí 2014

    V roce 2014 se platí daň z nemovitostí na jiné číslo účtu než v roce 2013. Jednotlivé čísla účtu najdete v tabulce "Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní od 1. 1. 2014", ke stažení zde (zdroj Finanční správa ČR - stav k 15.5.2014). 

    Pokud je částka daně z nemovitostí, kterou platíte, nižší jak 5 000 Kč, platíte ji celou. V opačném případě se platí ve dvou splátkách.

    Daň z nemovitostí můžete zaplatit pomocí zaslané složenky na každé poště. Pokud ale chcete zaplatit přes bankovní účet, použijete místo konstantního symbolu 1149 (platba složenkou) konstatní symbol pro platbu přes bankovní účet - k.s. 1148.

    Máte změny týkající se majetku nebo výše daně z nemovitostí v roce 2014?

    V případě, že v roce 2014 došlo u Vás např. ke změně výše daně z nemovitostí oproti předchozímu roku, místně příslušný finanční úřad Vám novou výši daně zpřístupní prostřednictvím hromadného předpisného seznammu, k nahlédnutí v pracovních dnech od 30. dubna do 2. června 2014 včetně.

Ušetřete Vaše peníze - podejte žádost o snížení měsíčních záloh na pojistné OSVČ u OSSZ a zdravotní pojišťovně (140514)

    Daňové přiznání je za námi a přichází doba odevzdání ročních přehledů OSVČ pro OSSZ a zdravotní pojišťovny.

    Pokud bylo Vaše podnikání v roce 2013 úspěšné a za rok 2014 Vám tak vychází povinnost platit vysoké měsíční zálohy na OSSZ nebo ZP (vyšší než minimální zálohy), přičemž podnikání v roce 2014 již tak úspěšné není, máte možnost požádat o snížení měsíčních záloh OSVČ.

    Podmínky, které musíte splnit

    Aby Vaše žádost o snížení měsíčních záloh na OSSZ a ZP byla úspěšná, musíte splnit následující podmínky:

 • průměrný měsíční zisk v roce 2014 musí být alespoň o jednu třetinu nižší než průměrný měsíční zisk za rok 2013 (za poslední tři měsíce 2014)
 • nesmí Vám samozřejmě "vycházet" při hlavní činnosti OSVČ tzv. minimální měsíční zálohy platné pro rok 2014

    Jak na to?

    Stačí si stáhnout oficiální formuláře žádosti o snížení měsíčních záloh OSVČ  na OSSZ nebo patřičné zdravotní pojišťovně, vyplnit je a podat.

    Kdy o snížení měsíčních záloh žádat a kdy ne?

    Význam žádat o snížení měsíčních záloh se vyplatí v případech, kdy Vaše současná měsíční záloha OSVČ v roce 2014 na sociální nebo zdravotní pojištění výrazně převyšuje minimální měsíční zálohy.

    Co Vám podání žádosti přinese? Ušetříte vlastní peněženku.

    Pokud vezmeme v úvahu, že je květen, pak si sami spočítejte, kolik ušetříte za následujících šest měsíců roku 2014, pokud budete platit právě výše zmíněné snížené měsíční zálohy OSVČ pro OSSZ nebo zdravotní pojištění.

    Takto ušetřené peníze pak můžete použít na rozvoj podnikání či jiné účely místo toho, aby půl roku „ležely“ na účtech zmíněných institucí.

Solární elektrárna FVE zprovozněná 2013 a povinnost podávat daňové přiznání 2013 (110214)

    V tomto příspěvku vysvětlím, proč pokud jste získali licenci na provozování solární elektrárny FVE byť v prosinci 2013, nemůžete žádat zaměstnavatele o roční zúčtování, ale musíte sám za sebe jako provozovatel solární elektrárny FVE podat řádné daňové přiznání k dani z příjmů 2013.

    Reaguji tímto na narůstající množství dotazů týkající se této problematiky. Doporučuji rovněž příspěvek "Provozování solární elektrárny FVE a proč vést účetní agendu (110214)" uvedený pod tímto článkem.

Kdy musí provozovatel solární elektrárny FVE a současně zaměstnanec podat řádné daňové přiznání k dani z příjmů 2013

    Daňové přiznání musí podat zaměstnanec (a tudíž nemůže žádat po zaměstnavateli roční zúčtování daně z příjmů) mimo jiné v následujících případech:

I) pokud provozuje jinou výdělečnou činnost, např. dle § 7 Zákona o dani z příjmů (mimo jiné provozování solární elektrárny FVE)

II) vykázal z provozovaného podnikání ztrátu

III) podléhá solidární dani (to sem sice nepatří, ale v roce 2013 by se na to nemělo zapomínat, podrobné informace naleznete na stránce „Solidární daň 2013 – zpracování daňového přiznání“)

Zdůvodnění:
 1. Provozování FVE elektrárny je podnikání na základě licence = zvláštní druh oprávnění pro jiné podnikání podle zvláštních předpisů. Dle Zákona o dani z příjmů § 7 odst. 1c) se tedy jedná o podnikání a jinou samostatnou výdělečnou činnost (navíc splňuje podmínky živnosti jako takové, tzn. soustavné podnikání za účelem zisku)
 2. Dle živnostenského zákona je dnem zahájení podnikání datum vydání živnostenského listu (nemyslím tím datum podání žádosti). Ve smyslu bodu 1. viz výše je tedy datum přidělení licence provozování FVE dnem zahájení podnikání. Od toho data je z Vás tedy "jistý druh živnostníka" a podnikáte. Z toho je zřejmé, že dnem zahájení podnikání je datum přidělení licence. Ne datum zprovoznění FVE či jiné datum. Nelze zaměňovat datum přidělení licence a datum zprovoznění FVE.
Závěr:

    Dle výše uvedených bodů 1. a 2. viz výše nesplňujete podmínky, aby jste požádali zaměstnavatele o roční zúčtování, ale musíte podat daňové přiznání sám.

    Splňujete totiž podmínku I), tzn. provozujete jinou výdělečnou činnost.

    Vůbec není podstatné, že jste v roce 2013 neměl žádné příjmy, začal jste podnikat a navíc jste měli určité jisté investiční či neinvestiční výdaje spojené s pořízením samotné FVE či neinvestiční výdaje spojené např. se zahájením podnikání, tudíž jste vlastně generoval ztrátu, podmínka II) je tím tedy také splněna.

    Důležité je tedy, kdy jste licenci získali. I když den vzniku oprávnění provozování solární elektrárny bude 28.12.2013, je zřejmé, že jste začal provozovat podnikání již v roce 2013 (aby jste podnikání OSVČ neprovozoval, musel by jste přerušit činnost, což v současné době u solárních elektráren FVE není až snadná záležitost), čímž rovněž splňujete podmínku I).

    Musíte tedy podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob sám za sebe (příjmy ze závislé činnosti a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti), a ne žádat zaměstnavatele o roční zúčtování.

Proč se o to tak rozepisuji.

    Ne že bych Vás chtěl "donutit" aby jste podávali daňové přiznání za rok 2013 sami za sebe a ne jen zúčtování daně od zaměstnavatele.

    To vůbec ne, protože vy malí provozovatelé solárních elektráren FVE na střechách RD dostáváte zabrat od státu (a nejen) více než dost.

    Jedná se o to, že pokud máte podat a nepodáte řádné daňové přiznání za rok 2013, a podá za Vás vyúčtování daně z příjmu zaměstnavatel, vystavujete se právě jako zaměstnanec nebezpečí pokut a penále za nepodání řádného daňového přiznání ze strany finančního úřadu.

    Podané roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnavatelem totiž není to samé jako řádné daňové přiznání k dani z příjmů.

    Finanční úřad to dle zákona považuje za nepodání řádného daňového přiznání a tímto jako podklad pro vyměření pokuty za nepodání daňového přiznání a penále z prodlení dle toho, za jak dlouhou dobu se opozdíte od data řádného podání daňového přiznání, za rok 2013 raději 31.3.2014.

    To by tak bylo vše.

    Aktuální nabídku služeb vedení účetnictví solárních elektráren FVE pro rok 2013 včetně zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob a přehledů OSVČ pro OSSZ a zdravotní pojišťovny najdete zde.

    Podrobnější informace o účetnictví solárních elektráren FVE podle roku zprovoznění uvádím na stránce "Vedení účetnictví solárních elektráren FVE".

Provozování solární elektrárny FVE zprovozněné do roku 2013 a proč vést účetní agendu (110214)

    Dle Energetického zákona jste povinen vést účetní agendu od data získání licence na provozování solární elektrárny FVE.

    Je třeba si uvědomit, že ještě před zprovozněním solární elektrárny FVE již vynaložíte nemálo výdajů, které mohou být jak investiční (spojené s pořízením FVE jako investičního majetku, tzn. musí se odepisovat bez přerušení 20 let), tak i provozní (výdaje na kancelářské potřeby, PC, auto atd.), které se do hodnoty pořízení FVE nezapočítávají a jsou jako provozní výdaje okamžitými daňovými výdaji.

    Pokud v roce získání licence FVE nemáte příjmy, ale výdaje, proč toho nevyužít a nevytvořit ztrátu.

    Tuto ztrátu můžete v následujících letech odepisovat od základu daně a tím si ten základ daně včetně výše samotné daně snižovat.

    Tak proč by jste o tyto výdaje (což jsou v podstatě Vaše vynaložené peníze) měli přijít v případě, že nepovedete účetní agendu a nevykážete ztrátu?

    Dle mne tedy ne nemusíte nebo musíte vést účetnictví, ale měli by jste začít vést účetní agendu v roce získání licence na provozování solární elektrárny FVE, aby jste se tímto "neokrádali sami sebe".

    Aktuální nabídku služeb vedení účetnictví solárních elektráren FVE pro rok 2013 včetně zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob a přehledů OSVČ pro OSSZ a zdravotní pojišťovny najdete zde.

    Podrobnější informace o účetnictví solárních elektráren FVE podle roku zprovoznění uvádím na stránce "Vedení účetnictví solárních elektráren FVE".

Kdy zaměstnanec podává daňové přiznání a formulář Žádost o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 2013 (200114)

    V roce 2013 díky změnám v zákonech přibylo zaměstnanců, kteří již nemůžou požadovat po svém zaměstnavateli vypořádání svých daňových záležitostí a budou muset sami za sebe podat „klasické“ daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

    O jaké případy se jedná?

    Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je povinen za rok 2013 podat sám poplatník (dále jen zaměstnanec), který:

    Aby si mohl zaměstnanec daňové přiznání podat sám, musí do 24.2.2014 nejlépe písemně požádat všechny zaměstnavatele o formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 2013.

    Proto jsem pro ty z Vás, kterých se to týká, připravil ke stažení formulář Žádost o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 2013, který je ke stažení ve formátu *.rtf (lze vyplnit na počítači ve většině textových editorů a vytisknout).

    Vyplňte jej dvakrát, vytiskněte, podepište a předejte zaměstnavateli. Jeden výtisk zůstane zaměstnavateli, jeden jako potvrzení pro Vás.

    Zaměstnavatel je ze zákona povinen vystavit vám Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 2013 do 10 dnů od podání této Žádosti o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 2013.

Měsíční zálohy OSVČ 2014 při hlavní činnosti (120114)

    OSVČ, které platí měsíční minimální zálohy (živnostenské podnikání dle § 7 Zákona o dani z příjmů je hlavní a jedinou činností), musí změnit jejich výši v roce 2014.

    Nová výše minimální zálohy na zdravotní pojištění činí 1752 Kč. Termínu splatnosti za leden 2014 je od 1. do 8. dne následujícího měsíce, tzn. OSVČ musí změnit výši záloh nejpozději do 8. února včetně zaplacení, tzn. 1.2.-8.2. (v případě platby hotově, pokud přes bankovní účet tak s potřebnou rezervou předem).

    U měsíčních záloh OSVČ na "sociálku" - OSSZ, jejichž minimální výše činí 1 894 Kč, je splatnost lednové zálohy 2014 od 1. - 20. dne následujícího měsíce (tzn. 1.2-20.2.)

Solární elektrárna FVE zprovozněná v roce 2014 - povinnosti provozovatele FVE

    ERU vydal tiskovou zprávu, kde jsou uvedeny informace týkající se provozování zařízení OZE v roce 2014 (mimo jiné také solárních elektráren FVE)

    Hlavní body změn provozování solárních elektráren FVE 2014 - výtah:

 • Převzetí statistických dat malých vodních elektráren, větrných elektráren a fotovoltaických elektráren (tj. nepalivových POZE) ze systému OTE, a.s. od ledna 2014.
 • Změna všech statistických výkazů a jejich struktury (Výkazy ERÚ 1-12, VA 1-12 a VD 2-12 budou od 1. ledna 2014 zrušeny a provozovatelé uvedených zdrojů žádná statistická data od roku 2014 nebudou na ERÚ zasílat).
 • Poslední statistické období, které je nutné na ERÚ zaslat, bude 4. kvartál roku 2013 v případě výkazů VA 1-12 a VD 2-12 a dále za období prosince 2013 v případě výkazů ERÚ 1-12.

    Podrobné informace jsou uvedeny v tiskové zprávě ERU - Změna statistiky elektroenergetiky od 1. ledna 2014, která je ke stažení zde.

    Týká se veškerých zdrojů OZE - MVE, VTE a FVE bez rozlišení instalovaného výkonu výrobny.

    Zdroj: ERU

Zaměstnanci a solidární daň v roce 2013 - nenechte se zaskočit (271213)

    Jste zaměstnanec, nebo živnostník OSVČ nebo provozujete obě činnosti tzv. v souběhu?

    Nebo jste zaměstnáni u jednoho nebo více zaměstnavatelů a současně provozujete solární elektrárnu FVE?

    Nebo jste byli v roce 2013 pouze zaměstnáni?

    Ať tak nebo tak, pokud jste v roce 2013 měli souhrn příjmů z jedné činnosti nebo obou činností (zaměstnání a podnikání dle § 7 zákona o dani z příjmů, tzn. příjmy ze živnosti) vyšší jak 1 242 432 Kč za rok, tak se na Vás vztahuje solidární daň, neboli tzv. „milionářská“ daň.

    V případě že jste jen zaměstnáni, již nebudete moci požádat o zúčtování daně svého zaměstnavatele, ale sami za sebe musíte podat klasické přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

    Co je solidární daň, jak je vysoká, od kdy a jak dlouho nám bude komplikovat živnostenské podnikání OSVČ nebo zaměstnání a vůbec za jakých podmínek se na mne jako daňového poplatníka tato solidární daň vztahuje?

    Podrobné informace uvádím na stránce Solidární daň – zpracování daňového přiznání.

    Doporučuji k nahlédnutí, stát opět nezahálel..

    Nabídku služeb spojených se zpracováním daňového přiznání v režimu solidární daně najdete rovněž na stránce Solidární daň - zpracování daňového přiznání.

Provozovatelé solárních elektráren FVE - Důležité - Poslední šance na změnu formy podpory pro rok 2014 (251113)

    Všichni provozovatelé fotovoltaických elektráren mají možnost každoročně požádat o změnu podpory pro své elektrárny, a to k 1. lednu následujícího roku (dle §8 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie…).

    A pro rok 2014 je teď nejvyšší čas.

    Pokud chcete změnu provést, je nutné ji zadat do 30. listopadu 2013 přes portál CS OTE (www.ote-cr.cz).

    Dle portálu OTE (www.ote-cr.cz) je postup následující:

    www.ote-cr.cz-MENU: POZE -> Nárok na podporu -> Hledat -> kliknete na řádek se zdrojem, kde chcete změnit formu podpory, poté na miniaturku Editovat a v sekci Druh podpory na tlačítko Nový. Zde vyberete nově požadovanou podporu, která musí být v povolené kombinaci. Datum od 1. 1. 2014 bude automaticky předvyplněno. Jakmile změny v Druhu podpory i v nároku uložíte, na e-mail vám přijde potvrzující opis.

    Podrobnosti naleznete na stránkách OTE.

Příjmy osvobozené od DPH, zprovoznění solární (FVE) elektrárny a povinná registrace jako plátce DPH (050813)

    Součást seriálu článků Uplatňování DPH u solárních elektráren (fotovoltaických elektráren FVE) v roce 2013 - částI II.

    Dneska se zde budu zabývat případem, kdy poplatník měl v roce 2013 příjmy z pronájmu, které jsou osvobozeny od DPH. Během roku 2013 ale zprovoznil FVE a obrátil se na mne s dotazem, zda je povinen se zaregistrovat jako plátce DPH. Podrobnosti uvádím níže.

Dotaz: Příjmy osvobozené od DPH a zprovoznění solární (FVE) elektrárny z pohledu povinné registrace jako plátce DPH

Mám osvobozené příjmy z pronájmu které překračují limit pro povinnou registraci plátce DPH. Od roku 2013 mám k tomu příjmy z FTV elektrárny ze "zeleného bonusu" a přebytků dodaných do sítě. Jsem povinnen se registrovat jako plátce či nikoli?

Odpověď:

(pozn.: výtahy z legislativy jsou platné k datu 5.8.2013)

    Dle § 6 odst.1 Zákona č. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH) se plátcem DPH stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

    Předpokládám, že do zprovoznění FVT elektrárny byly Vámi uvedené příjmy z pronájmu příjmy jedinými (nepočítám případné příjmy ze zaměstnání dle par 6 ZDP) a díky tomu, že se jedná o plnění osvobozená od DPH, plátcem DPH jste se stát nemusel.

    Vzhledem ke zprovoznění FVE je ve Vašem případě tedy podstatné, co se započítává do obratu dle zákona o DPH.

    Obrat určuje § 4a Obrat ZDPH, ve vašem případě odst. 1) písmena a) a c). Znění je následující, cituji:

"Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za:

a) zdanitelné plnění,

c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně." (konec citace).

    A § 56 ZDPH se týká převodu a nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájmu dalších zařízení.

Z textu Vašeho dotazu a dle výše uvedených znění jednotlivých paragrafů ZDPH je zřejmé, že:

 1. příjmy z pronájmu již nejsou jedinými Vašimi příjmy z podnikání
 2. zprovozněním FVE již nejste osoba, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, protože příjmy z FVE nejsou příjmy osvobozené od DPH
 3. oba příjmy se zahrnují dle § 4a odstavce 1) písmena a) a c) do obratu DPH.

Závěr:

    Zprovozněním FVE se stáváte plátcem DPH od data jejího zprovoznění, protože jak uvádíte v textu dotazu, Vaše příjmy z pronájmu již v době zprovoznění FVE převyšovaly minimální hranici obratu určenou pro povinnou registraci jako plátce DPH za posledních 12 měsíců.

    Zprovozněním FVE jste vlastně přišel o výhodu nemuset se stát plátcem DPH vzhledem k příjmům z pronájmu, která Vám náležela, protože jste měl tímto pouze příjmy osvobozené od DPH.

    S pozdravem Antonín Halata

Uplatňování DPH u solárních elektráren (fotovoltaických elektráren FVE) v roce 2013 (010713) částI I.

    Pro provozovatele solárních elektráren (FVE) došlo od 1.1.2013 k určitým změnám ohledně DPH u zdanitelných plnění.

    Nabízím zde ke stažení materiál, který se problematikou DPH u solárních elektráren (FVE) v roce 2013 zabývá.

    Týká se jak odpočtu DPH při pořízení solární elektrárny (FVE) jako investičního majetku, tak uplatňování DPH u jiných zdanitelných plnění DPH u solárních elektráren (FVE) nebo např. zda krátit či nekrátit nároky na odpočet DPH u zdanitelných plnění při provozování solárních elektráren (FVE).

    Nejedná se o dokument jen tak ledajaký.

    Je výsledkem jednání Koordinačního centra daňových poradců (dále jen KCDP) s Generálním finančním ředitelstvím ČR (dále jen GFŘ), a co více, závěry  podané KCDP ohledně DPH u zdanitelných plnění při provozování solárních elektráren (FVE) jsou odsouhlašeny GFŘ.

    To znamená, že jsou závazné pro finanční úřady v rámci ČR.

    Dokument má název: 382/18.09.12 Uplatnění daně z přidané hodnoty u plnění poskytovaných v rámci zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a stáhnout si ho můžete zde.

Změna místa podnikání na živnostenském úřadě a ohlášení změn na OSSZ a zdravotní pojišťovně (240613)

    Pokud u Vás došlo ke změně ohledně hlavní adresy provozování živnosti (místa podnikání - doručovací adresa), musíte tuto změnu nahlásit na živnostenském úřadě.

    Změnu v živnostenském rejstříku lze provést v žádosti o změně údajů podané na živnostenský úřad. Současně změnu místa podnikání musíte nahlásit na OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu.

    Chtěl bych upozornit na fakt, že i když v žádosti o změně podané na živnostenském úřadě zaškrknete možnost, aby živnostenský ůřad o této změně informoval finanční úřad, OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu, častokrát se tak nestane.

    Problémy, které tak mohou vzniknout, jsou zřejmé. Finanční úřad, OSSZ nebo zdravotní pojišťovna o změně Vašeho místa podnikání nebude vědět a bude Vám zasílat poštu na již neplatnou adresu. Tudíž poštu nedostanete, nebudete o ní vůbec vědět a to může v některých případech být "nebezpečné" (výzvy, platební výměry atd.).

    Doporučuji proto v případě změny místa podnikání po návštěvě živnostenského úřadu nebo případně po již uveřejněných změnách v živnostenském rejstříku osobně navštívit finanční úřad, OSSZ a Vaší zdravotní pojišťovnu a tyto změny ji ohlásit.

Zaplatili jste daň z nemovitostí na složenku s nesprávným číslem účtu? (100513)

    Odpověď na dotaz k postupu občanů, kteří zaplatili (v hotovosti na poště nebo bankovním příkazem) daň z nemovitostí na rok 2013 na nesprávné číslo bankovního účtu, které bylo natištěno na složenkách doručovaných k platbě daně na konci dubna.

    Na složenkách, které byly doručovány na konci dubna 2013 byla vytištěna čísla účtů, která neexistují. Proto by takto zadaná platba neměla být provedena ani bankou (na základě příkazu k úhradě), ani poštou (na základě platby nesprávně natištěné složenky).

    Došlo- li k platbě daně z nemovitostí na poště na základě složenky s nesprávně uvedeným číslem bankovního účtu, pak pošta občanovi peníze vrátí. Výzvu k vyzvednutí předmětné částky na poště obdrží občané z pošty na adresu uvedenou na složence cca do 10 dnů ode dne, kdy platbu na poště provedli. Pro případnou reklamaci peněz na poště je nezbytné si pečlivě uschovat útržek složenky.

    Rovněž banky informují své klienty, kteří zadali příkaz k úhradě daně z nemovitostí na chybná čísla účtu ze zaslaných složenek, že úhradu nelze provést. Lhůty jednotlivých bank pro doručení tohoto oznámení se liší, je tedy vhodné, aby se občan informoval přímo na pobočce své banky.

