Zpracování business plánů - 736 154 466

Vedení účetnictví solární elektrárny FVE včetně zpracování daňového přiznání

    Provozujete solární elektrárnu FVE? Nebo uvažujete investovat do realizace solární elektrárny FVE?

    Tak jste tady správně.

    Nabízím praktické zkušenosti ohledně vedení účetnictví nebo daňové evidence solárních elektráren FVE zprovozněných v letech 2008, 2009, 2010, 2011 a následujících včetně daňové optimalizace.

    Co zde najdete?

 • nejdříve Vás seznámím s nabídkou mých služeb vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání fotovoltaických elektráren
 • následně uvádím informace pro provozovatele solárních elektráren FVE podle toho, v kterém roce jste FVE zprovoznili
 • a rovněž několik tipů, na co si dát z pohledu provozování FVE a náležitostí účetní agendy FVE pozor

    Pokud zde potřebné informace nenajdete, doporučuji stránku "Příklady z účetní a daňové praxe", na které upozorňuji na některé praktické problémy vznikajicí při provozování solární elektrárny FVE ve vztahu k vedení účetní agendy FVE a uvádím zde i informace "jak na to".

    Ceník vedení účetní agendy a zpracování daňového přiznání fotovoltaické elektrárny najdete na stránce "Ceník vedení účetnictví FVE".

    Máte-li dotaz, napište mi.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Nabídka služeb vedení účetnictví a daně pro fotovoltaické elektrárny FVE

    Nabídka služeb vedení účetnictví solárních elektráren FVE včetně daňového přiznání a přehledů OSVČ je následující:

 • zpracování daňového přiznání solárních elektráren (FVE)
 • vedení účetnictví (daňové evidence) solárních elektráren (FVE)
 • vedení evidence DPH – kdy je třeba se registrovat, poradenství s tím související
 • odpisování majetku solárních elektráren (FVE) a vytvoření odpisových plánů
 • poradenství ohledně sociálního a zdravotního pojištění v souvislosti s provozování solárních elektráren
 • zpracování ročních přehledů pro OSSZ (sociálku) a všechny zdravotní pojišťovny
 • ostatní poradenské služby spojené s provozováním solárních (FVE) elektráren

    Společně dosáhneme:

 • pokud možno žádných nebo minimálních odvodů státu (daně, pojištění, poplatky)
 • účetní a související agenda bude vedena v rozsahu dle platných zákonů a předpisů ČR
 • a možná i něco navíc

    Prostě aby se Vás případné změny v zákonech dotkly co nejméně.

    Aktualizovaný ceník za zpracování účetnictví solární elektrárny FVE najdete na stránce "Ceník vedení účetníctví solární elektrárny FVE".

Poradenství pro provozovatele solární elektrárny FVE

 • poradenství před zprovozněním solární elektrárny FVE
 • poradenství při provozování solární elektrárny FVE
 • propočty a analýzy návratnosti před pořízením nové solární elektrárny FVE
 • zpracování podnikatelských záměrů pro solární FVE elektrárny
 • zpracování analýzy registrace provozovatele fotovoltaické elektrárny jako plátce DPH

Solární elektrárna FVE - jaké výdaje lze uplatnit pro snížení základu daně z příjmů

    Pokud uplatňujete výdaje tzv. paušálem (paušální výdaje), zpracování daňového přiznání bude sice jednodušší, ale 40 % paušální výdaje rozhodně nepředstavují ve většině případů veškeré možné skutečné výdaje, které si můžete uplatnit. A skutečné výdaje jsou často podstatně vyšší než výdaje paušálem 40 %.

Provozování solární elektrárny a uplatnění výdajů paušálem - výhody a nevýhody

    Nevýhoda č. 1: V praxi to znamená, že Vám při uplatnění paušálních výdajů ve výši 40 % vznikne větší zisk, tím i základ daně z příjmů a následně i vyšší daň z příjmů. Při souběhu se zaměstnáním pak je výsledkem, že díky provozování solární elektrárny FVE dojde ke snížení výše vráceného přeplatku daně ze závislé činnosti.

    Nevýhoda č. 2: A nesmíme zapomenout i na vyšší částku, kterou budete muset zaplatit na OSSZ a Vaší zdravotní pojišťovnu.

    Jedinou výhodou je pouze jednodušší zpracování daňového přiznání k dani z příjmů a menší rozsah účetní agendy, otázkou ale je, zda to skutečně výhoda je (viz níže).

Provozování solární elektrárny a uplatnění výdajů ve skutečné výši - výhody a nevýhody

    Výhoda č. 1: V praxi to znamená, že Vám při uplatnění skutečných výdajů vznikne nižší zisk, tím i základ daně z příjmů a následně i daň z příjmů bude nižší. Při souběhu se zaměstnáním pak je výsledkem, že díky provozování solární elektrárny FVE nedojde k tak výraznému snížení výše vráceného přeplatku daně ze závislé činnosti, jako v případě uplatnění výdajů paušálem.

    Výhoda č. 2: A nesmíme zapomenout i na nižší částku, kterou budete muset zaplatit na OSSZ a Vaší zdravotní pojišťovnu v porovnání s uplatněním výdajů paušálem.

    Jedinou relativní nevýhodou je pouze komplikovanější zpracování daňového přiznání k dani z příjmů, protože díky legislativě tohoto státu týkající se oblasti FVE se vedení účetní agendy FVE odlišuje od standardní účetní agendy běžného živnostníka OSVČ (např. stanovení skutečné výše hodnoty FVE pro odepisování, druhů daňově uznatelných výdajů a jejich možné uplatnitelné výše, oblast DPH atd.).

    Vzhledem k ušetřeným financím díky nižší daně z příjmů (v podstatě spíše při souběhu se zaměstnáním vrácení vyšší části přeplatku daně ze závislé činnosti), a rovněž nižším platbám na sociální pojištění OSSZ a zdravotní pojištění, se způsob uplatnění výdajů ve skutečné výši ve většině případů vyplatí.

    Vím to z vlastní dosavadní praxe vedení účetní agendy solárních elektráren FVE mým klientům od roku 2011.

Jaké výdaje ve skutečné výši si lze uplatnit při provozování solární elektrárny FVE?

    Zajímá Vás, jaké výdaje si můžete uplatnit jako daňově uznatelné pro snížení základu daně a tím i snížení daně z příjmů v případě uplatnění výdajů ve skutečné výši?

    V tom případě mě kontaktujte a probereme možnosti naší spolupráce.

    Nabídku služeb týkající se vedení účetnictví nebo daňové evidence solárních elektráren FVE včetně zpracování daňových přiznání najdete zde.

    Aktuální ceník vedení účetnictví solárních elektráren FVE najdete na stránce "Ceník vedení účetnictví a daňové evidence včetně zpracování daňových přiznání".

    V případě dotazů jsem k dispozici na tel. 736 154 466.

    Nebo mě rovnou kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

Důležité upozornění pro provozovatele solárních elektráren FVE platné k 6.7.2014

    Pokud jste získali licenci a zprovoznili jste fotovoltaickou elektrárnu v prosinci 2012 a následujících, musíte mimo jiné podávat za rok 2013 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob sami za sebe jako fyzickou osobu.

    Nemůžete za rok 2013 žádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně jen za závislou činnost.

    Proč se o tom zmiňuji již v úvodu této stránky týkající se vedení účetní agendy FVE?

    Protože za posledních cca 14 dní mě opět kontaktovali provozovatelé FVE, kteří získali licenci a zprovoznili FVE v prosinci 2012 a za rok 2013 i když fotovoltaiku provozovali, standardní daňové přiznání k dani z příjmů 2013 nepodali. Bohužel v případě nepodání daňového přiznání se vystavujete riziku penále.

    Proč tomu tak je, najdete v mých článcích níže. Pokud máte zájem o vysvětlení a informace, napiště mi.

    Nebo volejte 736 154 466.

Provozujete solární elektrárnu FVE a nemáte ještě smlouvu na likvidaci panelů? Vystavujete se sankcím (290714)

    Pokud ještě jako provozovatel fotovoltaické elektrárny nemáte uzavřenou smlouvu s firmou, která má ze zákona na starosti ekologickou likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů, hrozí vám pokuta od České inspekce životního prostředí.

    Povinnost uzavřít výše uvedenou smlouvu jste měli jako provozovatelé solárních elektráren FVE do 30. 6. 2013.

    Je sice možné, že kontroly v této fázi postihnou větší FVE elektrárny (aby vyměřené pokuty byly co nejvyšší), ale vzhledem k situaci, která především od roku 2013 v tomto sektoru je, nelze na to spoléhat.

    Proro pokud ještě výše uvedenou smlouvu nemáte uzavřenou, je nyní možná právě ta správná doba.

    V případě dotazů nebo zájmu o me služby mi napište nebo rovnou volejte 736 154 466.

Solární elektrárna FVE zprovozněná v roce 2014 - povinnosti provozovatele FVE

ERU vydal tiskovou zprávu, kde jsou uvedeny informace týkající se provozování zařízení OZE v roce 2014

(mimo jiné také solárních elektráren FVE)

    Podrobné informace jsou uvedeny v tiskové zprávě ERU -  Změna statistiky elektroenergetiky od 1. ledna 2014 , která je ke stažení zde.

    Týká se veškerých zdrojů OZE - MVE, VTE a FVE bez rozlišení instalovaného výkonu výrobny.

    Zdroj: ERU

Solární elektrárna FVE zprovozněná 2013 a povinnost podávat daňové přiznání 2013 (110214)

    V tomto příspěvku vysvětlím, proč pokud jste získali licenci na provozování solární elektrárny FVE byť v prosinci 2013, nemůžete žádat zaměstnavatele o roční zúčtování, ale musíte sám za sebe jako provozovatel solární elektrárny FVE podat řádné daňové přiznání k dani z příjmů 2013.

    Reaguji tímto na narůstající množství dotazů týkající se této problematiky.

Kdy musí provozovatel solární elektrárny FVE a současně zaměstnanec podat řádné daňové přiznání k dani z příjmů 2013

    Daňové přiznání musí podat zaměstnanec (a tudíž nemůže žádat po zaměstnavateli roční zúčtování daně z příjmů) mimo jiné v následujících případech:

I) pokud provozuje jinou výdělečnou činnost, např. dle § 7 Zákona o dani z příjmů (mimo jiné provozování solární elektrárny FVE)

II) vykázal z provozovaného podnikání ztrátu

III) podléhá solidární dani (to sem sice nepatří, ale v roce 2013 by se na to nemělo zapomínat, podrobné informace naleznete na stránce „Solidární daň 2013 – zpracování daňového přiznání“)

Zdůvodnění:
 1. Provozování FVE elektrárny je podnikání na základě licence = zvláštní druh oprávnění pro jiné podnikání podle zvláštních předpisů. Dle Zákona o dani z příjmů § 7 odst. 1c) se tedy jedná o podnikání a jinou samostatnou výdělečnou činnost (navíc splňuje podmínky živnosti jako takové, tzn. soustavné podnikání za účelem zisku)
 2. Dle živnostenského zákona je dnem zahájení podnikání datum vydání živnostenského listu (nemyslím tím datum podání žádosti). Ve smyslu bodu 1. viz výše je tedy datum přidělení licence provozování FVE dnem zahájení podnikání. Od toho data je z Vás tedy "jistý druh živnostníka" a podnikáte. Z toho je zřejmé, že dnem zahájení podnikání je datum přidělení licence. Ne datum zprovoznění FVE či jiné datum. Nelze zaměňovat datum přidělení licence a datum zprovoznění FVE.
Závěr:

    Dle výše uvedených bodů 1. a 2. viz výše nesplňujete podmínky, aby jste požádali zaměstnavatele o roční zúčtování, ale musíte podat daňové přiznání sám.

    Splňujete totiž podmínku I), tzn. provozujete jinou výdělečnou činnost.

    Vůbec není podstatné, že jste v roce 2013 neměl žádné příjmy, začal jste podnikat a navíc jste měli určité jisté investiční či neinvestiční výdaje spojené s pořízením samotné FVE či neinvestiční výdaje spojené např. se zahájením podnikání, tudíž jste vlastně generoval ztrátu, podmínka II) je tím tedy také splněna.

    Důležité je tedy, kdy jste licenci získali. I když den vzniku oprávnění provozování solární elektrárny bude 28.12.2013, je zřejmé, že jste začal provozovat podnikání již v roce 2013 (aby jste podnikání OSVČ neprovozoval, musel by jste přerušit činnost, což v současné době u solárních elektráren FVE není až snadná záležitost), čímž rovněž splňujete podmínku I).

    Musíte tedy podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob sám za sebe (příjmy ze závislé činnosti a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti), a ne žádat zaměstnavatele o roční zúčtování.

Proč se o to tak rozepisuji.

    Ne že bych Vás chtěl "donutit" aby jste podávali daňové přiznání za rok 2013 sami za sebe a ne jen zúčtování daně od zaměstnavatele.

    To vůbec ne, protože vy malí provozovatelé solárních elektráren FVE na střechách RD dostáváte zabrat od státu (a nejen) více než dost.

    Jedná se o to, že pokud máte podat a nepodáte řádné daňové přiznání za rok 2013, a podá za Vás vyúčtování daně z příjmu zaměstnavatel, vystavujete se právě jako zaměstnanec nebezpečí pokut a penále za nepodání řádného daňového přiznání ze strany finančního úřadu.

    Podané roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnavatelem totiž není to samé jako řádné daňové přiznání k dani z příjmů.

    Finanční úřad to dle zákona považuje za nepodání řádného daňového přiznání a tímto jako podklad pro vyměření pokuty za nepodání daňového přiznání a penále z prodlení dle toho, za jak dlouhou dobu se opozdíte od data řádného podání daňového přiznání, za rok 2013 raději 31.3.2014.

    To by tak bylo vše.

    Aktuální nabídku služeb vedení účetnictví solárních elektráren FVE pro rok 2013 včetně zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob a přehledů OSVČ pro OSSZ a zdravotní pojišťovny najdete zde.

Žádost o prominutí příslušenství daně pro finanční úřad FÚ (penále+úroky atd) dle daňového řádu pro provozovatele FVE (020914)

    Připravil jsem pro provozovatele solárních elektráren (fotovoltaických elektráren) aktuální formulář "Žádost o prominutí příslušenství daně pro finanční úřad FÚ (penále+úroky atd dle daňového řádu)" platný od roku 2014.

    Popis životní situace (zdroj: Portál veřejné správy)

    Tuto žádost mohou po drobných úpravách použít i ostatní poplatnici.

Solidární daň v roce 2013 - nenechte se zaskočit

    Jste zaměstnáni u jednoho nebo více zaměstnavatelů a současně provozujete solární elektrárnu FVE?

    Ať tak nebo tak, pokud jste v roce 2013 měli souhrn příjmů z jedné činnosti nebo obou činností (zaměstnání a podnikání dle § 7 zákona o dani z příjmů, tzn. příjmy ze živnosti) vyšší jak 1 242 432 Kč za rok, tak se na Vás vztahuje solidární daň, neboli tzv. „milionářská“ daň.

    Co je solidární daň, jak je vysoká, od kdy a jak dlouho nám bude komplikovat živnostenské podnikání OSVČ nebo zaměstnání a vůbec za jakých podmínek se na mne jako daňového poplatníka tato solidární daň vztahuje?

    Podrobné informace uvádím na stránce Solidární daň – zpracování daňového přiznání.

    Doporučuji k nahlédnutí, stát opět nezahálel.

    Nabídku služeb spojených se zpracováním daňového přiznání v režimu solidární daně najdete rovněž na stránce Solidární daň - zpracování daňového přiznání.

Provozování solární elektrárny FVE a povinnost vést účetní agendu (110214)

    Dle Energetického zákona jste povinen vést účetní agendu od data získání licence na provozování solární elektrárny FVE.

    Je třeba si uvědomit, že ještě před zprovozněním solární elektrárny FVE již vynaložíte nemálo výdajů, které mohou být jak investiční (spojené s pořízením FVE jako investičního majetku, tzn. musí se odepisovat bez přerušení 20 let), tak i provozní (výdaje na kancelářské potřeby, PC, auto atd.), které se do hodnoty pořízení FVE nezapočítávají a jsou jako provozní výdaje okamžitými daňovými výdaji.

    Pokud v roce získání licence FVE nemáte příjmy, ale výdaje, proč toho nevyužít a nevytvořit ztrátu.

    Tuto ztrátu můžete v následujících letech odepisovat od základu daně a tím si ten základ daně včetně výše samotné daně snižovat.

    Tak proč by jste o tyto výdaje (což jsou v podstatě Vaše vynaložené peníze) měli přijít v případě, že nepovedete účetní agendu a nevykážete ztrátu?

    Dle mne tedy ne nemusíte nebo musíte vést účetnictví, ale měli by jste začít vést účetní agendu v roce získání licence na provozování solární elektrárny FVE, aby jste se tímto "neokrádali sami sebe".

    Aktuální nabídku služeb vedení účetnictví solárních elektráren FVE pro rok 2013 včetně zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob a přehledů OSVČ pro OSSZ a zdravotní pojišťovny najdete zde.

Chyby při vedení daňové evidence - co je příjem, co výdej a co je základ daně (220614)

    Výklad je určen především začínajícím živnostníkům OSVČ a provozovatelům malých solárních elektráren FVE (provozující FVE od roku 2011), kteří se snaží vést si daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) prozatím sami.

    V minulých letech a především za rok 2013 jsem se až moc často setkal u výše uvedených živnostníků z jejich pohledu nemalým problémem.

    Co je zdanitelný příjem nebo výdej a co je vlastně základ daně v daňové evidenci.

    Mnozí díky špatnému výkladu těchto pojmů podali daňové přiznání k dani z příjmů s chybnými hodnotami a tím se v podstatě dopustili v některých případech krácení daně (výše přiznaných zdanitelných příjmů byla nižší než skutečné příjmy, u daňových výdajů zase uvedli vyšší výdaje, než byly skutečné). Z neznalosti. Ale jak víme, neznalost v podobných případech neomlová.

    Takže co je co a jak na to?

    Přečtěte si příspěvek "Chyby při vedení daňové evidence - co je příjem, co výdej a co je základ daně", který jsem pro Vás napsal na stránce "Příklady z účetní a daňové praxe".

Uplatňování DPH u solárních elektráren (fotovoltaických elektráren FVE) v roce 2013

    Pro provozovatele solárních elektráren (FVE) došlo od 1.1.2013 k určitým změnám ohledně DPH u zdanitelných plnění.

    Najdete zde zde ke stažení materiál, který se problematikou DPH u solárních elektráren (FVE) v roce 2013 zabývá.

    Týká se jak odpočtu DPH při pořízení solární elektrárny (FVE) jako investičního majetku, tak uplatňování DPH u jiných zdanitelných plnění DPH u solárních elektráren (FVE) nebo např. zda krátit či nekrátit nároky na odpočet DPH u zdanitelných plnění při provozování solárních elektráren (FVE).

    Nejedná se o dokument jen tak ledajaký.

    Je výsledkem jednání Koordinačního centra daňových poradců (dále jen KCDP) s Generálním finančním ředitelstvím ČR (dále jen GFŘ), a co více, závěry  podané KCDP ohledně DPH u zdanitelných plnění při provozování solárních elektráren (FVE) jsou odsouhlašeny GFŘ.

    To znamená, že jsou závazné pro finanční úřady v rámci ČR.

    Dokument má název: 382/18.09.12 Uplatnění daně z přidané hodnoty u plnění poskytovaných v rámci zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a stáhnout si ho můžete zde.

