Zpracování business plánů - 736 154 466

ceník vedení účetnictví solárních elektráren FVE

    Připravil jsem pro Vás nabídku služeb včetně ceníku za zpracování účetnictví nebo daňové evidence solárních elektráren FVE pro rok 2017.

    Včetně zpracování daňového přiznání fyzických osob a ročních přehledů OSVČ pro OSSZ (sociálku) a všechny zdravotní pojišťovny.

    Tato nabídka vychází z potřeb provozovatelů solárních elektráren FVE na základě mých praktických zkušenosti ohledně vedení účetnictví nebo daňové evidence solárních elektráren FVE zprovozněných v letech 2008, 2009, 2010, 2011 a následujících.

    Ceník vedení účetnictví solárních elektráren FVE je platný pro rok 2017. (aktualizace ke dni k 1.1.2017).

Nabídka vedení účetnictví solárních FVE

    Základní nabídka účetnictví FVE je určená pro:

 • nové i stávající provozovatele malých solárních elektráren FVE
 • provozovatele FVE, kteří provozují solární elektrárnu FVE samostatně (jako hlavní činnost) nebo při souběhu se zaměstnáním
 • provozovatele, kteří provozují jednu nebo i více solárních elektráren FVE umístěných na střeše rodinného domu
 • provozovatel solární elektrárny FVE je neplátce nebo plátce DPH
 • provozovatele FVE, kteří neprovozují jinou podnikatelskou činnost

A] Základní rozsah poskytovaných služeb účetnictví FVE

    Základní  rozsah poskytovaných služeb účetnictví FVE je následující:

 • vedení účetnictví nebo daňové evidence dle platné legislativy včetně evidence DPH (bude-li třeba)
 • vedení evidence hmotného majetku včetně inventárních karet
 • vedení evidence o pohledávkách a závazcích
 • zpracování daňového přiznání z příjmu fyzických osob včetně příjmů ze zaměstnání, případně ostatních příjmů
 • zpracování ročního přehledu OSVČ pro OSSZ - sociálku
 • zpracování ročního přehledu OSVČ pro Vámi vybranou zdravotní pojišťovnu
 • daňová optimalizace, tzn. platit co nejmíň na dani z příjmů, doplatcích a měsíčních zálohách na sociální a zdravotní pojištění OSVČ z provozování FVE, poradenství při uplatňování daňových výdajů, ostatní účetní a daňové poradenství
 • součástí je i porovnání varianty "výdaje ve skutečné výši" oproti variantě "výdaje paušálem" s cílem uplatnit nejvhodnější variantu pro co největší snížení daně z příjmu, doplatcích a měsíčních zálohách na sociální a zdravotní pojištění OSVČ z provozování FVE
 • závěrem samozřejmě očíslování dokladů, založení do složek nebo šanonů, vytištění všech požadovaných tiskových sestav účetní agendy dle platné legislativy ČR, odeslání doporučeně na Vámi zadanou adresu nebo osobně

    Jedná se o ucelený základní balíček služeb bez dalších nadbytečných služeb, který pokryje všechny povinnosti, které po Vás jako provozovateli solární elektrárny FVE zákony ČR požadují.

    Nic zbytečně navíc, pouze jen to co skutečně potřebujete.

    Tzn. danou účetní agendu, daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně daňové optimalizace, roční přehledy OSVČ pro sociálku OSSZ a Vaší vybranou zdravotní pojišťovnu.

B] Ceník vedení účetnictví a daňového přiznání solárních elektráren FVE (aktualizace ke dni 1.1.2017)

    Cena za služby v rozsahu dle bodu A] - jedna solární elektrárna FVE:

Standardní cena vedení účetnictví a daňového přiznání solární elektrárny

(neplátce DPH, jedna solární elektrárna FVE)

FVE zprovozněná od roku 2011 - ceník daňové evidence komplet

    Vedení daňové evidence + daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob + oba roční přehledy OSVČ pro OSSZ a vybranou zdravotní pojišťovnu

    První rok - cena 3 300 Kč / rok  (při provozu 12 měsíců/rok, jinak poměrná část viz níže pozn. 1.)

    Následující roky - cena 3 000 Kč / rok

FVE zprovozněná do roku 2011 - ceník vedení účetnictví komplet

    Účetní agenda - účetnictví (dříve podvojné účetnictví) + daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob + oba roční přehledy OSVČ pro OSSZ a vybranou zdravotní pojišťovnu

    První rok - cena 3 500 Kč / rok (při provozu 12 měsíců/rok, jinak poměrná část viz níže pozn 1.)

    Následující roky - cena 3 000 Kč / rok

Pozn. 1:

    V případě, že provozujete solární elektrárnu FVE méně než 12 měsíců v kalendářním roce (zdaňovacím období), bude konečná cena upravena dle skutečného počtu měsíců provozování FVE v daném kalendářním roce (zdaňovacím období).

Pozn. 2:

2.1) U každé další solární elektrárny FVE provozované stejným provozovatelem příplatek 30 % ze smluvní roční ceny.
V případě, že provozujete solární elektrárnu FVE méně než 12 měsíců v kalendářním roce (zdaňovacím období), bude konečná cena upravena dle skutečného počtu měsíců provozování FVE v daném kalendářním roce (zdaňovacím období)

2.2) Poskytované služby a poradenství se týká výhradně problematiky účetnictví a daňového poradenství solární elektrárny FVE. Netýká se poradenství technického charakteru

2.3) Předmětem vedení účetnictví solární elektrárny FVE není fakturace a výkaznictví, tzn. samotné vystavování faktur a požadovaných výkazů

2.4) V případě, že jste plátcem DPH, cena se ve všech případech zvyšuje o 1 000 Kč/rok (nutnost vedení evidence DPH - záznamní povinnosti, měsíčních přiznání DPH a poradenství týkající se problematiky DPH)

Potvrzení o školení - účetnictví a daně FVE

    Lze konstatovat, že problematika solárních elektráren FVE ve spojení s vedením účetní ageny včetně zpracování daňového přiznání a ročních přehledů OSVČ pro "sociálku" a zdravotní pojišťovny nepatří k bezproblémovým.

    Absolvoval jsem proto školení s názvem "Fotovoltaika v daňových a účetních souvislostech".

    Kromě zajímavých informací ohledně vedení účetní agendy a daňové problematiky solárních elektráren FVE jsem se dozvěděl mimo jiné i o zajímavých informačních zdrojích s touto problematikou spojených, takže v konečném důsledku jsem byl se školením spokojen.

    Dovolím si tímto toto potvrzení o absolvovaném školení publikovat na stránce "Potvrzení o absolvování školení vedení účetní agendy a daně solárních elektráren FVE".

Provozování solární elektrárny FVE a povinnost vést účetní agendu (110214)

    Dle Energetického zákona jste povinen vést účetní agendu od data získání licence na provozování solární elektrárny FVE.

    Je třeba si uvědomit, že ještě před zprovozněním solární elektrárny FVE již vynaložíte nemálo výdajů, které mohou být jak investiční (spojené s pořízením FVE jako investičního majetku, tzn. musí se odepisovat bez přerušení 20 let), tak i provozní (výdaje na kancelářské potřeby, PC, auto atd.), které se do hodnoty pořízení FVE nezapočítávají a jsou jako provozní výdaje okamžitými daňovými výdaji.

    Pokud v roce získání licence FVE nemáte příjmy, ale výdaje, proč toho nevyužít a nevytvořit ztrátu.

    Tuto ztrátu můžete v následujících letech odepisovat od základu daně a tím si ten základ daně včetně výše samotné daně snižovat.

    Tak proč by jste o tyto výdaje (což jsou v podstatě Vaše vynaložené peníze) měli přijít v případě, že nepovedete účetní agendu a nevykážete ztrátu?

    Dle mne tedy ne nemusíte nebo musíte vést účetnictví, ale měli by jste začít vést účetní agendu v roce získání licence na provozování solární elektrárny FVE, aby jste se tímto "neokrádali sami sebe".

    Aktuální nabídku služeb vedení účetnictví solárních elektráren FVE pro rok 2013 včetně zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob a přehledů OSVČ pro OSSZ a zdravotní pojišťovny najdete zde.

    Podrobnější informace o účetnictví solárních elektráren FVE podle roku zprovoznění uvádím na stránce "Vedení účetnictví solárních elektráren FVE".

Solární elektrárna FVE - jaké výdaje lze uplatnit pro snížení základu daně z příjmů

    Pokud uplatňujete výdaje tzv. paušálem (paušální výdaje), zpracování daňového přiznání bude sice jednodušší, ale 40 % paušální výdaje rozhodně nepředstavují ve většině případů veškeré možné skutečné výdaje, které si můžete uplatnit. A skutečné výdaje jsou často podstatně vyšší než výdaje paušálem 40 %.

Provozování solární elektrárny a uplatnění výdajů paušálem - výhody a nevýhody

    Nevýhoda č. 1: V praxi to znamená, že Vám při uplatnění paušálních výdajů ve výši 40 % vznikne větší zisk, tím i základ daně z příjmů a následně i vyšší daň z příjmů. Při souběhu se zaměstnáním pak je výsledkem, že díky provozování solární elektrárny FVE dojde ke snížení výše vráceného přeplatku daně ze závislé činnosti.

    Nevýhoda č. 2: A nesmíme zapomenout i na vyšší částku, kterou budete muset zaplatit na OSSZ a Vaší zdravotní pojišťovnu.

    Jedinou výhodou je pouze jednodušší zpracování daňového přiznání k dani z příjmů, otázkou ale je, zda to skutečně výhoda je (viz níže).

Provozování solární elektrárny a uplatnění výdajů ve skutečné výši - výhody a nevýhody

    Výhoda č. 1: V praxi to znamená, že Vám při uplatnění skutečných výdajů vznikne nižší zisk, tím i základ daně z příjmů a následně i daň z příjmů bude nižší. Při souběhu se zaměstnáním pak je výsledkem, že díky provozování solární elektrárny FVE nedojde k tak výraznému snížení výše vráceného přeplatku daně ze závislé činnosti, jako v případě uplatnění výdajů paušálem.

    Výhoda č. 2: A nesmíme zapomenout i na nižší částku, kterou budete muset zaplatit na OSSZ a Vaší zdravotní pojišťovnu v porovnání s uplatněním výdajů paušálem.

    Jedinou relativní nevýhodou je pouze komplikovanější zpracování daňového přiznání k dani z příjmů, protože díky legislativě tohoto státu týkající se oblasti FVE se vedení účetní agendy FVE odlišuje od standardní účetní agendy běžného živnostníka OSVČ (např. stanovení skutečné výše hodnoty FVE pro odepisování, druhů daňově uznatelných výdajů a jejich možné uplatnitelné výše, oblast DPH atd.).

    Vzhledem k ušetřeným financím díky nižší daně z příjmů (v podstatě spíše při souběhu se zaměstnáním vrácení vyšší části přeplatku daně ze závislé činnosti), a rovněž nižším platbám na sociální pojištění OSSZ a zdravotní pojištění, se způsob uplatnění výdajů ve skutečné výši ve většině případů vyplatí.

    Vím to z vlastní dosavadní praxe vedení účetní agendy solárních elektráren FVE mým klientům od roku 2011.

Jaké výdaje ve skutečné výši si lze uplatnit při provozování solární elektrárny FVE?

    Zajímá Vás, jaké výdaje si můžete uplatnit jako daňově uznatelné pro snížení základu daně a tím i snížení daně z příjmů v případě uplatnění výdajů ve skutečné výši?

    V tom případě mě kontaktujte a probereme možnosti naší spolupráce.

    Nabídku služeb týkající se vedení účetnictví nebo daňové evidence solárních elektráren FVE včetně zpracování daňových přiznání najdete zde.

    V případě dotazů jsem k dispozici na tel. 736 154 466.

    Nebo mě rovnou kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

Chyby při vedení daňové evidence - co je příjem, co výdej a co je základ daně (220614)

    Výklad je určen především začínajícím živnostníkům OSVČ a provozovatelům malých solárních elektráren FVE (provozující FVE od roku 2011), kteří se snaží vést si daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) prozatím sami.

    V minulých letech a především za rok 2013 jsem se až moc často setkal u výše uvedených živnostníků z jejich pohledu nemalým problémem.

    Co je zdanitelný příjem nebo výdej a co je vlastně základ daně v daňové evidenci.

    Mnozí díky špatnému výkladu těchto pojmů podali daňové přiznání k dani z příjmů s chybnými hodnotami a tím se v podstatě dopustili v některých případech krácení daně (výše přiznaných zdanitelných příjmů byla nižší než skutečné příjmy, u daňových výdajů zase uvedli vyšší výdaje, než byly skutečné). Z neznalosti. Ale jak víme, neznalost v podobných případech neomlová.

    Takže co je co a jak na to?

    Přečtěte si příspěvek "Chyby při vedení daňové evidence - co je příjem, co výdej a co je základ daně", který jsem pro Vás napsal na stránce "Příklady z účetní a daňové praxe".

Nenašli jste zde hledané informace týkající se vedení účetnictví solárních elektráren FVE?

    Na základě výsledků anket na levé straně této stránky bych chtěl poznamenat následující. Pokud zde nenajdete Vámi hledané informace, napište mi prostřednictvím odpovědního formuláře, nebo rovnou volejte 736 154 466. Rád Vám odpovím na Vaše individuální dotazy. A navíc mi pomůžete doplnit konkrétní informace, které zde dle Vás chybí. Děkuji.

Zaujala Vás nabídka vedení účetnictví solární elektrárny FVE?

    Pokud Vás nabídka vedení účetnictví FVE oslovila, kontaktujte mě prostřednictvím kontaktního formuláře nebo volejte 736 154 466.

    Na spolupráci se těší

        Antonín Halata

Kontakt

Účetnictví - daně

ucetnictvi777@seznam.cz

Stodolní 9
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

+420 736 154 466

Vyhledávání

Kontaktujte nás

Anketa

Ceny za souhrn poskytovaných služeb (balíček), jsou:

SEO webu sledují SEO nástroje.cz

Fotografie použita dle Creative Commons Valerii9116  © 2011 Všechna práva vyhrazena. Autor: Antonín Halata

Tvorba www stránek zdarmaWebnode