    Daň z nemovitostí je splatná v termínu do 31. 5. 2013, proto je v této lhůtě zapotřebí daň z nemovitostí uhradit na správné číslo bankovního účtu, které je uvedeno v omluvném dopise Finanční správy ČR i na nové složence, kterou všichni „situací postižení“ majitelé nemovitostí obdrží či už obdrželi. Úhradu daně je možno provést také přímo v pokladně územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu, které je uvedeno na alonži (oddělitelné části) každé složenky.

    V případě, že byla daň z nemovitostí uhrazena přímo v pokladně územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu, je vše v pořádku a platbu není třeba opakovat.

    Z výše uvedeného popisu situace a ze lhůt pro vrácení peněz vyplývá, že by nemělo dojít k situaci, kdy by poplatníci neměli zpět své již zaplacené prostředky k dispozici a nemohli proto zaplatit daň z nemovitostí ve lhůtě do 31. 5. 2013.

POZOR - složenky na zaplacení daně z nemovitostí 2013 zaslané do 30.4.2013 mají chybné číslo bankovního účtu - NEPLATIT (300413)

    Finanční správa ČR žádá veřejnost, aby neprováděla platby na číslo bankovního účtu uvedené na složenkách doručených majitelům nemovitostí v měsíci dubnu. (Tisková zpráva)

    Někteří majitelé nemovitostí již obdrželi poštovní složenku k placení daně z nemovitostí  na rok 2013. Na všech poštovních složenkách, doručených v měsíci dubnu,  je nesprávně uvedeno číslo bankovního účtu pro platbu daně.

    Složenky, které budou majitelům nemovitostí doručeny v průběhu května, již obsahují správné číslo bankovního účtu pro placení daně místně příslušnému finančnímu úřadu.

Jak zaplatit daň z nemovitostí v roce 2013 (280413)

    Od 1.1.2013 došlo ke kompletní změně finanční správy ČR a proto upozorňuji, že je třeba počítat i se změnou dosavadní platby daně z nemovitostí.

    Splatnost daně zůstává i nadále u většiny poplatníků do 31. května, ale od 1.1.2013 došlo ke změnám účtů, na které se daň posílá.
    Pokud platíte složenkou, kterou vám zašle finanční úřad, nemusíte se obávat.
    Problém může nastat v případě bezhotovostních plateb u nastavených trvalých příkazů.
    Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze, přičemž správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného kraje a hlavního města Prahy prostřednictvím tzv. územních pracovišť, kde jsou rovněž uloženy spisy poplatníků.
    Tím se výrazně změnila správa daně z nemovitostí, neboť od 1. 1. 2013 je daň z nemovitostí sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území příslušného kraje.
    Informujte se proto s předstihem na změny týkající se daně z nemovitostí na patřičném územním pracovišti, které je většinou shodné s předešlým finančním úřadem.

Přehled OSVČ za rok 2012 musejí podat i ti, kteří podnikali jen část loňského roku (260413)

    Do termínu podání zbývá několik málo dnů
    Roční přehled OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2012 pro OSSZ (ČSSZ) a zdravotní pojištovny mají povinnost podat i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost jen po část roku 2012.
    Povinnost se tedy týká i osob, které v průběhu roku 2012 samostatnou výdělečnou činnost přerušily či ukončily.
    Dále se tato povinnost týká i těch OSVČ, které nemusely podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob z důvodu nízkých příjmů z podnikání. V tom případě podávají tzv. "nulové" přehledy.
    Podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 lze nejpozději do 2. 5. 2013. Případné doplatky do 8 dnů od podání ročních přehledů.

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2012 lze podat až do 9.4.2013 (040413)

    Ti z Vás, kteří ještě nepodali daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2012, mají ještě čas do útery 9.4.2013 včetně toho dne, a to bez hrozby pokuty za opožděné podání daňového přiznání.

    Dle § 250 Daňového řádu je poplatník (daňový subjekt) povinen zaplatit pokutu v případě, že nepodá daňové přiznání se zpožděním delším než pět pracovních dní od data, kdy tak měl učinit.

    A to znamená, že bez rizika pokuty lze podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2012 až do 9.4.2013 včetně, protože řádný termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2012 je 2.4.2013.

Solární elektrárna FVE zprovozněná v roce 2013 - účetní agenda, daně a povinnosti provozovatele FVE (030113)

    Pokud se chystáte zprovoznit solárni elektrárnu FVE v roce 2013, čekají Vás v oblasti účetnictví a daní následující povinnosti (stav k 3.1.2013):

 • registrace jako živnostníka OSVČ na finančním úřadě především k dani z příjmů fyzických osob (POZOR - od 1.1.2013 jsou významné změny v organizaci finančních úřadů a způsobu placení daní)
 • registrace jako živnostníka OSVČ na OSSZ (Okresní nebo Krajské správě sociálního zabezpečení)
 • registrace jako živnostníka OSVČ na některé ze zdravotních pojišťoven
 • vedete daňovou evidenci (ne tedy účetnictví)
 • doporučuji založit u některého bankovního ústavu bankovní účet pouze pro provoz solární elektrárny FVE (v případě že tak neučiníte, budete muset umožnit v případě vyžádání např. finančního úřadu nahlédnout jak do svých podnikatelských aktivit, tak i soukromých)
 • můžete si uplatnit výdaje ve skutečné výši....
 • ...nebo si můžete uplatnit tzv. "výdaje paušálem" - ale POZOR, v roce 2013 se sice výše "výdajů paušálem" nezměnila, ale v některých případech si nebudete moci uplatnit odečitatelnou položku na vyživovanou manželku/manžela a odečitatelnou položku na dítě
 • termín tzv. "uplatnění výdajů paušálem" není totožný s termínem "paušální daň" nebo uplatnění "paušálu na provoz vozidla při podnikání"

    Pokud máte zájem o mé služby ohledně vedení daňové evidence solární elektrárny včetně zpracování daňového přiznání FVE pro rok 2013 a následující, doporučuji k nahlédnutí stránku Akční nabídka vedení účetní agendy solárních elektráren FVE.

    Případně mě kontaktujte prostřednictvím odpovědního formuláře.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Solární elektrárna FVE zprovozněná v roce 2012 - účetní agenda, daně a povinnosti provozovatele FVE (030113)

    Pokud jste zprovoznili solárni elektrárnu FVE v roce 2012, měl jste jako nový provozovatel solární elektrárny FVE v oblasti účetnictví a daní splnit následující povinnosti:

 • registrace jako živnostníka OSVČ na finančním úřadě především k dani z příjmů fyzických osob
 • registrace jako živnostníka OSVČ na OSSZ (Okresní nebo Krajské správě sociálního zabezpečení)
 • registrace jako živnostníka OSVČ na některé ze zdravotních pojišťoven
 • vedete daňovou evidenci (ne tedy účetnictví)
 • doporučuji založit u některého bankovního ústavu bankovní účet pouze pro provoz solární elektrárny FVE (v případě že tak neučiníte, budete muset umožnit v případě vyžádání např. finančního úřadu nahlédnout jak do svých podnikatelských aktivit, tak i soukromých)
 • můžete si uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo si můžete uplatnit tzv. "výdaje paušálem" podle toho, která varianta bude výhodnější
 • termín tzv. "uplatnění výdajů paušálem" není totožný s termínem "paušální daň" nebo uplatnění "paušálu na provoz vozidla při podnikání"

    Pokud máte zájem o mé služby ohledně vedení daňové evidence solární elektrárny včetně zpracování daňového přiznání FVE pro rok 2012 a následující, doporučuji k nahlédnutí stránku Akční nabídka vedení účetní agendy solárních elektráren FVE.

    Případně mě kontaktujte prostřednictvím odpovědního formuláře.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Solární elektrárny FVE zprovozněná před rokem 2012 a konec daňových prázdnin počínaje rokem 2011 (030113)

    I když se nejedná o aktuální informaci, stále se ještě najdou provozovatelé FVE, kteří nejsou informováni o tom, že...

    Kontaktoval mě provozovatel FVE, který dosud nevěděl o ukončení daňových prázdnin pro provozovatele solárních elektráren (FVE).

    Z toho důvodu bych tímto chtěl na tomto místě upozornit, že za rok 2011 musí všichni provozovatelé fotovoltaických a solárních elektráren podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2011.

    Od 1.1.2011 dochází  ze zákona ke zrušení daňového osvobození pro provozovatele solárních (fotovoltaických) elektráren – dále jen FVE.

    Pokud tedy provozujete např. na střeše rodinného domu solární elektrárnu (FVE) a daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2011 jste ještě nepodali, je nejvyšší čas.

    Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2011 sice vypršel 10.4.2012, přesto ale nemusí být nic ztraceno.

    Proč tomu tak je? Podrobné informace najdete v mém článku na stránce příklady z praxe.

    Pokud se Vás tento případ týká, kontaktujte mě na tel. 736 154 466 nebo prostřednictvím formuláře napište nám.

    Tato změna se týká všech provozovatelů FVE, tzn. fyzických osob – občanů i podnikatelů (živnostníků – OSVČ) i právnických osob. Nezáleží na tom, ve kterém roce jste FVE zprovoznili.

    Pokud máte zájem o mé služby ohledně vedení daňové evidence solární elektrárny včetně zpracování daňového přiznání FVE pro rok 2012 a následující, doporučuji k nahlédnutí stránku Akční nabídka vedení účetní agendy solárních elektráren FVE.

    Případně mě kontaktujte prostřednictvím odpovědního formuláře.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Jak na odpočet DPH při změně režimu - neplátce se stane plátcem DPH (010113)

    Dnes zveřejním odpověď na jeden z nejzajímavějších dotazů, se kterým se na mne obrátil jeden živnostník v minulém roce v rámci mé služby „Individuální poradenství“.

    Podrobnější informace o této službě uvádím na stránce „Individuální daňové a podnikatelské poradenství“.

    Dotaz se týkal problematiky přechodu z neplátce DPH na plátce DPH a způsobu uplatnění vrácení DPH při této tzv. změně režimu.

Dotaz živnostníka

    Jsem od září 2012 plátcem DPH, vedu daňovou evidenci. Tak se chci zeptat, jak zaúčtovat doklady, které chci uplatnit v rámci DPH rok zpětně. Zejména jaký uvést v programu datum zdanitelného plnění.  Jedná se o nákup nějakého nářadí a pak nějakého materiálu, který mám na skladě a budu ho nyní vydávat už na doklad s DPH.

Odpověď

    Takže k Vašemu dotazu. Stručně řečeno, nárok na odpočet DPH při změně režimu máte na nákupy rok zpětně od data, kdy jste se stal plátcem DPH.

    Přitom nesmíte zapomenout:

 1. nárok na odpočet DPH máte pouze u zásob a u majetku a služeb, které mají investiční charakter
 2. pokud např. některý investiční majetek používáte nejen k podnikání, ale i k osobnímu užití (např. PC s pořizovací cenou vyšší jak 40 000 Kč apod.), můžete si provést odpočet pouze poměrné části odpovídající poměru, v kterém používáte tento majetek k podnikání.

    Dále pak se tento investiční majetek nebo zásoby, na které uplatňujete odpočet DPH při změně režimu (přechod na plátce DPH) neuvádí s datem DPH, ale dle účetního programu, který používáte (a tam by jste i v nápovědě měl najít postup) musíte zajistit, aby se částka a nárok na odpočet DPH při změně režimu "dostala" nebo "objevila" v přiznání k DPH v řádku č. 45 korekce odpočtu daně (většinou v části nastavení programu - ručně zadávané hodnoty přiznání k DPH).

Závěrem

    Pokud se odpočet DPH při změně režimu týká položek, které byly pořízené jako neplátcem DPH v minulém zdaňovacím období (např. rok 2011) a byly zahrnuty vlastně včetně DPH do daňových výdajů pro daňové přiznání minulého zdaňovacího období (rok 2011), pak u zásob se vrácená část DPH v roce 2012 v rámci přechodu z neplátce na plátce DPH stává zdanitelným příjmem běžného období (rok 2012), protože si částku DPH podnikatel uplatnil jako daňový výdej v roce 2011 a proto jej musí "dodanit" zpětně v roce 2012.

    V případě zájmu o mé služby najdete kompletní přehled nabízených služeb na stránce "Vedení účetnictví a daně - o nás".

    Jste nebo budete plátcem DPH? Přehled nabízených služeb uvádím na stránce "Plátce DPH".

    Budete v roce 2012 provozovat solární FVE elektrárnu? Přehled nabízených služeb uvádím na stránce "Vedení účetnictví a daně solárních FVE elektráren".

    Začínáte podnikat? Nabídku služeb vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání pro začínající podnikatele, živnostníky OSVČ, uvádím na stránce "Jak založit živnost".

    Pokud potřebujete zodpovědět dotaz ohledně účetnictví nebo daní, napište mi pomocí "Kontaktního formuláře".

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí (221112)

    Organizace správy daně z nemovitostí od 1.ledna 2013, ke stažení zde.

    Zdroj: Ministerstvo financí ČR.

Účetnictví solárních FVE elektráren v roce 2012 (151012)

    Na základě dotazu budoucího provozovatele fotovoltaické elektrárny uvádím aktuální informace ohledně účetnictví solárních FVE elektráren v roce 2012.

    Zákonem č. 155/2010 Sb., (část devátá, článek XI.) se novelizoval zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), konkrétně § 11 odst. 1 písmenu f)

    Provozování fotovoltaické elektrárny je podnikáním podle zvláštního právního předpisu tzn. energetického zákona.

    Současné znění  § 11 odst. 1 písmenu f) zní (cituji):“vyúčtovávat dodávku energií a souvisejících služeb,“

    Vzhledem k tomu, že zde není již uvedeno, že držitel licence je povinen být účetní jednotkou, není tím naplněn § 4 odst. 6, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. h) jsou povinny vést účetnictví ode dne zahájení činnosti až do dne ukončení činnosti, pokud nestanoví zvláštní zákon jinak) a nevznikla-li jim povinnost vést účetnictví podle § 1 odst. 2 písm. d), e) nebo g)).

    V praxi to znamená, že až s účinností od 1.1.2011 se pro držitele licence k provozování fotovoltaické elektrárny ruší povinnost být účetní jednotkou a může vést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví).

    Pokud ale již podnikáte a vedete účetnictví, pak jste povinen vést účetnictví (podvojné účetnictví) i v případě provozování solární FVE elektrárny.

    Pozn. na závěr: příjmy z provozování fotovoltaické elektrárny podléhají již od 1. 1. 2011 dani z příjmů a fyzické osoby občané (např. pokud jsou jen zaměstnáni) se tímto stávají OSVČ živnostníky a podléhají i sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

    Nabídku svých služeb pro stávající i budoucí provozovatele solárních FVE elektráren uvádím na stránce "Vedení účetnictví a daně solárních FVE elektráren".

Živnostník a závěr roku – jak se připravit na daně (071012) - 1. část

    Konec roku a předvánoční shon jsou na dohled. A jen tak na okraj, blíží se také doba placení nebo případně neplacení daně z příjmů za rok 2012.

    A to je nejvhodnější doba k provedení určitých činností, aby jsme při zpracování daňového přiznání za rok 2012 předešli nemilým překvapením, které by se již odstraňovaly obtížněji.

    Jednou z takových činností je zpracování předběžné účetní závěrky za rok 2012 s cílem zjistit, zda a v jaké výši „hrozí“ placení daně z příjmů za rok 2012, případně jiných daní a souvisejících plateb jako doplatky roku 2012 a výše nových měsíčních záloh za rok 2013 na sociální a zdravotní pojištění OSVČ.

    Důvody pro provedení této závěrky jsou v současné době navíc minimálně dva:

 • díky způsobu, jakým v současné době probíhá schvalování, respektive neschvalování vládou avizovaných změn v legislativě týkající se podnikání jak v roce 2013, tak i konce roku 2012, není v některých případech jisté, které změny nabudou platnosti ještě pro zdaňovací období roku 2012, nebo až od začátku roku 2013
 • většina vládou avizovaných změn jsou změny nepříznivé, směřující jak jinak k vyššímu daňovému zatížení drobných živnostníků a podnikatelů

    Pokud tedy po provedení předběžné účetní závěrky zjistíte, že jste ohroženi placením vysoké daně z příjmů nebo výrazným zvýšením měsíčních záloh na sociální nebo zdravotní pojištění OSVČ, je ještě dostatek času provést určitá protiopatření.

    Existuje více protiopatření zamezující vzniku placení vysoké daně (vysoké daňové povinnosti).

    Dneska se v první části  zaměřím na první z těchto protiopatření, tzn. nakupování.

Nakupování jako nástroj daňové optimalizace

    Pouvažujte tedy, co potřebujete pro další rozvoj svého podnikání a nakupujte. Strojní zařízení, kancelářské vybavení, firemních automobily atd.

    To samo o sobě až tak velká rada není, někdo možná podotkne, že sám ví co potřebuje a co proto koupí.

    Nejedená se mi až tak o to co máte koupit, ale jak to koupit, tedy na co si z pohledu daní dát pozor.

 • u nákupu kancelářského vybavení, drobného strojního zařízení apod. kdy se cena pohybuje v rozmezí 37 000 - 43 000 Kč, se snažte, pokud to bude možné, nepřekročit konečnou částku 40 000 Kč včetně DPH (u neplátců DPH) nebo 40 000 Kč bez DPH (u plátců DPH). Budete si tak moci tuto částku zahrnout do daňových výdajů v plné výši. Hledejte takové nabídky, kdy se Vám podaří snížit cenu pod 40 000 Kč (pokud to tedy bude možné)
 • pokud by jste tuto částku překročili, musíte již nakoupený majetek evidovat jako investiční, zařadit jej do některé z odpisových skupin a odepisovat daný počet let. Což zvláště u předmětů s cenou např. 45 000 až 60 000 Kč je celkem nepříjemný fakt.
 • pozor na případy, kdy např. se strojním zařízením kupujete i např. specifické pracovní nástroje, které můžete požít pouze s tím daným kupovaným zařízením. V tom případě se pro daňové účely a stanovení konečné výše pořízení může jednat o součást majetku a ceny se sčítají. Tento fakt má význam např. v případě, kdy kupujete stroj za 37 000 Kč, ale současně i nástroje za 8 000 Kč. V tom případě činí konečná cena pořízení stroje více jak 40 000 Kč a nemůžete si uplatnit do daňových výdajů celou částku, ale jen poměrnou část

    Pokračování příště

    Pokud potřebujete pomoci s provedením předběžné uzávěrky, kontaktujte mě na tel. 736 154 466.

    Pokud řešíte jinou situaci související s podnikáním a měli by jste zájem o nabízené služby, doporučuji navštívit stránky:

    Nebo mě kontaktujte mě prostřednictvím kontaktního formuláře.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu RD a "solární daň" (280812)

    Často se na mne obracíte s dotazem, zda se Vás, současné nebo budoucí provozovatele fotovoltaické elektrárny, týká tzv. "solární daň" (odvod z elektřiny ze slunečního záření dle zákona č. 402/2010 Sb.)

    Pokud provozujete nebo se chystáte zprovoznit fotovoltaickou elektrárnu na střeše rodinného domu, jste osvobození od tzv. odvodu z elektřiny ze slunečního záření, pokud fotovoltaická elektrárna - provozovna:

 • má instalovaný výkon do 30kW
 • je umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem
 • nemovitost - budova, kde je FVE umístěna, je evidovaná v katastru nemovitostí

  (zdroj: § 7 d. Osvobození od odvodu, Zákon č. 402/2010 Sb.)

    Pokud máte zájem o mé služby ohledně  vedení účetnictví solárních elektráren  FVE, podrobnější informace uvádím na stránce „Účetnictví a daně - solární elektrárny FVE“.

    Nebo mi napište přes kontaktní formulář.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Provozování fotovoltaické elektrárny a dobrovolná registrace jako plátce DPH (250712)

    V roce 2012 má stále hodně zaměstnaných občanů nepodnikatelů zájem investovat do střešní fotovoltaické elektrárny.

    V této souvislosti jsem byl tázán, zda je výhodné stát se dobrovolně plátcem DPH.

    Že to doporučují firmy, které fotovoltaickou elektrárnu instalují.

    Jako důvod, proč by dobrovolná registrace k DPH při provozování střešní fotovoltaické elektrárny měla být výhodná, je vrácení DPH z investice do FVE v případě registrace provozovatele FVE jako plátce DPH.

    Můj názor: Spíše doporučuji, záleží ale o jaký případ se jedná.

    Výkupní ceny elektřiny z OZE a tím i solárních elektráren FVE v povinném výkupu jsou stanoveny jako minimální dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

    Zelené bonusy jsou stanoveny jako pevné ceny. Ceny nezahrnují DPH.

    K uvedeným cenám je připočítávána DPH podle zvláštního právního předpisu.

    Pokud by jste provozoval FVE jen vedle zaměstnání (bez provozování jiné živnosti), pak je registrace jako plátce DPH 100 % výhodná.

    Je zde ale ještě jeden aspekt.

    Jestliže se jako plátce DPH zaregistrujete jako provozovatel FVE a vedle toho ještě podnikáte jako neplátce DPH živnostník, budete muset být plátcem DPH i při provozování živnosti, což zase výhodné být nemusí.

    Podrobnější informace o mých službách vedení účetnictví fotovoltaických elektráren uvádím na stránce „Účetnictví a daně - solární elektrárny FVE“.

Upozornění na závěr

    Dávajte si pozor na částku uvedenou za pořízení fotovoltaické elektrárny uvedenou ve smlouvě o dílo. Pokud je tam uvedena podobná věta jako...

    "Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky jako pevná a činí XXX Kč. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle zákona o DPH..."

    ...pak se jedná o cenu nikoliv s DPH, ale bez DPH. Konečná cena tedy ještě vzroste o DPH. Už jsem se s podobným případem setkal.

Jakou účetní agendu vést při zahájení podnikání (240712)

    Obrátil se na mě živnostník s dotazem, jakou má vést účetní agendu při zahájení podnikání vzhledem k výši příjmů nebo obratu.

    Na první pohled možná jednoduchá otázka, z pohledu legislativy České republiky už tomu tak nemusí být.

    Pokud si vyřídíte živnostenský list, jste ze zákona (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) povinni vést účetní agendu, a to daňovou evidenci nebo účetnictví.

    O tom, kterou z výše uvedených účetních agend musíte vést, rozhoduje více kritérií a jedním z nich je výše příjmů neboli obrat (hrubý obrat tzn. příjmy před odečtem výdajů – viz § 6 zákona o dani z přidané hodnoty). Text uvedený v tomto článku se vztahuje na občany ČR a pouze na kritérium výše obratu nebo příjmů.

1. Vedení daňové evidence

    Daňovou evidenci (§ 1 zákona o účetnictví) vedou všechny fyzické osoby podnikatelé (OSVČ, živnostníci), jejichž obrat nepřesáhne za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku (§ 6 zákona o dani z přidané hodnoty).

    Navíc existují dvě varianty, v jakém rozsahu daňovou evidenci vést.

1.1 Vedení daňové evidence a výdaje „paušálem“ (varianta 1)

    Pokud neuplatníte výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu (§ 7 odst.7 zákona o daních z příjmů), jste povinni vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností.