Solární elektrárna FVE zprovozněná v roce 2013 - účetní agenda, daňové přiznání a povinnosti provozovatele FVE

    Pokud se chystáte zprovoznit solárni elektrárnu FVE v roce 2013, čekají Vás v oblasti účetnictví a daní následující povinnosti (stav k 3.1.2013):

 • registrace jako živnostníka OSVČ na finančním úřadě především k dani z příjmů fyzických osob (POZOR - od 1.1.2013 jsou významné změny v organizaci finančních úřadů a způsobu placení daní)
 • registrace jako živnostníka OSVČ na OSSZ (Okresní nebo Krajské správě sociálního zabezpečení)
 • registrace jako živnostníka OSVČ na některé ze zdravotních pojišťoven
 • vedete daňovou evidenci (ne tedy účetnictví)
 • doporučuji založit u některého bankovního ústavu bankovní účet pouze pro provoz solární elektrárny FVE (v případě že tak neučiníte, budete muset umožnit v případě vyžádání např. finančního úřadu nahlédnout jak do svých podnikatelských aktivit, tak i soukromých)
 • můžete si uplatnit výdaje ve skutečné výši....
 • ...nebo si můžete uplatnit tzv. "výdaje paušálem" - ale POZOR, v roce 2013 se sice výše "výdajů paušálem" nezměnila, ale v některých případech si nebudete moci uplatnit odečitatelnou položku na vyživovanou manželku/manžela a odečitatelnou položku na dítě
 • termín tzv. "uplatnění výdajů paušálem" není totožný s termínem "paušální daň" nebo uplatnění "paušálu na provoz vozidla při podnikání"

    Pokud máte zájem o mé služby ohledně vedení daňové evidence solární elektrárny včetně zpracování daňového přiznání FVE pro rok 2013 a následující, doporučuji k nahlédnutí stránku Akční nabídka vedení účetní agendy solárních elektráren FVE.

    Případně mě kontaktujte prostřednictvím odpovědního formuláře.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Solární elektrárna FVE zprovozněná v roce 2012 - účetní agenda, daňové přiznání a povinnosti provozovatele FVE

    Pokud jste zprovoznili solárni elektrárnu FVE v roce 2012, měl jste jako nový provozovatel solární elektrárny FVE v oblasti účetnictví a daní splnit následující povinnosti:

 • registrace jako živnostníka OSVČ na finančním úřadě především k dani z příjmů fyzických osob
 • registrace jako živnostníka OSVČ na OSSZ (Okresní nebo Krajské správě sociálního zabezpečení)
 • registrace jako živnostníka OSVČ na některé ze zdravotních pojišťoven
 • vedete daňovou evidenci (ne tedy účetnictví)
 • doporučuji založit u některého bankovního ústavu bankovní účet pouze pro provoz solární elektrárny FVE (v případě že tak neučiníte, budete muset umožnit v případě vyžádání např. finančního úřadu nahlédnout jak do svých podnikatelských aktivit, tak i soukromých)
 • můžete si uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo si můžete uplatnit tzv. "výdaje paušálem" podle toho, která varianta bude výhodnější
 • termín tzv. "uplatnění výdajů paušálem" není totožný s termínem "paušální daň" nebo uplatnění "paušálu na provoz vozidla při podnikání"

    Pokud máte zájem o mé služby ohledně vedení daňové evidence solární elektrárny včetně zpracování daňového přiznání FVE pro rok 2012 a následující, doporučuji k nahlédnutí stránku Akční nabídka vedení účetní agendy solárních elektráren FVE.

    Případně mě kontaktujte prostřednictvím odpovědního formuláře.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

Solární elektrárna FVE zprovozněná před rokem 2012 a konec daňových prázdnin počínaje rokem 2011

    I když se nejedná o aktuální informaci, stále se ještě najdou provozovatelé FVE, kteří nejsou informováni o tom, že...

    Kontaktoval mě provozovatel FVE, který dosud nevěděl o ukončení daňových prázdnin pro provozovatele solárních elektráren (FVE).

    Z toho důvodu bych tímto chtěl na tomto místě upozornit, že za rok 2011 musí všichni provozovatelé fotovoltaických a solárních elektráren podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2011.

    Od 1.1.2011 dochází  ze zákona ke zrušení daňového osvobození pro provozovatele solárních (fotovoltaických) elektráren – dále jen FVE.

    Pokud tedy provozujete např. na střeše rodinného domu solární elektrárnu (FVE) a daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2011 jste ještě nepodali, je nejvyšší čas.

    Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2011 sice vypršel 10.4.2012, přesto ale nemusí být nic ztraceno.

    Proč tomu tak je? Podrobné informace najdete v mém článku na stránce příklady z praxe.

    Pokud se Vás tento případ týká, kontaktujte mě na tel. 736 154 466 nebo prostřednictvím formuláře napište nám.

    Tato změna se týká všech provozovatelů FVE, tzn. fyzických osob – občanů i podnikatelů (živnostníků – OSVČ) i právnických osob. Nezáleží na tom, ve kterém roce jste FVE zprovoznili.

Změny spojené se zdaněním solárních elektráren (FVE)

    Konec daňových prázdnin v praxi znamená, že od 1.1.2011 musí všichni noví provozovatelé FVE začít vést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví).

    Pokud jste začali provozovat solární (FVE) elektrárnu např. v roce 2009, jste povinni dle Energetického zákona od data zprovoznění elektrárny vést účetnictví po dobu následujících 5 let, i když jste v letech 2009 až 2010 byli osvobozeni od daně z příjmů.

    Dále musí ke konci roku (zdaňovacího období) zpracovat a podat patřičné daňové přiznání a případně i daň zaplatit.

    Aby toho nebylo málo, musí se zaregistrovat na OSSZ (sociálce) a případně příslušné zdravotní pojišťovně a začít platí měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

    Samozřejmě že změn je více, uvedl jsem jen ty nejpodstatnější.

Ceník vedení účetnictví solárních elektráren FVE

    Podrobný ceník vedení účetnictví a daňové evidence včetně zpracování daňových přiznání uvádím na stránce "Ceník vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání".

Potvrzení o školení - účetnictví a daně FVE

    Lze konstatovat, že problematika solárních elektráren FVE ve spojení s vedením účetní ageny včetně zpracování daňového přiznání a ročních přehledů OSVČ pro "sociálku" a zdravotní pojišťovny nepatří k bezproblémovým.

    Absolvoval jsem proto 31.1.2013 školení s názvem "Fotovoltaika v daňových a účetních souvislostech".

    Kromě zajímavých informací ohledně vedení účetní agendy a daňové problematiky solárních elektráren FVE jsem se dozvěděl mimo jiné i o zajímavých informačních zdrojích s touto problematikou spojených, takže v konečném důsledku jsem byl se školením spokojen.

    Potvrzení o absolvovaném školení publikovat zde na stránce "Potvrzení o absolvování školení vedení účetní agendy a daně solárních elektráren FVE".

Zaplacenou částku za zpracování účetnictví si můžete dát do daňových výdajů

    Občas se setkávám i s dotazem, zda si částky zaplacené za vedení účetnictví, daňové evidence a zpracovaní daňových přiznání můžete dát do daňových výdajů nebo nákladů.

    Vedení účetnictví, daňové evidence a zpracovaní daňových přiznání nabízím na základě následujících živnostenských listů (oprávněni):

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků (živnost volná)
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (živnost vázaná)

    Na částku, kterou zaplatíte za zpracování účetnictví nebo daňového přiznání apod., Vám vystavím platný daňový doklad, který si bez problémů můžete zahrnout do výdajů nebo nákladů a snížit tak základ daně.

    Takže žádná "černota".

Doplňující služby k vedení účetnictví solárních FVE elektráren

    Současně Vám také nabízím i služby, které přímo či nepřímo souvisí s podnikáním, jako např.:

    V podstatě kompletní účetní, daňové a finanční poradenství pro podporu Vašeho podnikání s cílem ušetřit Váš čas a v neposlední řadě i finance.

    Kompletní přehled nabízených služeb uvádím v přehledném seznamu na stránce "Vedení účetnictví, daně a snížení daní - O nás".

Komunikace a kontakty

    Pokud tedy potřebujete třeba jenom poradit nebo pomoci v otázkách ohledně účetnictví, daní nebo jiných oblastí spojených s provozováním fotovoltaických – solárních elektráren, pak mě neváhejte kontaktovat nebo mi napište co Vás trápí..

    Nebo rovnou volejte na tel. 736 154 466.

                           Těším se na naší spolupráci.

                                                                        ing. Antonín Halata

Účetnictví solárních FVE elektráren - napište co zde chybí

    V anketě, kterou mám na této stránce v levém sloupci, jste uvedli, že jste zde nenašli to, co jste hledali. Níže můžete uvést podrobnosti, jaké informace jste zde hledali a nenašli. Nebo mi napište prostřednictvím odpovědního formuláře, případně rovnou volejte 736 154 466.

    Rád Vám odpovím na Vaše individuální dotazy. A navíc mi pomůžete doplnit konkrétní informace, které zde dle Vás chybí. Děkuji.

Diskusní téma: Účetnictví a daně - solární elektrárny FVE

Datum 31.10.2014
Vložil Jiří Sedlář
Titulek daňová povinnost

Jsem důchodce a od 26.11.2013, provozuji FVE 4,6 kWP-
za rok 2013 jsem nepodával daňové přiznání - pouze čestné prohlášení,že jsem neměl příjmy vyšší než 15 tis.Kč.
Za rok 2014 předpokládám příjem (ZB + přebytky do ČEZ) v
částce cca 13 500,- Kč . Musím podávat daňové přiznání a jak je to se zdravotním pojištěním?

Děkuji

Datum 01.11.2014
Vložil Antonín Halata
Titulek Re: daňová povinnost

Dobrý den
Na základě údajů které jste uvedl lze konstatovat:
1) pokud nebudete mít příjmy z provozování FVE vyšší jak 15 000 Kč za rok 2014, daňové přiznání podávat nebudete, pouze čestné prohlášení. Jako příjmy se bere součet - hrubý obrat tržeb, které byly skutečně zaplaceny, ne fakturovány (vedete daňovou evidenci). Upozorňuji že se jedná o příjmy, ne základ daně (příjmy mínus výdaje).
2) na základě mých zkušeností vzhledem k výši očekávaných tržeb - příjmů v roce 2014 bych Vám ale doporučoval daňové přiznání podat, protože Vám zřejmě vznikne ztráta (příjmy mínus daňově uznatelné výdaje). A ztrátu si pak můžete od základu daně odečíst v následujících letech, kdy by jste daň případně platit musel. Navíc v případě ztráty daňové přiznání podat musíte, i když by jste neměl příjmy vyšší jak 15 000 Kč za rok.
3) Vzhledem k tomu, že provozování FVE při důchodě se bere jako vedlejší činnost, sociální ani zdravotní pojištění platit nebudete ani v jednom případě, které jsem uvedl výše.
V případě zájmu o mé služby týkající se vedení účetní agendy FVE včetně zpracování daňového přiznání mě prosím kontaktujte na tel.: 736 154 466 a probereme nejvhodnější variantu spolupráce.
S pozdravem
Antonín Halata

Datum 07.11.2014
Vložil Jiří Sedlář
Titulek Re: Re: daňová povinnost

Pane Halato,
děkuji za odpověď. Chápu to správně, že pro dané účetní období (rok 2014) uvedu do příjmů pouze to co budu mít na účtu - bez ohledu na fakturační období.( Konkrétně fakturu a peníze za zelený bonus za období 10-12/2014 obdržím na konci února 2015 a budu ji účtovat do roku 2015).
Děkuji

Datum 10.11.2014
Vložil Antonín Halata
Titulek Re: Re: Re: daňová povinnost

Dobrý den
V daňové evidenci ano, to co je vyfakturované v roce 2014, ale není uhrazené do 31.12.2014, nezapočte se do základu daně z příjmů fyzických osob 2014, ale bude evidováno v pohledávkách 2014.
Do základu daně jej zahrnete v tom roce, kdy byly vystavené faktury skutečně zaplacené.
S pozdravem
Antonín Halata

Datum 02.03.2014
Vložil Iva Faturová
Titulek Zelený bonus a zdanění

Dobrý den,
rozumím tomu dobře, že Zelený bonus vyplácený firmou OTE a.s., jako podpora výroby elekřiny, je také příjmem podle §7, takže se zdaňuje a odvádí se z něj sociální a zdravotní pojištění?
Děkuji za odpověď.

Datum 24.03.2014
Vložil Antonín Halata
Titulek Re: Zelený bonus a zdanění

Dobrý den
Ano, předmětem zdanitelných příjmů dle § 7 je jak zelený bonus, tak i příjmy z prodeje přebytků.
S pozdravem Halata

Datum 25.02.2014
Vložil Božena D
Titulek Daň z FV

Dobrý den, manžel je OSVČ a platí daň paušálem 80%. V červnu 2013 jsme zapojili FVE do 5kW na střeše a příjem byl do konce roku od OTE - 6500Kč. Je třeba tento příjem dávat do daňového přiznání když není vyšší jak 15tísíc? A pokud uplatňuje daň 80% a z FVE - 40% tak neplatí žádnou daň. Proč by bylo tedy výhodné si dávat do výdajů náklady na FVE a vést daňovou evidenci, když stejně nebude platit žádnou daň? Zdá se mi, že je to výhodné pouze pro zaměstnance, za které platí daň zaměstnavatel a pak si ji mohou nechat vrátit, pokud by si dali FVE do nákladů a byli ve ztrátě. Je to tak jak si myslím?

Datum 25.02.2014
Vložil Božena D
Titulek Re: Daň z FV

Ještě k minulému článku - neuplatňuje si žádné jiné slevy na dani a ani uplatňovat nebude.

Datum 27.02.2014
Vložil Antonín Halata
Titulek Re: Re: Daň z FV

Zdravím
Předpokládám že se jedná o reakci na dotaz ze dne 21.2.2014 od p. Jansika.
Prosím ještě jednou:
1) Pokud jste jste nebyl k 1.1.2013 důchodcem, máte nárok na základní nezdanitelné minimum podle § 35ba odst. 1písm. a) 24 840 Kč (v daňovém přiznání řádek 64). Viz formulace dotazu "jsem již pobíral starobní důchod". Odk kdy? Slovo již může být jakékoliv období, hlavně aby nebylo 1.1.2013.
2) Můžete si klidně uplatnit výdaje paušálem 40 %, protože se vás zřejmě vyživované děti netýkají a ani vyživovaná manželka. Navíc nepředpokládám vysoké příjmy z provozu FVE. Takže zde problém proč si neuplatnit výdaje paušálem rovněž nevidím.
Pozn.: Ostatní k vašemu dotazu najdete v mé přímo v mé odpovědi.
S pozdravem Halata

Datum 27.02.2014
Vložil Antonín Halata
Titulek Re: Daň z FV

Dobrý den
A nyní již k dotazu p. Boženy D.
1) manžel již OSVČ je a příjmy jsou zřejmě dostatečně vysoké, aby jste podávali daňové přiznání již jen za tuto činnost, jinak by jste neuplatňovali výdaje paušálem 80 %, tzn. v tomto případě se již zdaňují všechny příjmy bez jakýkoliv limitů v rámci § 7 Zákona o dani z příjmů, i kdyby byly příjmy z FVE 500 Kč.
2) pokud má dvě činnosti podléhající rozdílným sazbám výdajům paušálem (FVE 40 %, ostatní živnost 80 %), musí mít rozdělené hrubé příjmy za tyto jednotlivé činnosti (zaplacené v hotovosti protože se jedná a daňovou evidenci - FVE byla zprovozněná v roce 2013). Navíc nemůže uplatnit např. u ostatní živnosti výdaje paušálem a u FVE ve skutečné výši, pokud jsou u jedné činnosti (tam kde je to výhodné) uplatněné výdaje paušálem nebo ve skutečné výši, stejným způsobem musí být uplatněné výdaje i u ostatnich příjmů.
3) daňovou evidenci doporučuji vést, i když uplatňujete výdaje paušálem. Může se stát, že v následujících letech budete mít vyšší výdaje ve skutečné výši než budou výdaje paušálem, a pak se průběžně vedená daňová evidence "bude hodit". Navíc průběžně vedená daňová evidence vám nabídne přehled skutečného stavu ekonomiky provozu FVE a možnost v průběhu roku se rozhodnout, zda pro vás bude v aktuálním roce vhodnější uplatňovat výdaje paušálem nebo ve skutečné výši. Změnu způsobu uplatňování výdajů paušálem nebo ve skutečné výši lze za dodrženi určitých podmínek měnit každé zdaňovací období. Co si můžete dát do daňových výdajů, v jaké výši a a jakým způsobem, uvádím nejen na stránce účetnictví FVE, ale i v příkladech z praxe.
4) FVE ve ztrátě lze dosáhnout především v prvním roce zprovoznění případně získání licence (viz články např. v Příkladech z praxe) a to ještě dle měsíce a roku zprovoznění nebo získání licence vzhledem k investicím a hlavně způsobu a změnán vykazování a způsobu placení ze stran vykupovatele v porovnání k letem 2012 a 2013.
5) nemůžete zaměňovat příjmy u zaměstnanců ze závislé činnosti včetně plateb na sociální, zdravotní pojištění a záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti s příjmy z FVE elektrárny, výpočtu daně z příjmů a následně výpočtu sociálního a zdravotního pojištění z této činnosti dle §7 Zákona o dani z příjmů. Zaměstnavatel vám srazí zálohy na daň z příjmů, zálohy na sociální a zdravotní pojištění, ale ze závislé činnosti (zaměstnání). Ostatní vaše výdělečná činnost kromě malých vyjímek není v jeho kompetenci, musíte podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob sami za sebe. Klasická ukázka vyjímek, kdy musíte podávat daňové přiznání sami za sebe, je od roku 2013 např. solidární daň (upozorňuji na to již dlouho na mé samostatné stránce Solidární daň)
6) Neuvádíte že je zaměstnán. Pokud není, nemá za rok 2013 možnost uplatnit si odečitatelnou položku za vyživovanou manželku ani odpočty či daňové bonusy na vyživované děti v případě uplatnění výdajů paušálem
7) informace uvedené v této odpovědí vychází z předpokladu, že k 1.1.2013 nebyl starobní důchodce. Pak má právo i na na základní nezdanitelné minimum podle § 35ba odst. 1písm. a) 24 840 Kč (v daňovém přiznání řádek 64).

Sama vidíte, že se nejedná o jednoduchou záležitost a nelze postihnout všechny možné varianty skutečného stavu. Jak už jsem uvedl i v jiných odpovědích, jedná se o obecnou odpověď na základě neúplných informací uvedených v dotaze. Průměrná délka telefonického hovoru, kdy získávám potřebné informace o skutečném stavu provozování FVE v tom kterém konkrétním případě a v návaznosti na příjmy dle jiných § Zákona o dani z příjmů, se pohybuje od 3 - 10 min. Až tehdy jsem schopen konkrétně uvést, jak by se mělo postupovat. Proto považuji tento a předchozí dotazy za zodpovězené a v případě opravdu konkrétního řešení vašich případů mě prosím kontaktujte telefonicky na čísle 736 154 466. Děkuji.
S pozdravem Antonín Halata

 
Ubytování Klatovy.

Kontakt

Zpracování podnikatelských záměrů a business plánů - Účetnictví - daně

ucetnictvi777@seznam.cz

Zámostní 1155/27
Ostrava
PSČ 71000

+420 736 154 466

Vyhledávání

Kontaktujte nás

Anketa

Informace které jste hledal jste zde:

EnviWeb.cz
Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ...
CZ Biom - České sdružení pro biomasu
SEO webu sledují SEO nástroje.cz
PageRank
Alexa Rank
Compete Rank
Seznam S-Rank
JyxoRank
Internet Marketing

Free SEO Tools

Toplink - katalog odkazů
sprehledem.cz

Fotografie použita dle Creative Commons Valerii9116  © 2011 Všechna práva vyhrazena. Autor: Antonín Halata

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode