Zpracování business plánů - 736 154 466

zpracování daňové evidence, účetnictví a daňového přiznání pro živnostníky OSVČ

Začínáte podnikat nebo již podnikáte a řešíte otázku "Kdo mi povede daňovou evidenci?"

    Hledáte účetního pro vedení daňové evidence nebo potřebujete zpracovat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně návrhuů daňové optimalizace?

    Pak jste zde správně a vítám Vás.

    Služby, které nabízím na této stránce, jsou určeny pro všechny kteří mají povinnost vést daňovou evidenci (bývalé jednoduché účetnictví), případně vedení účetnictví (pro provozovatele solárních elektráren FVE zprovozněných před rokem 2011. Více podrobností najdete na stránce vedení účetnictví FVE.)

Vedení daňové evidence – nabízené služby

    Nabízím následující služby vedení daňové evidence:

    Zvláštní důraz kladu na praktické členění výdajových a příjmových položek daňové evidence.

    Výsledkem jsou účetní sestavy daňové evidence srozumitelné také pro ty z Vás, kdo nejste odborným ekonomem či účetním.

    Dalším přínosem je  získání podrobného přehledu především o výdajích, což Vám může pomoci odhalit "kanály", odkud Vaše vydělané peníze nepřiměřeně "odtékají".

    Jste začínající podnikatel a nevíte ...

Kdo je povinen vést daňovou evidenci pro živnostníky OSVČ

    Povinnost vést daňovou evidenci se týká osob:

 • které podnikají na základě živnostenského listu a nejsou zapsáni v obchodním rejstříku
 • které podnikají na základě jiného oprávnění a nejsou povinni vést účetnictví (např. noví provozovatelé solárních FVE od roku 2011)
 • obrat za uplynulý kalendářní rok nepřesáhl 25 miliónů Kč

Nesplňujete některou z výše uvedených podmínek pro vedení daňové evidence

    Pak jste bohužel povinni vést účetnictví.

    Služby spojené s vedením účetnictví, které nabízím, najdete na stránce  vedení účetnictví právnických osob, s.r.o. a obchodních společností .

Splňujete podmínky pro vedení daňové evidence

    Pokud tedy patříte do některé z výše uvedených skupin, vítejte na této stránce.

    Jsem tu pro Vás s nabídkou služeb vedení daňové evidence pro:

 • podnikatele, živnostníky, OSVČ
 • neplátce i plátce DPH

    ... prostě pro všechny kteří mají povinnost vést daňovou evidenci (bývalé jednoduché účetnictví).

Plátce DPH a vedení daňové evidence

    Povinnost vést daňovou evidenci platí pro neplátce DPH i pro plátce DPH.

    Tedy pokud splňujete podmínky pro povinnost vést daňovou evidenci, které jsem uvedl v úvodu této stránky.

    Pokud ještě nejste plátce DPH, tak Vám přesto doporučuji navštívit stránku "Plátce DPH - evidence", kde najdete např. výhody a nevýhody v případě že nejste nebo jste plátce DPH.

    Rovněž na této stránce najdete i tipy pro neplátce DPH, na co si dát pozor, aby jste se plátcem DPH nestal nebo "plátcovství" odsunul na co nejvzdálenější dobu, pokud nejste ještě plátce DPH.

    Pokud již plátcem DPH jste, pak na této stránce týkající se evidence plátce DPH najdete nabídku služeb určenou právě pro Vás, plátce DPH.

Struktura účetní agendy – daňová evidence

 • průběžné vedení peněžního deníku
 • pokladní kniha - zápisy všech příjmů a výdajů v hotovosti
 • banka - vedení evidence bankovních výpisů včetně cizích měn
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • evidence majetku
 • evidence DPH, zpracování daňového přiznání DPH včetně souhrnných hlášení
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně roční účetní a daňové závěrky v daňové evidenci

Daňové přiznání a poradenství při vedení daňové evidence

 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • zpracování daňového přiznání k DPH (pro plátce DPH)
 • zpracování ostatních daňových přiznání
 • optimalizace daňového základu - minimalizujme Vaše daňové zatížení
 • poradenství v daňových otázkách
 • možný odklad podání daňového přiznání

Žádost o prominutí příslušenství daně pro finanční úřad FÚ (penále+úroky atd) dle daňového řádu (020914)

    Připravil jsem pro provozovatele solárních elektráren (fotovoltaických elektráren) aktuální formulář "Žádost o prominutí příslušenství daně pro finanční úřad FÚ (penále+úroky atd dle daňového řádu)" platný od roku 2014.

    Popis životní situace (zdroj: Portál veřejné správy)

    Tuto žádost mohou po drobných úpravách použít i ostatní poplatnici.

    Pokud provozujete fotovoltaickou elektrárnu a potřebujete vést účetní agendu včetně zpracování daňového přiznání a přehledů OSVČ pro OSSZ a danou zdravotní pojišťovnu, podrobné informace o nabízených službách najdete na stránce "Vedení účetnictví solárních elektráren FVE".

Solidární daň při provozování živnosti OSVČ - nenechte se zaskočit 

    Jste živnostník OSVČ nebo provozujete jste vedle provozování živnosti i zaměstnán? 

    Nebo jste zaměstnáni u jednoho nebo více zaměstnavatelů a současně provozujete solární elektrárnu FVE?

    Ať tak nebo tak, pokud jste v roce 2013 měli souhrn příjmů z jedné činnosti nebo obou činností (zaměstnání a podnikání dle § 7 zákona o dani z příjmů, tzn. příjmy ze živnosti) vyšší jak 1 242 432 Kč za rok, tak se na Vás vztahuje solidární daň, neboli tzv. „milionářská“ daň.

    Co je solidární daň, jak je vysoká, od kdy a jak dlouho nám bude komplikovat živnostenské podnikání OSVČ nebo zaměstnání a vůbec za jakých podmínek se na mne jako daňového poplatníka tato solidární daň vztahuje?

    Podrobné informace uvádím na stránce Solidární daň – zpracování daňového přiznání.

    Doporučuji k nahlédnutí, stát opět nezahálel.

    Nabídku služeb spojených se zpracováním daňového přiznání v režimu solidární daně najdete rovněž na stránce Solidární daň - zpracování daňového přiznání.

Chyby při vedení daňové evidence - co je příjem, co výdej a co je základ daně (220614)

    Výklad je určen především začínajícím živnostníkům OSVČ a provozovatelům malých solárních elektráren FVE (provozující FVE od roku 2011), kteří se snaží vést si daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) prozatím sami.

    V minulých letech a především za rok 2013 jsem se až moc často setkal u výše uvedených živnostníků z jejich pohledu nemalým problémem.

    Co je zdanitelný příjem nebo výdej a co je vlastně základ daně v daňové evidenci.

    Mnozí díky špatnému výkladu těchto pojmů podali daňové přiznání k dani z příjmů s chybnými hodnotami a tím se v podstatě dopustili v některých případech krácení daně (výše přiznaných zdanitelných příjmů byla nižší než skutečné příjmy, u daňových výdajů zase uvedli vyšší výdaje, než byly skutečné). Z neznalosti. Ale jak víme, neznalost v podobných případech neomlová.

    Takže co je co a jak na to?

    Přečtěte si příspěvek "Chyby při vedení daňové evidence - co je příjem, co výdej a co je základ daně", který jsem pro Vás napsal na stránce "Příklady z účetní a daňové praxe".

Individuální poradenství a slevové bonusy

    Od 1.11.2012 Vám nabízím k opakovanému individuálnímu poradenství na Vaše dotazy slevový bonus.

    Tento slevový bonus bude zvýhodňovat ty z Vás, kteří dosud nejste mými klienty, nicméně potřebujete především opakovaně poradit ohledně vedení účetnictví, v daňových otázkách, evidence DPH, provozování solární FVE atd. Účetní agendu si nadále povedete sami.

    Čím více se budete ptát, tím více můžete ušetřit.

    Podrobnosti, jakým způsobem bude toto placené poradenství probíhat a především jak na tyto slevové bonusy získat a jaké výhody (i finanční) Vám tyto slevové bonusy nabízí, se dočtete na stránce „Účetnictví a daně – individuální poradenství“.

Optimalizace daňového přiznání při vedení daňové evidence (6 důvodů proč usilovat o optimalizaci daňového základu)

    Je třeba si uvědomit, že optimalizací daně, tedy snižování daňového základu, je podstatná a významná činnost.

    Její význam roste s výši ušetřených financí, které optimalizací daně lze získat.

Jaké úspory financí Vám optimalizace daňového základu přinese?

 1. daň z příjmů - snižuje se výše případně placené daně z příjmů fyzických osob za běžný rok
 2. daň z příjmů - zabrání se případné povinnosti placení záloh na daň z příjmů v následujícím roce
 3. sociální pojištění podnikatele OSVČ - sníží výši případného doplatku za běžný rok
 4. sociální pojištění podnikatele OSVČ - snížení měsíčních záloh v následujícím roce
 5. zdravotní pojištění podnikatele OSVČ - sníží výši případného doplatku za běžný rok
 6. zdravotní pojištění podnikatele OSVČ - snížení měsíčních záloh v následujícím roce

    V součtu se může jednat o velké peníze, o které by bylo "škoda přijít".

    Celkem se tedy jedná o minimálně šest důvodů, proč optimalizaci daňového základu a tím i optimalizaci daně z příjmů fyzických osob nepodceňovat.

Kdy provádět daňovou optimalizaci při vedení daňové evidence?

    Třeba rovněž konstatovat, že daňová optimalizace se provádí nejen ke konci roku, jak si hodně podnikatelů představuje, ale průběžně během roku.

    Na konci roku totiž v některých případech nelze určité věci vrátit zpět a musí se tak, pokud to vůbec lze, obtížně napravovat.

Cíle daňové optimalizace při vedení daňové evidence

    Hlavním cílem daňové optimalizace je tedy uchránit Vaše peníze získané z podnikání před zbytečným a mnohdy neopodstatněným utrácením za položky, které v podstatě nemusí existovat.

    Jedná se o další pádný argument pro pravidelné vedení daňové evidence průběžně během roku.

Mzdová agenda a personalistika – daňová evidence

 • zpracování mezd včetně příslušných mzdových výkazů
 • zpracování odvodů pro sociálku (OSSZ) a všechny zdravotní pojišťovny
 • mzdové listy a další dokumentace
 • pracovní smlouvy, dohody, jiná smluvní ujednání
 • osobní evidence zaměstnanců včetně výkazů
 • evidenční listy důchodového zabezpečení

Výkaznické a informační služby při vedení daňové evidence

 • průběžné sledování hospodaření a informování o stavu a vývoji daňové povinnosti (bude se - nebude se platit daň)
 • výkazy – sestavení výkazů o majetku a závazcích, příjmů a výdajů, nezdanitelných příjmech a výdajích, příjmů z kapitálového majetku a jiných statistických výkazů
 • vyhotovení sestav a přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování podkladů pro žádosti o úvěr a podnikatelských záměrů pro banky a leasingové společnosti
 • sledování termínů pro platby záloh na různé daně

    Zvláštní důraz kladu na přehledné členění výdajových a příjmových položek daňové evidence.

    V praxi to znamená, že účetní sestavy daňové evidence jsou přehledné a srozumitelné především pro Vás, kdo nejste odborným ekonomem či účetním.

    V konečném důsledku máte podrobný přehled především o výdajích, což Vám může pomoci odhalit "kanály", odkud Vaše vydělané peníze nepřiměřeně "odtékají". 

Zastupování na úřadech

        Zastupování na úřadech při běžných činnostech souvisejících s podnikáním nebo při kontrolách finančního úřadu, OSSZ, zdravotních pojišťoven atd.

Archivace dokladů

 • zajištění archivace účetních dokladů po zákonem stanovenou dobu
 • archivace účetních dokladu skenováním

Rekonstrukce účetnictví u daňové evidence

    Nepříjemná věc, pokud dojde ke ztrátě účetních dat nebo ztrátě účetnictví, v našem případě ztrátě daňové evidence jako takové.

    Služby, které nabízím ve  spojení s touto nepříjemnou událostí, naleznete na stránce rekonstrukce účetnictví.

Co můžete očekávat - proč si nechat vést daňovou evidenci právě u nás

 • daňovou evidenci fyzických osob vedu nejen v předepsaném rozsahu dle platné legislativy, ale i nad rámec zákonné povinnosti. Podrobnosti sdělím při osobním jednání.
 • zajistím Vám tak podstatně vyšší informovanost o stavu hospodaření, což je dle mého názoru hlavním cílem účetnictví jako takového.
 • během roku Vás budu včas informovat mimo jiné o tom, jak se vyvíjí Vaše daňová povinnost, tzn. jak velké daně a jiné platby Vám potenciálně „hrozí“ a co je třeba udělat pro jejich „likvidaci“.
 • dlouholetá praxe vedení daňové evidence a zpracování daňových přiznání. Znám určité postupy a "triky", z nichž některé naleznete na stránce příklady z praxe a které Vám pomohou odrazit případné hrozby

Doplňující informace ohledně vedení daňové evidence

    Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy daňové evidence.

    Agendu daňové evidence standardně dodávám v tištěné podobě, na vyžádání i na CD.

    Rozsah dodané agendy může obsahovat peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání a evidence DPH, roční účetní uzávěrku a daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny, mzdovou agendu atd.

    Spojení "rozsah dodané agendy může" jsem použil oprávněně, v případě uplatnění výdajů paušálem je rozsah daňové evidence odlišný.

Ceník daňové evidence

    Samotné ceny za mé služby jsou přijatelné jak pro malé a začínající živnostníky a OSVČ, tak i pro ty, kteří podnikají již delší dobu, jak se můžete přesvědčit na stránce ceník daňové evidence včetně účetních služeb.

Nabídka vedení daňové evidence pro začínající živnostníky

    Pro začínající živnostníky a nové klienty mám připravené zajímavé slevy, podrobnější informace naleznete na stránce slevy daňové evidence pro nové klienty.

Způsob stanovení ceny za vedení daňové evidence

    Cena za vedení daňové evidence je v běžných případech stanovena po úvodních konzultacích a po zjištění rozsahu a stavu účetnictví a stáří agendy, která se bude zpracovávat.

    Podrobnější informace o cenách za vedení daňové evidence naleznete na stránce ceník daňové evidence.

Můžu si zaplacenou částku za zpracování účetnictví dát do daňových výdajů?

    Občas se setkávám i s dotazem, zda si částky zaplacené za vedení účetnictví, daňové evidence a zpracovaní daňových přiznání můžete dát do daňových výdajů nebo nákladů.

    Vedení účetnictví, daňové evidence a zpracovaní daňových přiznání nabízím na základě následujících živnostenských listů (oprávněni):

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků (živnost volná)
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (živnost vázaná)

    Na částku, kterou zaplatíte za zpracování účetnictví nebo daňového přiznání apod., Vám vystavím platný daňový doklad, který si bez problémů můžete zahrnout do výdajů nebo nákladů a snížit tak základ daně.

    Takže žádná "černota".

Podpora začínajících podnikatelů OSVČ - slevy za vytvoření, zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu

    Jako podporu začínajícím podnikatelům, OSVČ, nabízím slevu za vytvoření nebo zpracování podnikatelského projektu, business plánu, podnikatelského záměru atd. ve výši 20 %.

    Jedinou podmínkou je zahájení podnikání nebo jeho obnovení činnosti v aktuálním roce. Stačí doložit aktuálním výpisem ze živnostenského rejstříku nebo obchodního rejstříku.

    V případě zájmu mě můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře zde.

    Nebo rovnou volejte 736 154 466.

    Podrobné informace ohledně vytvoření nebo zpracování podnikatelských záměrů a business plánů najdete na stránce Business plány, podnikatelské záměry - zpracování, aktualizace, překlady, najdete zde přehled nabízených služeb, postup při zpracování podnikatelského záměru nebo business plánu a spoustu jiných zajímavých informací.

Doplňující služby k vedení účetnictví

    Současně Vám také nabízím i služby, které přímo či nepřímo souvisí s podnikáním, jako např.:

    V podstatě kompletní účetní, daňové a finanční poradenství pro podporu Vašeho podnikání s cílem ušetřit Váš čas a v neposlední řadě i finance.

    Kompletní přehled nabízených služeb uvádím v přehledném seznamu na stránce "Vedení účetnictví, daně a snížení daní - O nás".

Nenašli jste zde hledané informace?

    Na základě výsledků anket na levé straně této stránky bych chtěl poznamenat následující. Pokud zde nenajdete Vámi hledané informace, nebo je Vám něco nejasné, napište mi prostřednictvím odpovědního formuláře, nebo rovnou volejte 736 154 466. Rád Vám odpovím na Vaše individuální dotazy. A navíc mi pomůžete doplnit konkrétní informace, které zde dle Vás chybí.

Komunikace a kontakty - vedení daňové evidence

    Potřebujete poradit, vysvětlit či pomoci se situací ve firmě?

    Zkuste stránku "Příklady z praxe".

    Nebo mě neváhejte kontaktovat pomocí následujícího kontaktního formuláře.

    Nebo rovnou zavolejte na tel. 736 154 466.

Na spolupráci se těší

                ing. Antonín Halata

Kontakt

Zpracování podnikatelských záměrů a business plánů - Účetnictví - daně

ucetnictvi777@seznam.cz

Zámostní 1155/27
Ostrava
PSČ 71000

+420 736 154 466

Vyhledávání

Kontaktujte nás

Anketa

Stránku účetnictví a daně OSVČ jsem navštívil protože

Anketa

Informace které jste hledali jste na této stránce:

sprehledem.cz
SEO webu sledují SEO nástroje.cz

Fotografie použita dle Creative Commons Valerii9116  © 2011 Všechna práva vyhrazena. Autor: Antonín Halata

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode