Zpracování business plánů - 736 154 466

Solidární daň - zpracování daňového přiznání

    Vítám Vás na stránce zabývající se problematikou solidárního zvýšení daně včetně nabídky služeb týkkající se zpracování daňového přiznání z příjmů fyzických osob v režimu tzv. solidární daně.

Solidární daň v roce 2013 – o co se jedná, koho se týká a co nás čeká

    Jste zaměstnanec, nebo živnostník OSVČ nebo provozujete obě činnosti tzv. v souběhu?

    Nebo jste zaměstnán u jednoho nebo více zaměstnavatelů a současně provozujete solární elektrárnu FVE?

    Nebo jste pouze zaměstnáni?

    Ať tak nebo tak, pokud jste v roce 2013 měli souhrn příjmů z jedné činnosti nebo obou činností (zaměstnání dle § 6 a podnikání dle § 7 zákona o dani z příjmů, tzn. příjmy ze živnosti) vyšší jak 1 242 432 Kč za rok, tak se na Vás vztahuje solidární daň, neboli tzv. „milionářská“ daň.

Solidární daň - nabídka služeb zpracování daňového přiznání

    Nabízím zpracování daňového přiznání v režimu tzv. solidární daně pro následující případy:

 • pokud jste zaměstnáni u jednoho nebo více zaměstnavatelů
 • pokud pouze provozujete živnostenské podnikání
 • pokud jste současně zaměstnáni a provozujete živnostenské podnikání OSVČ

    Cena za zpracování daňového přiznání z příjmů fyzických osob v případě solidární daně: od 900 Kč / daňové přiznání

    V případě zájmu mě prosím kontaktujte pomocí formuláře napište nám.

Nabídka dalších služeb týkající se účetnictví, daňové evidence OSVČ a zpracování podnikatelských záměrů

    Podrobný popis jednotlivých služeb, které nabízím, uvádím na stránce "Vedení účetnictví - o nás".

    Chystáte se začít podnikat při zaměstnání, nabídku služeb uvádím na stránkách "Jak začít podnikat" a "Vedení účetnictví pro živnostníky OSVČ".

    Provozujete fotovoltaickou solární elektrárnu FVE? Podrobnou nabídku služeb vedení účetní agendy FVE najdete na stránce "Účetnictví fotovoltaických elektráren a zpracování daňového přiznání FVE" včetně "Ceníku vedení účetníctví FVE".

    Potřebujete zpracovat podnikatelský záměr nebo business plán? Navštivte stránku "Zpracování podnikatelských záměrů a business plánů".

    Hledáte přivýdělek při zaměstnání? Podrobnosti ohledně možné spolupráce uvádím na stránce "Nabídka spolupráce".

    V případě zájmu mě prosím kontaktujte pomocí formuláře napište nám.

Co je solidární daň a na co si dát pozor

    Ve svém článku, který jsem si pro Vás připravil, odpovím na následující otázky týkající se solidární daně v roce 2013:

 • Co je solidární daň (milionářská daň) a jak je vysoká
 • Koho se solidární daň týká a za jakých podmínek musíme počítat se zdaněním prostřednictvím solidární daně
 • Solidární daň u zaměstnance za rok 2013
 • Solidární daň u živnostníka OSVČ za rok 2013
 • Solidární daň při souběhu zaměstnání a živnostenského podnikání v roce 2013
 • Kdy poprvé budeme muset počítat se solidární daní a na jak dlouho

    Pokud Vás můj článek zaujme a budete mít zájem o mé služby týkající se zpracování daňového přiznání v režimu solidární daně, jsem Vám k dispozici s výše uvedenou nabídkou služeb týkající se zpracování daňového přiznání v režimu tzv. solidární daně.

Co je solidární daň (milionářská daň) a jak je vysoká

    Solidární zvýšení daně, tzn. solidární daň je definována § 16a a následujících Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP).

    Jedná se v podstatě o další navýšení daňového zatížení u poplatníků, kteří splňují podmínky již zmiňovaného § 16 ZDP.

    Zjednodušeně to v praxi to znamená, že v případě, kdy Váš základ daně ze zaměstnání nebo živnostenského podnikání (§7 ZDP) nebo souběhu obou činností bude vyšší jak částka 1 242 432 Kč / rok, budete kromě základního zdanění sazbou daně z příjmů ve výši 15 % ze základu daně ještě podléhat solidární dani ve výši 7 %.

    Solidární daní 7 % nebude ale zdaněn celý roční základ daně, ale pouze ta část, která převyšuje právě částku 1 242 432.

    Příklad: pokud bude Váš roční základ daně činit 1 342 432 Kč, tak solidární daní budě zdaněn pouze rozdíl, tzn. 100 000 Kč.

    Kde je tedy problém když se vše zatím jeví jako jednoduché?

Koho se solidární daň týká a za jakých podmínek musím počítat se zdaněním navíc prostřednictvím solidární daně

    Problém je ve způsobu stanovení výše základu daně, od kterého budete podléhat solidární dani.

    Ten je rozdílný v případech, kdy jste jen zaměstnán, nebo jen podnikáte, nebo se u Vás jedná o souběh obou činností.

Solidární daň u živnostníka OSVČ

    Pokud budete jen podnikat jako živnostník, podléháte solidární dani v případě že Váš základ daně (rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a daňově uznatelnými výdaji), bude vyšší jak částka 1 242 432 Kč / rok.

    Zdůrazňuji za rok.

    Takže počkáte na konec roku, provede závěrku a podle základu daně zjistíte, zda se Vás solidární daň týká nebo ne.

    Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob podáváte tak jako tak.

Solidární daň u zaměstnance

    Pokud jste jen zaměstnáni u jednoho nebo více zaměstnavatelů, prostě jen zaměstnáni, je to komplikovanější.

    Solidární dani podléháte v následujících případech:

 1. Váš roční základ daně (roční součet hrubé mzdy, upozorňuji že se nejedná o superhrubou mzdu), bude vyšší jak částka 1 242 432 Kč / rok.  ALE POZOR!!!
 2. Solidární dani podléháte i v těch měsících, kdy Vaše měsíční hrubá mzda (ne měsíční superhrubá mzda) bude vyšší jak částka 103 536 Kč.

    V praxi to znamená, že Váš roční příjem (součet hrubé mzdy za celý kalendářní rok) nemusí vůbec překročit částku 1 242 432 Kč, ale pokud i jen v jednom měsíci Vaše hrubá mzda bude vyšší jak částka 103 536 Kč, tak v tom měsíci podléháte měsíční solidární dani.

    Proč to tak detailně rozebírám? Kde je problém?

    Problém je v tom, že pokud budete v roce 2013 podléhat i jen v jednom měsíci té tzv. měsíční solidární dani, již nemůžete požádat svého zaměstnavatele, aby za Vás provedl roční zúčtování daně ze závislé činnosti.

    MUSÍTE sami za sebe podat klasické přiznání k dani z příjmů fyzických osob!

    A to je tedy dle mého názoru podstatná změna.

Solidární daň při souběhu zaměstnání a živnostenského podnikání

    V tomto případě je třeba vždy nejdříve sledovat měsíční příjmy (hrubou mzdu) u zaměstnání.

    To je hlavní faktor, který rozhoduje během roku, zda budete podléhat solidární dani i jako živnostník.

    Protože jak jsem uvedl již jednou, solidární dani podléhají příjmy ze zaměstnání a příjmy ze živnostenského podnikání. Např. na příjmy z podnikání právnických osob se solidární daň nevztahuje.

    A stačí, že pokud budete podléhat tzv. měsíční solidární daní z měsíčního příjmu ze zaměstnání, pak budete podléhat solidární dani i jako živnostník, i když příjmy z obou činností nedosáhnou celkové roční částky 1 242 432 Kč.

    Zde je ještě jeden případ, který může například nepříjemně překvapit např. provozovatele malých solárních elektráren FVE umístěných např. na střeše rodinného domu nebo ty živnostníky, kteří mají příjmy ze živnosti opravdu jako přilepšení k příjmům ze zaměstnání.

    Jisté překvapení může nastat v případě, kdy základ daně ze zaměstnání těsně nedosahuje oné částky 1 242 432 Kč / rok, ani nenastane situace s tzv. měsíční solidární daní u měsíčních příjmů ze zaměstnání během roku. Znamenalo by to, že se solidární daň na Vás nevztahuje.

    Nezapomeňme ale ještě na základ daně z provozování té malé solární elektrárny FVE umístěné na střeše rodinného domu.

    Nepříjemná situace ale může nastat, když se na konci roku stanoví základ daně např. právě z provozování solární FVE elektrárny.

    Protože i ten malý základ daně z provozování malé solární elektrárny FVE umístěné např. na střeše rodinného domu může způsobit, že se dostanete přes tu hranici 1 242 432 Kč a bude se na Vás vztahovat solidární daň.

    Ale je třeba upozornit ještě jednou, že se solidární daň vztahuje JEN na kladný rozdíl mezi součtem dílčích základů daně ze zaměstnání a provozování živnosti a danou částkou 1 242 432 Kč / rok.  

    V praxi to znamená, že výše solidární daně bude záviset od toho, jak velký základ daně z provozování solární FVE elektrárny bude a o jak velkou částku bude ta hranice 1 242 432 Kč překročena.

    Pokud málo, budete sice podléhat solidární dani, ale vysoká moc nebude.

    Budete „jen“ sami za sebe povinni podat standardní daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a nebudete moci žádat zaměstnavatele, aby tzv. „udělal daně za Vás“, jak to bylo v předešlých letech před solidární daní.

Kdy poprvé budeme muset počítat se solidární daní a jak dlouho

    Solidární daň se projeví v daňových přiznáních poprvé v roce 2013, a pokud se během následujících let nic v zákonech nezmění, tak se solidární daní budeme muset kalkulovat až do roku 2015 včetně.

    Pokud Vás můj článek zaujal a zjistili jste, že bych Vám byl schopen pomoci se zpracováním daňového přiznání v režimu tzv. solidární daně, nabízím následují služby.

Solidární daň - nabídka služeb zpracování daňového přiznání

    Nabízím zpracování daňového přiznání v režimu tzv. solidární daně pro následující případy:

 • pokud jste zaměstnáni u jednoho nebo více zaměstnavatelů
 • pokud pouze provozujete živnostenské podnikání
 • pokud jste současně zaměstnáni a provozujete živnostenské podnikání OSVČ

    Cena za zpracování daňového přiznání z příjmů fyzických osob v případě solidární daně: od 900 Kč / daňové přiznání

    V případě zájmu mě prosím kontaktujte pomocí formuláře napište nám.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Doplňující služby

    Provozujete solární elektrárnu FVE? V tom případě navštivte mou stránku Zpracování účetnictví a daňového přiznání solárních elektráren FVE.

    Potřebujete zpracovat podnikatelský záměr nebo business plán? Podrobné informace a nabídku služeb týkající se zpracování podnikatelských záměrů a business plánu najdete na stránce Business plány, podnikatelské záměry - zpracování, aktualizace, překlady.

    Pokud jste začal podnikat jako živnostník OSVČ, navštivte stránku Jak začít podnikat.

    Podnikáte jako živnostník již delší dobu a hledáte účetního pro vedení daňové evidence, navštivte stránku Účetnictví a daně - živnostník OSVČ.

    Na spolupráci se těší

        ing. Antonín Halata

Závěrem - ke stažení formulář  Žádosti o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 201 4 , bez kterého se možná neobejdete.

Kdy zaměstnanec podává daňové přiznání a formulář Žádost o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 2013 (200114)

    V roce 2013 díky změnám v zákonech přibylo zaměstnanců, kteří již nemůžou požadovat po svém zaměstnavateli vypořádání svých daňových záležitostí a budou muset sami za sebe podat „klasické“ daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

    O jaké případy se jedná?

    Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je povinen za rok 2013 podat sám poplatník (dále jen zaměstnanec), který:

 • v roce 2013 měl příjmy od více zaměstnavatelů a zaměstnání se mu překrývala minimálně v jednom kalendářním měsíci
 • v roce 2013 podnikal souběžně se zaměstnáním jako živnostník OSVČ (na základě živnostenského listu, provozoval solární elektrárnu FVE atd.) nebo měl příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, z pronájmu atd. vyšší než 6.000,-Kč
 • podléhal v roce 2013 solidární dani (podrobnosti viz tato stránka)
 • byl účastníkem II. pilíře důchodové reformy - důchodového spoření v roce 2013

    Aby si mohl zaměstnanec daňové přiznání podat sám, musí do 24.2.2014 nejlépe písemně požádat všechny zaměstnavatele o formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 2013.

    Proto jsem pro ty z Vás, kterých se to týká, připravil ke stažení formulář Žádost o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 2014, který je ke stažení ve formátu *.rtf (lze vyplnit na počítači ve většině textových editorů a vytisknout).

    Vyplňte jej dvakrát, vytiskněte, podepište a předejte zaměstnavateli. Jeden výtisk zůstane zaměstnavateli, jeden jako potvrzení pro Vás.

    Zaměstnavatel je ze zákona povinen vystavit vám Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 2013 do 10 dnů od podání této Žádosti o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 2014.

Fotografie použita dle Creative Commons Valerii9116  © 2011 Všechna práva vyhrazena. Autor: Antonín Halata

Tvorba www stránek zdarmaWebnode