1.2 Vedení daňové evidence a výdaje uplatněné ve skutečné výši (varianta 2)

    V tomto případě jste povinni vést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) v plném rozsahu (§ 7b zákona o daních z příjmů), tzn. o příjmech, výdajích, majetku, zásobách atd.

2. Vedení účetnictví

    Účetnictví tedy podle § 1 zákona o účetnictví musí vést všichni podnikatelé, jejichž obrat (§ 6 zákona o dani z přidané hodnoty) přesáhne za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.

    I zde existují dvě varianty, v jakém rozsahu účetnictví vést.

2.1 Vedení účetnictví v plném rozsahu (varianta 1)

    Viz § 9 zákona o účetnictví.

2.2 Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (varianta 2)

    Viz § 9 zákona o účetnictví.

Rozsah vedení účetní agendy nad rámec běžných záznamů

    Výše uvedené případy vedení účetní agendy včetně požadavků na jejich rozsah jsou chápány jako tzv. běžné účetní agendy.

    A to by nebyla legislativa České republiky, aby neexistovala ještě další možnost, jak vedení účetnictví podnikatelům „zpříjemnit“.

    Je zde totiž ještě daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,).

    Finanční úřad totiž může uložit daňovému subjektu povinnost, aby vedl nad rámec svých běžných záznamů nutných pro stanovení daně také zvláštní záznamy potřebné pro správné zjištění a stanovení daně, jejichž rozsah určuje finanční úřad - např. provoz restaurací, čerpacích stanic, maloobchodních prodejen apod. (§ 97 daňového řádu).

Závěr

    Jak vidno, řešení jednoduchého dotazu z pohledu začínajího podnikatele může mít složité řešení. A takových podobných „oříšků“ spojených s podnikáním je opravdu v dnešní době hodně.

    V případě, že potřebujete poradit nebo hledáte pomoc při podnikání, nabízím Vám své služby při vedení účetnictví, daňové evidence, evidence DPH nebo daňovém poradenství.

    Pro začínající podnikatele najdete nabídku účetních služeb na stránce „Jak založit živnost a začít podnikání“.

    Nabídka účetních služeb pro živnostníky a OSVČ je uvedena na stránce „Účetnictví a daně - živnostník OSVČ“.

    Nabídka účetních služeb pro právnické osoby a obchodní společnosti je uvedena na stránce „Účetnictví a daně - s.r.o., obchodní společnosti“.

    Pokud provozujete fotovoltaickou elektrárnu, nabídku mých služeb uvádím na stránce „Účetnictví a daně - solární elektrárny FVE“.

    Přišli jste o účetní data nebo máte pochybnosti o správnosti Vašeho účetnictví? Služby týkající se rekonstrukce účetnictví uvádím na stránce „Rekonstrukce účetnictví“.

    Pokud uvažujete stát se plátcem DPH nebo již plátcem DPH jste, nabídku mých služeb najdete na stránce „Plátce DPH – evidence“.

    Máte problém? Napište mi prostřednictvím kontaktního formuláře.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Povinná registrace plátce DPH – kdy a jak (220612)

    Na základě dotazů ohledně povinnosti registrace k DPH, se kterými jsem se setkal, bych chtěl upozornit na správný výklad znění zákona o DPH, kterým se určují termíny, limity a podmínky, kdy jste povinen zaregistrovat se jako plátce DPH.

    Mám tím konkrétně na mysli jednu z více podmínek, a to § 6 odst. 1) a 2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - překročení obratu.

    Jako plátce DPH jste povinen se zaregistrovat, pokud obrat přesáhne za částku 1 000 000 Kč (od 1. ledna 2015 tento obrat činí 750 000 Kč) za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 94)… Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně.

    Relativně jednoznačné znění může ale pro některé z Vás mít různý význam (jak jsem zjistil z Vašich dotazů).

    Je proto třeba si uvědomit, že:

 1. obrat 1 000 000 Kč je obratem bez DPH (souhrn úplat bez daně, viz § 6 odst. 2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
 2. aby jste se museli registrovat jako plátce DPH, tento obrat bez DPH musíte dosáhnout za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Nejedná se tedy, jak se mne někteří z Vás dotazovali, o 12 měsíců jako kalendářní rok nebo zdaňovací období od 1.1. – 31.12.

    Povinnost registrovat se jako plátce DPH máte do 15 dnů následujícího měsíce, kdy splníte výše uvedené podmínky. Plátcem DPH se pak stáváte prvním dnem třetího měsíce po vzniku povinnosti se registrovat jako plátce DPH.

Příklad registrace plátce DPH

    V červnu 2012 zjistíte, že za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (tj. červenec 2011 – červen 2012) dosáhnete obrat v cenách bez DPH právě 1 000 001 Kč a více. Do 15. července 2012 se musíte zaregistrovat jako plátce DPH na finančním úřadě a od 1. září 2012 se stáváte plátcem DPH.

Závěr

    Jak jsem již uvedl, z Vašich dotazů jsem usoudil, že je třeba tuto problematiku více rozvést. A to minimálně z jednoduchého důvodu - aby jste nepropásli dobu, kdy se budete muset stát plátcem DPH právě díky překročení obratu. Protože pokud by jste ji propásli, finančák by Vám tuto chybu náležitě "ocenil".

    Pokud budete nebo jste plátcem DPH, služby které pro plátce DPH nabízím, uvádím ná stránce "Plátce DPH - evidence"

    Začínáte podnikat? Nabídku služeb pro začínající živnostníky a podnikatele uvádím ná stránce "Jak začít podnikat a založit živnost"

    Pokud již podnikáte a hledáte účetního, nabídku služeb najdete na stránkách "Vedení účetnictví a daně živnostník OSVČ" nebo "Vedení účetnictví a daně s.r.o. a obchodní společnosti"

    Máte-li dotaz, napište mi.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Začínající podnikatel OSVČ a DPH (240512)

    Být plátcem DPH přináší oproti neplátci DPH řadu povinností, které zvyšují administrativu a požadavky na rozsah účetní agendy.

    Pokud se chystáte začít podnikat, a víte, že se stejně plátcem DPH v blízké době stanete (např. většina Vašich odběratelů jsou plátci DPH), je dobré mít na paměti následující možnosti, které se Vám s registrací jako plátce DPH nabízí, jako např.:

 1. začátek podnikání sebou nese zvýšené jednorázové i průběžné výdaje/náklady na zahájení podnikání, které ve většině případů převyšují dosahované příjmy/výnosy - tzn. stát Vám títo bude DPH vracet ve formě tzv. nadměrného odpočtu
 2. po registraci jako plátce DPH máte nárok na odpočet DPH za posledních 12 měsíců od data registrace jako plátce DPH, a to u pořízeného zboží, služeb a investičního majetku

Závěr

    Pokud jste tedy začal podnikat a současně očekáváte, že se plátcem DPH zřejmě stanete, nemá význam dlouho otálet.

    Pokud např. výdaje se zahájením podnikání jsou nejvyšší v prvních 1 - 3 měsících podnikání, nepropásněte tedy lhůtu 12 měsíců zpětně pro možnost odečtu DPH dle bodu 2).

    V některých případech se může jednat o "zajímavé" částky.

    Pokud budete nebo  jste plátcem DPH , služby které pro plátce DPH nabízím, uvádím na stránce "Plátce DPH - evidence."

    Chystáte se zprovoznit solární FVE elektrárnu na štřeše vašeho domu? Služby pro provozovatele solárních FVE elektráren naleznete na stránce "Účetnictví a daně - solární FVE elektrárny".

    Můžete mě kontaktovat pomocí kontaktního formuláře, který je k dispozici zde.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Cestovní náhrady živnostníka v roce 2012. Je kniha jízd přepych? (180512)

    Používáte k podnikání automobil?

    Pak si výdaje za opotřebení auta a spotřebu PHM můžete uplatnit do daňových výdajů třemi způsoby:

 1. skutečné výdaje dle skutečných dokladů (auto máte "napsané" na firmu)
 2. výdaje paušálem dle kilometrů (auto nemáte "napsané" na firmu, není v obchodním majetku firmy)
 3. paušálem na dopravu bez dokladů

    Nicméně v dnešní době, kdy se ceny za benzín nebo naftu pohybují v "kosmických sférách" (o cenách náhradních dílů ani nemluvě), není od věci se nad těmito paušály zamyslet.

    Nemusí již totiž využití paušálu být tak výhodné.

    A co teprve, pokud jste plátcem DPH. Přicházíte vlastně o vrácení DPH např. z nákupu benzínu či nafty.

    Vždy je ale třeba správně vyhodnotit, kolik Vás ve skutečnosti provoz auta stojí (v korunách) a jaké jsou časové, administrativní a finanční nároky na zpracování agendy pro jednotlivé varianty uplatnění výdajů za používání auta v podnikání do daňových výdajů.

Podmínky a výše paušálu na dopravu živnostníka OSVČ v roce 2012

    Připomeňme si podmínky a výši tohoto paušálu (dle bodu 3) v roce 2012.

    Paušál lze uplatnit maximálně na 3 silniční motorová vozidla (osobní auto, motocykl, nákladní auto,...), zahrnutá či nezahrnutá do obchodního majetku.

    Výše paušálu pro rok 2012 pak činí 5 000 Kč/měsíc na jedno vozidlo (u auta i pro soukromou potřebu jen 4000 Kč/měsíc).

Co dělat, když se Vám již paušál dle bodu 3) nevyplatí?

    Využijete uplatnění výdajů na automobil dle varianty 1) nebo 2).

    Bohužel je ale v obou případech třeba předložit knihu jízd při kontrole finančnímu úřadu pro potřeby prokázání nároku na daňovou uznatelnost výdajů za auto.

Kniha jízd a její využití pro snížení daní a odvodů

    Toto na první pohled "nutné zlo" ale vůbec "zlem" nemusí být.

    Pokud si uvědomíte, že kniha jízd je i v dnešní době "paušálů" jedna z významných možností jak si uplatnit do daňových výdajů vše, co jste skutečně utratili při své podnikatelské činnosti za provoz automobilu.

    A pokud si uvědomíte Váš nárok uplatnit si tyto výdaje jak se říká „do daní“.

    Dokážete takto legálně snížit základ daně, tímto i daň samotnou a samozřejmě i odvody - měsíční platby pojištění OSVČ jak pro sociálku (OSSZ), tak i zdravotní pojišťovny.

Zpracování knihy jízd - nabídka služeb

    Proto si Vám dovolím nabídnout "staronovou" službu zpracování knihy jízd včetně souvisejících agend.

    Praxi v této oblasti mám přes 15 let. A nějakou tu knihu jízd jsem již zpracoval.

    Podrobnější informace najdete na stránce "Zpracování knihy jízd".

    V případě dotazů mě prosím kontaktujte pomocí kontaktního formuláře, který máte k dispozici zde.

    Pokud vedle zpracování knihy jízd máte zájem i o vedení účetní agendy, navštivté stránky " Vedení účetnictví pro živnostníky OSVČ " nebo stránku "Vedení účetnictví pro s.r.o. a jiné obchodní společnosti".

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Začínající podnikatel a volba účetní agendy (120512)

    Stále více mě oslovují začínající podnikatelé s problémem, že začali podnikat nebo že se chystají podnikat a neví, jaké účetnictví mohou nebo musí vést.

    Proto jsem upravil a doplnil své stávající stránky týkající se této problematiky a přidal jsem další informace pro začínající podnikatele.

    Pokud tedy začínáte podnikat nebo jste již podnikat začali, a nevíte jaké účetnictví vést, odpovědi naleznete hned v úvodu na web stránkách "Vedení účetnictví a daně pro živnostníky a OSVČ" nebo "Vedení účetnictví pro právnické osoby, obchodní společnosti, s.r.o."

    Odpověď na otázku, jaké účetnictví můžete nebo musíte vést, dostanete následovně.

    Navštivte některou z uvedených stránek a pokud nejste uvedeni ve skupinách podnikatelů, kteří musí vést tu kterou konkrétní účetní agendu, tak Vás v dalším textu nasměruji na to místo, kde odpověď na svou otázku najdete.

    Pokud se rozhodujete, zda jako začínající podnikatel být neplátcem DPH nebo se plátcem DPH stát, pak Vám doporučuji web stránku "Plátce DPH - vedení evidence".

    Najdete zde informace, jaké výhody nebo nevýhody neplátce nebo plátce DPH má, rovněž jsou zde i tipy pro neplátce DPH, čeho se vyvarovat, pokud plátcem DPH ještě nejste a nepotřebujete být.

    Začínající plátci DPH na uvedených stránkách týkajících se vedení evidence DPH a problematiky DPH rovněž mohou nalézt zajímavé tipy a informace.

    Pokud se bude jednat o složitější případ nebo nebudete mít jistotu, pak mě neváhejte kontaktovat přes kontaktní formulář nebo volejte 736 154 466.

Přehledy OSVČ pro OSSZ ("sociálku") a zdravotní pojišťovnu za rok 2011- 2. květen se blíží (280412)

    Příští týden ve středu 2. května 2012 je poslední den pro podání přehledů OSVČ pro OSSZ ("sociálku") a zdravotní pojišťovnu za rok 2011, pokud nemáte odklad zajištěný daňovým poradcem.

    Výše uvedené přehledy jsou povinni podat všichni podnikatelé, fyzické osoby OSVČ, kteří zjednodušeně řečeno v daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2011 vyplnili přílohu č.1.

    Do skupiny OSVČ povinných podat tyto přehledy patří kromě "standardních OSVČ" také podnikající předčasní i starobní důchodci, provozovatelé solárních FVE elektráren, zaměstnanci kteří vedle zaměstnání ještě podnikají, podnikající studenti atd.

    Lhůta pro zaplacení (pokud Vám vznikl nedoplatek) je v u přehledu OSVČ pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu stejný, a to do 8 dnů od podání přehledů, tj. čtvrtek 10.5.2012.

    Nezapomeňte, že se den zaplacení počítá až dnem připsání na bankovní účet OSSZ nebo zdravotní pojišťovny. Pokud je Váš doplatek nízký, vyplatí se tak zaplatit jej přímo na pokladně.

    Žádné pojistné neplatíte, pokud máte např. příjmy jen z:

 • pronájmu nemovitostí
 • příjmy z kapitálového majetku (např. dividendy)
 • příspěvků autorů do médií do 7 000 kč/měsíc, u kterých byla odveden srážková daň

Solární elektrárny (FVE) a konec daňových prázdnin počínaje rokem 2011 (160412)

    Dnes mě kontaktoval klient, který dosud nevěděl o ukončení daňových prázdnin pro provozovatele solárních elektráren (FVE).

    Z toho důvodu bych tímto chtěl na tomto místě upozornit, že za rok 2011 musí všichni provozovatelé fotovoltaických a solárních elektráren podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2011.

    Pokud tedy provozujete např. na střeše rodinného domu solární elektrárnu (FVE) a daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2011 jste ještě nepodali, je nejvyšší čas.

    Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2011 sice vypršel 10.4.2012, přesto ale není nic ztraceno.

    Pokud se Vás tento případ dotýká, kontaktujte mě na tel. 736 154 466 nebo prostřednictvím formuláře napište nám.

    Nabídku mých služeb spojených s vedením účetnictví solárních elektráren (FVE) včetně daňového přiznání k dani z příjmů najdete zde na stránce vedení účetnictví solárních elektráren.

Válka proti „Švarc systému“ (150412)

    Švarc systém a legislativní změny zaměřené na jeho potírání jsou v současné době žhavé téma.

    Na internetu najdete spoustu článků, co švarc systém je a co není, jaké jsou pokuty, o státních kontrolách zaměstnavatelů a na které obory se kontroly zaměří především atd.

    A právě ke kontrolám státu zaměřeným na švarc systém a z toho plynoucím pokutám uvádím jeden zajímavý fakt, který Vám pomůže zabránit, aby jste byli pokutováni již jen za podezření za švarc systém.

    Státní úřad inspekce práce (SÚIP) vydal metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při provádění kontrol nelegálního zaměstnávání.

    V § 136 zákona o zaměstnanosti je uložena povinnost právnické nebo fyzické osoby mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů, které je povinna uchovávat podle § 102 odst. 3.

    Inspektoři a jiné kontrolující osoby jsou povinni považovat nepředložení dokladů přímo při kontrole a na pracovišti jako nelegální práci.

    Ani dodatečné předložení těchto dokladů tedy nemá vliv na přehodnocení a vy jako zaměstnavatel budete považováni jako firma provozující švarc systém.

    Včetně následujícího vyměření ne zrovna malých pokut.

    Pokyn je od 1. dubna 2012 závazný pro všechny inspektory a další osoby, které se na kontrolách podílejí.

    Zde si můžete stáhnout úplný text: Bezpodmínečná povinnost právnické nebo fyzické osoby mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávních vztahů

Nestihnu podat daňové přiznání k dani z příjmů 2011 – co a jak dál (260312)

    Tak máme za týden 2.4.2012, což je řádný termín do podání daňového přiznání k dani z příjmů.

    Může se stát, že daňové přiznání nestiháte podat v řádném termínu.

    Neřeším z jakého důvodu, zda Vám „utekla“ účetní, nebo se Vám „složil“ počítač a následně jste přišli o data a zálohy nejsou, nebo nejvážnější možnost - např. ze zdravotních důvodů.

    Naopak, budu řešit jakým způsobem je nejlépe postupovat, aby Vás tato „chyba“ stála co nejméně stresů a hlavně peněz.

    Pořadí jednotlivých variant, které nyní uvedu, není náhodné. Začnu od nejlevnějšího způsobu řešení a budu končit tím nejdražším, které ale může být v některých případech i tím nejlevnějším.

Varianta 1 - Daňové přiznání lze podat ještě 10.4.2012

    Penále a pokuty: bez sankcí

    Podrobnosti proč a z jakých důvodů mohu bez sankcí podat daňové přiznání k dani z příjmů 2011 ještě 10.4.2012, najdete v mém předchozím článku na této stránce.

Varianta 2 – Daňové přiznání podám do jednoho dvou měsíců bez daňového poradce

    Penále a pokuty:  pokuta včetně penále max. 500 Kč, pokud nebudete mít výrazně vysoký základ daně nebo ztrátu (penále se počítá i ze ztráty)

    Pokud jste přesvědčen, že stihnete podat daňové přiznání do jednoho, max. dvou měsíců, pak není třeba vyhledávat daňového poradce, ale prostě daňové přiznání do těchto uvedených termínů podat.

    Navíc vůbec neuděláte chybu, pokud o tom informujete svého správce daně.

Varianta 3 – Daňové přiznání podám s pomocí daňového poradce

    Penále a pokuty:  0 Kč

    Cena daňového poradce: od 4 – 5 tisíc Kč dle regionu a druhu daňového přiznání plus Vás bude něco stát kontrola nebo vedení samotného účetnictví

    Tato varianta je vhodná v případě, kdy chcete aby Vás daňový poradce zastupoval při jednání se státními orgány a současně zodpovídal za Vaše účetnictví.

    S pomocí daňového poradce tak oddálíte řádný termín podání daňového přiznání na 2.7.2012, případně 9.7.2012.

Závěr

    Finanční náročnost jednotlivých variant je zřejmá a záleží jen na Vás, kterou variantu zvolíte.

    Samozřejmě že jsem zde uvedl velmi stručnou charakteristiku jednotlivých variant. Každá z nich jak už to bývá má své výhody nebo nevýhody.

    Pokud máte zájem o podrobnější informace ohledně jednotlivých variant postupů, stačí mě kontaktovat nebo rovnou pro urychlení celé záležitosti volat 736 154 466.

    Samozřejmě jsem Vám k dispozici i při samotném praktickém provedení výše uvedených variant.

    Podrobnější informace o mých nabízených službách naleznete na stránkách Zpracování daňové evidence pro živnostníky nebo OSVČ nebo Vedení účetnictví pro s.r.o. a jiné právnické osoby.

    Pokud provozujete solární (FVE) elektrárnu a potřebujete za rok 2011 podat daňové přiznání k dani z příjmů, podívejte se na mou nabídku Vedení účetnictví solárních (FVE) elektráren.

    Samozřejmě včetně zpracování daňového přiznání k dani z příjmů.

    Jedná – li se o vážnější případy, nabízím služby spojené s Rekonstrukci účetnictví.

    Stačí mě kontaktovat nebo rovnou pro urychlení celé záležitosti volat 736 154 466.

Termíny podání daňového přiznání k dani z příjmů 2011  (160312)

    Je 16.3.2012 a termín podání daňového přiznání k dani z příjmu je na dohled. Není tedy od věci si v tom udělat jasno.

    Standardní termín je dle daňového řádu do tří měsíců od konce roku 2011, tedy do 31.3.2012.

    Protože ale tento den připadá na sobotu, posouvá se termín na pondělí 2.4.2012.

    Kdo to nestihne ani do 2.4.2012, ještě nemusí hledat daňového poradce nebo se obávat penále a sankcí.

    Naštěstí je zde daňový řád a § 250 Pokuta za opožděné tvrzení daně (což je od roku 2011 nový termín pro daňové přiznání).

    Dle výše uvedeného paragrafu § 250 může poplatník podat daňové přiznání ještě do pěti pracovních dnů od řádného termínu, a to bez sankcí a pokut.

    Což pro rok 2012 připadá na 9.4.2012 (pondělí), a to je pro změnu Velikonoční pondělí, tzn. svátek a ne pracovní den.

    Termín podání daňového přiznání z příjmů za rok 2011 se proto posouvá až na následující pracovní den, a to na datum 10.4.2012 (úterý), a to bez pokuty nebo sankce.

    Pokud daňové přiznání k dani z příjmů podáte po tomto datu, automaticky Vám finanční úřad dle daňového řádu vyměří penále ve výši minimálně 500 Kč.

    Proto tedy ještě není třeba panikařit. Prodloužené lhůty je třeba využít a i když je už nyní "vysoké datum", je nejvyšší čas podání daňového přiznání k dani z příjmů řešit.

    Jsem Vám k dispozici jak s nabídkou zpracování daňové evidence pro živnostníky nebo OSVČ, tak vedení účetnictví pro s.r.o. a jiné právnické osoby.

    Nebo pokud provozujete solární (FVE) elektrárnu a potřebujete za rok 2011 podat daňové přiznání k dani z příjmů, podívejte se na mou nabídku vedení účetnictví solárních (FVE) elektráren.

    Samozřejmě včetně zpracování daňového přiznání k dani z příjmů.

    Případně nabízím i rekonstrukci účetnictví.

    Stačí mě kontaktovat nebo rovnou pro urychlení celé záležitosti volat 736 154 466.

Účetnictví fotovoltaických elektráren a konec daňových prázdnin (050312)

    Účetnictví fotovoltaických - solárních elektráren (FVE) je oblast, která je poslední dva roky poměrně aktuální téma.

    Až taková novinka to není vzhledem k tomu, že účetnictví nebo daňovou evidenci musí vést provozovatelé fotovoltaických elektráren bez ohledu na nedávné osvobození od daní.

    Osvobození od daní totiž neznamená automaticky zrušení povinnosti vést účetnictví nebo daňovou evidenci dle toho, kdy se začala fotovoltaická elektrárna provozovat.

    Aktuální problém z vedení účetnictví udělala vláda až teprve zrušením daňových prázdnin.

    Ve státní kase chybí rok od roku čím dál více peněz a státní administrativa nemá čím zaplatit "čím dál nižší platy čím dál menšího počtu státních zaměstnaců" včetně sebe.

    Zrušila tedy od roku 2011 daňové osvobození fotovoltaiky a zadala legislativcům "vymyslet" pravidla jak a kolik zdanit provozovatelé fotovoltaických elektráren.

    Výsledkem je celkem odpovídající chaos v tom, jak to vlastně s tím daňovým přiznáním má být. Když se musí platit daně, tak už není jedno, jak se co vede, eviduje, odpisuje.

    Připravila tak pro finanční úřady, tedy kontrolní a následně vymáhací odbory/úseky poměrně dobrou základnu pro zvýšení úspěšnosti a hlavně objemu vybraných financí z důvodu chyb poplatníků.

    Už to zřejmě byla nuda. Drobní živnostníci jedou na paušály a velcí zase mají dobré daňaře nebo právníky a tam nemá význam "lovit".

    Výsledkem bylo, že u drobných živnostníků se "vybere" málo a velcí zase "nepustí". Jak se dostat ještě na ten zbytek peněz, co lidem zůstalo.

    Proč tak dlouhý úvod pro článek v rámci rubriky příklady z praxe?

    Jeden bych tady měl. Týká se provozovatelů malých fotovoltaik zprovozněných například v roce 2009. Rozeberu základní varianty. Netvrdím ale že se jedná o kompletní výčet.

    Varianta A - Zaměstnanec provozuje fotovoltaiku

    Když bylo osvobození od daní do roku 2010, vystavoval faktury a zda věděl či nevěděl, jaké účetnictví má vést, nebyl problém. Nedanilo se.

    S příchodem roku 2011 díky konci daňových prázdnin ale přišla změna. Vedl jsem daňovou evidenci, ale měl jsem vést účetnictví.

    Nevadí, zpětně zpracuji tedy účetnictví a pro rok 2011 bude vše v pořádku včetně daňového přiznání fotovoltaiky. Žádný problém. Tedy ve většině případů.

    Varianta B - Živnostník provozuje fotovoltaiku

    Podnikám na základě živnosti a vedu tedy daňovou evidenci. V roce 2009, jak jsem uvedl výše, jsem zprovoznil fotovoltaiku,

    V té době se to až tak neřešilo, jaké účetnictví pro fotovoltaiku vést, bylo přece osvobození od daně.

    A tady je ten problém.

    Pokud u jedné z činností, které podléhají dani z příjmu, jsem ze zákona povinen vést místo daňové evidence účetnictví, musím tímto i u činností, u kterých stačí vést daňovou evidenci, přejít na vedení účetnictví.

    No ale co teď, když jsem v roce 2011 díky zrušení daňových prázdnin u fotovoltaiky povinen vést účetnictví a danit, přitom zatím jako živnostník jsem u ostatních živností vedl daňovou evidenci za posledních x let?

    Daňové přiznání před rokem 2011 jsem již odevzdal jako živnostník vedoucí daňovou evidenci, a přitom jsem měl vlastně danit jako živnostník vedoucí účetnictví!

    V čem je problém?

    Např. v tom, že v daňové evidenci si můžu veškeré výdaje neinvestiční povahy související s podníkáním dát ihned do daňových výdajů, kdežto v účetnictví se může stát, že musím provést časové rozlišení dle skutečné spotřeby. Atd.

    No ale co teď? Přepracovat nebo provést rekonstrukci účetnictví. Jsou výrazné změny? Opravit, jít na finančák a dořešit.

    Celkem šichta, řekl bych při více letech i archeologie.

    Závěr

    Tak se to státu zase zřejmě podařilo.

    Nalákat občany v počátcích fotovoltaiky, ať si ji pořídí. Zaplaťte to ze svého, šetříte životní prostředí, i tu "korunu nějakou vyděláte". Však vám dáme dotace.

    Když stát zaspal a "nechytil" nástup velkých fotovoltaik, hodili všechny do jednoho pytle. Normální občan, který si fotovoltaiku pořídil a utratil menší nebo větší část úspor, má dneska díky tomu problémů podstatně více.

    Nedostal dotaci (např. už v roce 2008), od roku 2011 chtějí po něm daně, a za roky před rokem 2011 díky nejasnostem v legislativě možná státu zaplatí na dodanění a penálech díky nesprávnému vedení účetní agendy.

    Vytáhli z normálních lidí "volné" peníze tehdy, a navíc zajistili, aby platili i dále, do budoucna. Asi za tu odvahu, že si fotovoltaiku pořídili.

    Pokud někomu chybí řešení uvedených problémů, tak to není pravda. Odpovědi najde v odstavcích Varianta A a B.

    No a příště si proberem možná odkup lékařské praxe v jednoduchém účetnictví (daňové evidenci). Pokud dostanu od klienta svolení k publikování ;-).

Zaměstnanci a povinnost podat daňové přiznání (190212)

1) Pokud mají vedle příjmů ze zaměstnání také příjmy z podnikání, pronájmu a ostatní výdělečné činnosti vyšší jak 6000 Kč, daňové přiznání podávat musí.

2) Pokud nemají příjmy z podnikání, pronájmu a ostatní výdělečné činnosti vyšší jak 6000 Kč, tak to ještě neznamená, že daňové přiznání nemusí podávat.

    Je – li totiž zaměstnanec zaměstnán souběžně u dvou a více zaměstnavatelů, daňové přiznání podávat musí i v případě, že by neměl příjmy z podnikání vyšší jak 6 000 Kč.

3) Daňové přiznání nemusí podávat zaměstnanec např. tehdy, pokud byl zaměstnán třeba i u více zaměstnavatelů, ale postupně, za sebou.

    Současně nesmí mít příjmy z podnikání vyšší jak 6 000 Kč.

    Pak stačí podepsat daňové prohlášení a může zaměstnavatele požádat o roční zúčtování, a to nejpozději do 15.2.2012.

    Částkou 6 000 Kč se myslí hrubý příjem za rok 2011 (suma tržeb nebo např. faktury za poskytnuté služby),  nejedná se tedy o zisk (příjmy po odečtu výdajů).

Přechod na plátce DPH a investiční majetek (Příklad 020112)

    Přechod na režim plátce DPH může mít i své výhody.

    Podle zákona o DPH si může "novopečený" plátce DPH požádat o vrácení DPH např. z pořízeného investičního majetku za období jednoho roku zpět od data registrace k DPH.

    Výhody plynoucí z registrace plátce DPH jsou v tomto případě minimálně dvě:

Výhoda č.1 z přechodu na plátce DPH

    Jednorázový přísun hotovosti z navráceného DPH při přechodu na plátce DPH. Někdy se jedná o tisíce, někdy o desetitisíce Kč.

Výhoda č.2 z přechodu na plátce DPH

    V některých případech urychlení návratnosti investic do pořízení investičního majetku, který přestane být investičním majetkem.

    Jedná se o případy, kdy jste pořidili např. stroj jako neplátce DPH řekněme za částku 42 000 Kč. Jste živnostník a vedete daňovou evidenci.

    V tomto případě jej evidujete jako investiční majetek, protože pořizovací cena stroje je vyšší jak 40 000 Kč.

    Plátcem DPH se stanete cca 2 měsíce po pořízení stroje. V tom okamžiku máte nárok na vrácení DPH z pořízení stroje ve výši 7 000 Kč.

    Tím se ale hodnota stroje sníží na 35 000 Kč, což je méně než 40 000 Kč.

    Stroj tak přestává být investičním majetkem a povinnost odepisovat jej několik let dle toho, do jaké odpisové skupiny patří, tímto neexistuje.

    Pokud by se například jednalo o stroj v první odpisové skupině, pak by jste jej odepisovali postupně tři roky.

    Takto lze ale celou částku 35 000 Kč dát ihned do výdajů. A co když je takových případů (strojů) více...

Závěr

    Tento příklad je jasnou ukázkou, jaké výhody sebou nese pravidelné vedení účetnictví nebo daňové evidence, kdy máte přehled o tom co a za kolik jste kde koupili.

    Je třeba si řádně užít financí získaných z vrácení DPH při přechodu na plátce DPH. Proč?

    Jednoduše proto, že od teď již jako plátce DPH budete ve většině případů muset jen platit. Odvody DPH, a to buď měsíčně nebo čtvrtletně, dle Vaší registrace jako plátce DPH.

    A v případě, že se rozhodnete zrušit registraci jako plátce DPH, podobný postup se bude opakovat, ale v opačném směru. Musíte vrátit DPH z investičního majetku pořízeného opět jeden rok zpět. Takže zase budete platit.

    Jedna z možností jak se tomu vyhnout, je být "doživotním" plátcem DPH.

    Existuje ale i druhá možnost. Tu mám ale v záloze pro své klienty, kterým vedu účetnictví nebo daňovou evidenci.

Vánoční utrácení na konci roku - nákup strojů, nářadí, vybavení atd. do 40 tisíc Kč a s tím spojená rizika (Příklad 211211)

    Na konci roku se často hodně utrácí.

    Proč platit daně, pokud si mohu v rámci Vánočních výprodejů pořídit stroje, nástroje, nářadí a jiné vybavení pro své podnikání za podstatně nižší ceny v rámci Vánočních slev.

    Tedy pokud je z čeho.

    Pokud ale nemáte taková slevové šílenství pod kontrolou, můžete si v některých případech později přivodit u slabších jedinců i mdloby.

    Na co si například dávat pozor např. z pohledu daně z příjmů?

    Pokud koupíte stroj, nářadí atd. a jeho cena je do 40 000 Kč (u plátců DPH bez DPH, u neplátců DPH včetně), můžete si tuto částku uplatnit do výdajů v plné výši, najednou. Ti kteří podnikají již delší dobu, tento případ znají.

    Jsem živnostník, vedu daňovou evidenci, koupím a  zaplatím  za stroj např. 38 000 Kč včetně DPH.

    Nejsem plátce DPH a tak si do výdajů uplatním 38 000 Kč v plné výši. A ještě jsem díky vánoční slevě ušetřil 3 000 Kč, původní cena byla okolo 41 000 Kč.

    Žádný problém. Nebo snad ano? Kde může vzniknout problém!

    Např. pokud jste ke stroji dokoupili navíc za 7 000 Kč včetně DPH a třeba i po slevě určité doplňky, které na jednu stranu rozšiřují jeho vlastnosti a možnosti.

    A  navíc jde o doplňky, které samy o sobě nejsou způsobilé provozu a bez „mateřského stroje“ jsou v podstatě „bezcenné“. Problém je tímto na světě.

    Od 40 000 Kč se jedná již o hmotný majetek. V praxi to znamená, pokud by jste částku 40 000 Kč překročili třeba jen o 1 Kč, už ji nelze uplatnit do výdajů nebo nákladů celou, ale stroj musíte zařadit do investičního majetku.

    Postupně jeho cenu včetně příslušenství za 7 000 Kč, tedy  v  našem případě 45 000 Kč, odepíšete během 3 let a více dle toho, do které odpisové skupiny zakoupený stroj atd. patří.

    Řekněme pro první rok místo 45 000 Kč  si  tak  do výdajů můžu  uplatnit  cca 9 000 Kč u rovnoměrného a 15 000 Kč u zrychleného způsobu odpisování.

    Je to rozdíl uplatnit si do výdajů 38 000 Kč ihned nebo 3 roky odepisovat po částech. A když se Vám tento problém „přihodí“  vícekrát, stačí jen násobit, a hned zjistíte, o kolik se můžete připravit na výdajích a jak se Vám slevy „vyplatily“.

    Ušetříte sice na slevách, ale můžete si připlatit na dani z příjmů, sociálním a zdravotním pojištění. Stát bude jenom rád. Firmy o Vánocích hodně proinvestovaly a v roce 2012 nám ještě i zaplatí navíc na dani. Paráda.

    A to je jen jeden z možných případů, jak se z výhodné příležitosti můžeme dostat na opačnou stranu, tzn. do problémů. Zvlášť pokud hrozící nebezpečí nevidíme my, ale až finanční úřad při kontrole.

    Tento příklad nelze paušalizovat, a mnoho z Vás řekne, že to se Vás to netýká. Pravda je ale taková, že podcenění této situace registruji u nových klientů nemálo každým rokem.

    Pokud máte nejistotu při posuzování některých případů, které se Vám během podnikání přihodí, neváhejte se mě kontaktovat na tel. 736 154 466. Vaše dotazy mě zajímají, napište mi!

    Zajímá Vás nabídka mých služeb ohledně vedení účetnictví nebo daňové evidence? Na stránce Vedení účetnictví - přehled služeb naleznete podrobnější informace.

    Blíží se konec roku a zjistili jste, že nemáte účetnictví úplně v pořádku? V tom případě Vám nabízím službu rekonstrukce účetnictví

Optimalizace daňového přiznání - rekonstrukce účetnictví (Příklad č. 01)

    Živnostník, OSVČplátce DPH a vysoká daňová povinnost. 

    Představte si živnostníka, OSVČ a plátce DPH, který má před uzávěrkou a daňovým přiznáním.

    Podnikatel provede účetní závěrku a náhle vyvstane problém. Vysoká daň a s tím spojené vysoké doplatky na sociálním a zdravotním pojištění včetně zvýšení záloh v následujícím roce, navíc mu ještě vznikne povinnost platit i čtvrtletní zálohy daně z příjmů fyzických osob. Suma sumárum se jedná o nezanedbatelnou výši.

    Co dělat? Najít účetního a daňaře v jedné osobě. Například mne.

    Provedu kontrolu účetnictví, odhalím případné chyby, objevím možné rezervy a navrhnu řešení s vyčíslením úspor, které se provedením opatření získají.

    Po souhlasu klienta se realizací navržených opatření často podstatně sníží jednak výše daně, ale podnikatel současně ušetřil na doplatcích na sociálním a zdravotním pojištění. Měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění se pohybují mírně nad minimem.

    Povinnost platit zálohy na daň z příjmů v následujícím roce může být podstatně snížena nebo dokonce odstraněna.

    Zde se jedná o ukázku možného řešení určité situace, ale s podobnými situacemi jsem se setkal vícekrát a ke spokojenosti obou stran i vyřešil.

Zaměstnanec a podání daňového přiznání - nevracené přeplatky daní (Příklad č.02)

    Často se stává, že jste zaměstnán a daňové přiznání nemusíte podávat sám. Účetní zaměstnavatele sama vypočte a vypořádá daň za Vás, ještě případně vyplatí vrácený přeplatek daně z příjmů ze závislé činnosti.

    Setkal jsem se ale i s případem, kdy došlo k nevyplacení vratky vzniklé při daňovém vyrovnání.

    Např. pokud se neuplatnily některé odečitatelné položky, na které má zaměstnanec jako daňový poplatník nárok. Právě v roce 2011 se mi stal případ, kdy jsem čistě náhodou přišel do kontaktu s jedním klientem, který byl zaměstnán a jak se říká "daně mu dělal zaměstnavatel."

    A právě v tomto případě došlo k neuplatnění některých odečítatelných položek ze strany zaměstnavatele, na které měl zaměstnanec nárok. Výsledkem bylo podání určitého druhu daňového přiznání a po téměř roce a půl vrácení opravdu nemalé částky ze strany finančního úřadu.

Registrace k DPH - nevýhody a povinnost (Příklad č. 03)

    Registrací k DPH Vám vznikne mnoho povinností a nevýhod. Mezi ty přímo z praxe patří:

 1. povinnost odvádět státu daň DPH, tzv. „depeháčko“, a to v pravidelných intervalech (čtvrtletně nebo měsíčně). V praxi to znamená platit a to hotově nebo přes banku. Pokud někdo namítne, že pokud jsem vyfakturoval, tak na "depeháčko" musím mít, nemusí to být až zas taková pravda. Viz bod 4. A o variantě že mi budou vracet DPH, protože "nakupuju" se zvýšenou sazbou DPH a "prodávám" se sníženou sazbou DPH? Tak v dnešní době již je takových případu opravdu minimálně
 2. vést evidenci DPH - záznamní povinnost (rozroste se Vám podstatně účetní agenda). Zvlášť nepříjemné zjištění to bude pro nové plátce DPH, kteří si před registrací k DPH uplatňovali výdaje procentem z příjmů (tzv. výdaje paušálem) u daně z příjmů. Kdo si to nevyzkoušel, může být nemile překvapen
 3. vypracování daňových přiznání DPH (další rozšíření administrativy), v některých případech i dalších hlášení aj. "pasportů"
 4. budete si např. začít muset výrazně hlídat hotovost. Může se totiž přihodit, že budete mít vyfakturovány tržby „papírově“, ale díky platební "schopnosti" v současném státě Vám budou chybět peníze na zaplacení  DPH, protože Vám ještě prostě odběratel nezaplatil. DPH se ale musí odvést a tedy zaplatit stůj co stůj k 25. dni v měsíci následujícímu po konci vašeho daňového období (měsíc, čtvrtletí)
 5. pokud budete chtít ukončit registraci jako plátce DPH (např. zrušení registrace k DPH pro fyzickou osobu - živnostníka, protože jste si založili s.r.o.), pak to nejde ze dne na den, ale registraci Vám zruší rovněž až po roce od podání žádosti o zrušení registrace. Tzn. že ještě rok budete stále plátcem DPH a budete povinen odvádět "depeháčko", pokud vznikne povinnost

Registrace k DPH - výhody (Příklad č. 04)

    Registrace jako plátce DPH může mít i své výhody. Jaké? Tak například:

Získání nových odběratelů

    V dnešní době je plátcem DPH již výrazná většina firem. Proč to zde uvádím? Jedná se totiž o Vaše potenciální odběratele. Má to ale háček.

    Plátce DPH vždy raději jako dodavatele hledá neplátce DPH, pokud to jde. Uvedu příklad z praxe.

    Bude Vás kontaktovat nový zákazník se zájmem o Vaše zboží, výrobky, služby. Nadějně vyhlížející jednání je ale ze strany odběratele s poděkováním ukončeno. Proč? Důvodů může být více.

    Jedním z nejvíce pravděpodobných ale bude, že nejste plátce DPH. Potenciální odběratel si nemůže tímto z částky, kterou Vám zaplatí, do "výdajů, odečíst DPH a snížit tak odvod DPH státu". A vzhledem k tomu, že v okolí nejste jediný, kdo podobné zboží, službu nebo výrobek nabízí, najde si jiného dodavatele, který ale plátcem DPH je.

    Závěr? V tomto případě by stálo za zvážení, zda se stát či nestát plátcem DPH. Pokud podobných případů bude přibývat, správná odpověď je zřejmá.

Získání větších zakázek

    Jedná se v podstatě o stejný případ jako jsem uvedl v předchozím příkladu, jen v jiných souvislostech.

    Čím větší zakázku Vám odběratel jako plátce DPH zadá, tím více si může uplatnit "do výdajů, odečíst DPH a snížit tak odvod DPH státu".

    Podmínka je jenom jedna, musíte i Vy být plátcem DPH. Jinak zřejmě o zakázku přijdete.

Získání stabilních pravidelných dlouhodobých příjmů

    Jde o spojení obou výše uvedených příkladů.

    V dnešní době je získání stabilních pravidelných dlouhodobějších zakázek odpovědí na otázku "jak přežit". Vzhledem k tomu, že neplátců DPH je minimum, jedna z možností jak se dopracovat ke stabilním příjmům, je stát se plátcem DPH.

    Otevře se Vám tak nový velký trh odběratelů, potenciálních zákazníků, kteří jsou plátci DPH a které můžete oslovit.Tim že jste se stal plátcem DPH, jste pro ně podstatně přijatelnější, než kdyby jste plátcem nebyl.

    Můžou si totiž Vám zaplacenou částku uplatnit "do výdajů, odečíst DPH a snížit tak odvod DPH státu". Nic ale není tak růžové, jak se na první pohled zdá.

    Je třeba se vrátit do reality a uvést si některé případy, kdy se nemá význam stát plátcem DPH, pokud nesplňuji podmínky dané zákonem o DPH.

Kdy je výhodnější nebýt plátcem DPH? (Příklad č. 05)

    Do stavu plátce DPH nemá význam se "nutit" ani o něm uvažovat, pokud...

    ...chci jako drobný živnostník nabízet služby, výrobky nebo zboží, kdy je konečným odběratelem neplátce DPH, tzn. obyvatelstvo a firmy - neplátci DPH. Např. kadeřnictví, malá večerka atd. Důvod je jednoduchý. Pokud je většina mých odběratelů neplátcem DPH, být plátcem DPH mi nepřinese žádnou výhodu ani zisk, ani větší zakázky ani nové odběratele nebo zákazníky

    ...jsem drobný živnostník a vím, že i dál budu. Ročně mi k živobytí stačí vydělat do "půl mega" a víc nic nepotřebuji.

Zdá se Vám už nyní že je toho všeho až hodně moc?

    Starosti spojené s vedením účetnictví nechte na mne.

    Služby týkající se vedení účetnictví a daňové evidence pro plátce DPH naleznete na stránce "Plátce DPH - vedení účetnictví ..."

    Kompletní přehled nabízených služeb naleznete na stránce "Vedení účetnictví - daně ... "

    O přijatelných cenách za mé služby se můžete přesvědčit v ceníku služeb poradenstvi a vedení účetnictví a daňové evidence.

    Pro nové klienty mám připravené zajímavé slevy - podrobnosti naleznete na stránce ...slevy pro nové klienty.

    V podstatě kompletní účetní, daňové a finanční poradenství pro podporu Vašeho podnikání s cílem ušetřit Váš čas a v neposlední řadě i finance.

    Kompletní přehled nabízených služeb uvádím v přehledném seznamu na stránce "Vedení účetnictví, daně a snížení daní - O nás".

Provozujete solární (FVE) elektrárnu?

    Pak Vám doporučuji k přečtení důležité upozornění pro provozovatele solárních FVE elektráren, které najdete na stránce vedení účetnictví solárních (fve) elektráren.

Komunikace a kontakty

    Potřebujete poradit, vysvětlit či pomoci se situací ve firmě?

    Řešíte problém spojený s vedením účetnictví pro plátce DPH?

    Potřebujete pomoci při řešení jednorázových případů nebo máte zájem o trvalou spolupráci?

    Pak nás neváhejte kontaktovat pomocí následujícího odpovědního formuláře.

    Nebo rovnou volejte  736 154 466.

        Na spolupráci s Vámi se těší ing. Antonín Halata

Kontakt

Zpracování podnikatelských záměrů a business plánů - Účetnictví - daně

ucetnictvi777@seznam.cz

Zámostní 1155/27
Ostrava
PSČ 71000

+420 736 154 466

Vyhledávání

Kontaktujte nás

Anketa

Informace na stránce příklady z praxe Vám:

SEO webu sledují SEO nástroje.cz
sprehledem.cz

Fotografie použita dle Creative Commons Valerii9116  © 2011 Všechna práva vyhrazena. Autor: Antonín Halata

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode