Zpracování business plánů - 736 154 466

zpracování Účetnictví a daňového přiznání pro obchodní společnosti, s.r.o.

Hledáte odpověď na otázku "Kdo mi zpracuje účetnictví nebo daňové přiznání?"

    Hledáte účetní, který Vám samozřejmě zpracuje i potřebné daňové přiznání k dani z příjmů, DPH atd. včetně návrhů na daňovou optimalizaci?

    Pak jste zde správně. Služby, které nabízím na této stránce, jsou určeny pro všechny kteří mají povinnost vést účetnictví (bývalé podvojné účetnictví).

Nabídka služeb vedení účetnictví pro obchodní společnosti a s.r.o.

    Nabízím Vám následující služby spojené s vedením účetnictví, zpracování daňových přiznání pro právnické osoby atd.

Vedení účetnictví - nabízené služby

    Zvláštní důraz kladu na přehledné členění účetních položek a nastavení účtů.

    V praxi to znamená, že účetní sestavy jsou přehledné a srozumitelné především pro Vás, kdo nejste odborným ekonomem či účetním.

    Jste začínající podnikatel a nevíte ...

Kdo je povinen vést účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

    Povinnost vést účetnictví dle § 1 ods. 2 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví se vztahuje na:

 • právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky
 • zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů
 • fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku
 • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil Kč
 • ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí
 • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu,1b) pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h)
 • ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis (např. provozovatelé FVE, kteří zprovoznili FVE např. v roce 2009)                (zkráceno – stav k 120512)

Nesplňujete některou z výše uvedených podmínek pro vedení účetnictví?

    Pak jste povinni vést daňovou evidenci.

Splňujete podmínky pro vedení účetnictví?

    Pokud ale patříte do některé z výše uvedených skupin, vítejte na této stránce.
    Jsem tu pro Vás s nabídkou služeb vedení účetnictví pro neplátce i plátce DPH.
    Neplaťte státu nic, na co nemá nárok. Stát bere kde se dá a já Vám pomůžu se bránit.

Struktura účetní agendy pro vedení účetnictví

 • průběžné vedení hlavní knihy, knihy analytické evidence a dalších agend dle platné legislativy
 • pokladní kniha - zápisy všech příjmů a výdajů v hotovosti
 • banka - vedení evidence bankovních výpisů vč. cizích měn, zápisy jednotlivých bankovních operací
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • evidence majetku (DHM, DNM, DDHM, DDNM)
 • evidence DPH, zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • organizaci účetních dokladů a kontrolu jejich oběhu
 • průběžné sledování nákladů a výnosů a informování o stavu hospodářského výsledku včetně daňového přiznání

    Po skončení účetního a zdaňovacího období zpracování roční účetní závěrky, daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně příloh.

Daňové přiznání a poradenství - účetnictví

 • zpracování daňových přiznání všeho druhu včetně daňového přiznání k DPH
 • optimalizace daňového základu - minimalizujeme Vaše daňové zatížení
 • poradenství v daňových otázkách
 • možný odklad podání daňového přiznání

Mzdová agenda a personalistika - účetnictví

 • zpracování mezd včetně vyplnění příslušných výkazů
 • zpracování odvodů pro sociálku a zdravotní pojišťovny
 • mzdové listy a další dokumentace
 • pracovní smlouvy, dohody, jiná smluvní ujednání
 • osobní evidence zaměstnanců včetně výkazů
 • evidenční listy důchodového zabezpečení

Rekonstrukce účetnictví

    Nepříjemná věc, pokud dojde ke ztrátě účetních dat nebo ztrátě účetnictví.

    Služby, které nabízím ve  spojení s touto nepříjemnou událostí, naleznete na stránce rekonstrukce účetnictví.

Výkaznické a informační služby

Zatupování na úřadech

    Zastupování na úřadech při běžných činnostech souvisejících s podnikáním nebo při kontrolách státních orgánů.

Archivace dokladů

 • zajištění archivace účetních dokladů po zákonem stanovenou dobu
 • archivace účetních dokladu skenováním

Co můžete očekávat - proč si nechat vést účetnictví právě u nás

 • účetnictví vedu nejen v předepsaném rozsahu dle platné legislativy, ale i nad rámec zákonné povinnosti. Podrobnosti sdělím při osobním jednání
 • zajistím Vám tak podstatně vyšší informovanost o stavu hospodaření, což je dle mého názoru hlavním cílem účetnictví jako takového
 • během roku Vás budu včas informovat mimo jiné o tom, jak se vyvíjí Vaše daňová povinnost, tzn. jak velké daně a jiné platby Vám potenciálně „hrozí“ a co je třeba udělat pro jejich „likvidaci“
 • dlouholetá praxe vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání

    Znám určité postupy a "triky", z nichž některé naleznete na stránce příklady z praxe a které Vám pomohou odrazit případné hrozby.

Doplňující informace ohledně vedení účetnictví

    Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy účetnictví.

    Agendu účetnictví standardně dodávám v tištěné podobě, na vyžádání i na CD.

Ceník vedení účetnictví

    Samotné ceny za mé služby jsou přijatelné jak pro malé a začínající podnikatele, tak i pro ty, kteří podnikají již delší dobu, jak se můžete přesvědčit na stránce ceník vedení účetnictví a účetních služeb.

Nabídka vedení účetnictví pro začínající živnostníky

    Pro začínající podnikatele a nové klienty mám připravené zajímavé slevy, podrobnější informace naleznete na stránce slevy vedení účetnictví pro nové klienty.

Způsob stanovení ceny za vedení účetnictví

    Cena za vedení účetnictví je v běžných případech stanovena po úvodních konzultacích a po zjištění rozsahu a stavu účetnictví a stáří agendy, která se bude zpracovávat.
    Podrobnější informace o cenách za vedení účetnictví naleznete na stránce ceník vedení účetnictví.

Individuální poradenství a slevové bonusy

    Od 1.11.2012 Vám nabízím k opakovanému individuálnímu poradenství na Vaše dotazy slevový bonus.

    Tento slevový bonus bude zvýhodňovat ty z Vás, kteří dosud nejste mými klienty, nicméně potřebujete především opakovaně poradit ohledně vedení účetnictví, v daňových otázkách, evidence DPH, provozování solární FVE atd. Účetní agendu si nadále povedete sami.

    Čím více se budete ptát, tím více můžete ušetřit.

    Podrobnosti, jakým způsobem bude toto placené poradenství probíhat a především jak na tyto slevové bonusy získat a jaké výhody (i finanční) Vám tyto slevové bonusy nabízí, se dočtete na stránce „Účetnictví a daně – individuální poradenství“.

Můžu si zaplacenou částku za zpracování účetnictví dát do daňových výdajů?

    Občas se setkávám i s dotazem, zda si částky zaplacené za vedení účetnictví, daňové evidence a zpracovaní daňových přiznání můžete dát do daňových výdajů nebo nákladů.

    Vedení účetnictví, daňové evidence a zpracovaní daňových přiznání nabízím na základě následujících živnostenských listů (oprávněni):

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků (živnost volná)
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (živnost vázaná)

    Na částku, kterou zaplatíte za zpracování účetnictví nebo daňového přiznání apod., Vám vystavím platný daňový doklad, který si bez problémů můžete zahrnout do výdajů nebo nákladů a snížit tak základ daně.

    Takže žádná "černota".

Podpora začínajících podnikatelů OSVČ - slevy za vytvoření, zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu

    Jako podporu začínajícím podnikatelům, OSVČ, nabízím slevu za vytvoření nebo zpracování podnikatelského projektu, business plánu, podnikatelského záměru atd. ve výši 20 %.

    Jedinou podmínkou je zahájení podnikání nebo jeho obnovení činnosti v aktuálním roce. Stačí doložit aktuálním výpisem ze živnostenského rejstříku nebo obchodního rejstříku.

    V případě zájmu mě můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře zde.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

    Podrobné informace ohledně vytvoření nebo zpracování podnikatelských záměrů a business plánů najdete na stránce Business plány, podnikatelské záměry - zpracování, aktualizace, překlady, najdete zde přehled nabízených služeb, postup při zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu a spoustu jiných zajímavých informací.

Doplňující služby k vedení účetnictví

    Současně Vám také nabízím i služby, které přímo či nepřímo souvisí s podnikáním, jako např.:

    V podstatě kompletní účetní, daňové a finanční poradenství pro podporu Vašeho podnikání s cílem ušetřit Váš čas a v neposlední řadě i finance.

Provozujete solární (FVE) elektrárnu?

    Pak Vám doporučuji k přečtení důležité upozornění pro provozovatele solárních FVE elektráren, které najdete na stránce vedení účetnictví solárních (fve) elektráren.

Komunikace a kontakty pro vedení účetnictví

    Potřebujete poradit, vysvětlit či pomoci se situací ve firmě?

    Zkuste stránku "Příklady z praxe"

    Nebo mě neváhejte kontaktovat pomocí následujícího kontaktního formuláře.

    Nebo rovnou zavolejte na tel. 736 154 466.

            Na spolupráci se těší

                        ing. Antonín Halata

Kontakt

Zpracování podnikatelských záměrů a business plánů - Účetnictví - daně

ucetnictvi777@seznam.cz

Zámostní 1155/27
Ostrava
PSČ 71000

+420 736 154 466

Vyhledávání

Kontaktujte nás

Anketa

Stránku účetnictví právnických osob jsem navštívil protože:

sprehledem.cz
SEO webu sledují SEO nástroje.cz

Fotografie použita dle Creative Commons Valerii9116  © 2011 Všechna práva vyhrazena. Autor: Antonín Halata

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode