Zpracování business plánů - 736 154 466

Zajímavé odkazy - Vzory, tabulky, formuláře, ke stažení

    Dobrý den

    Na této stránce najdete zajímavé odkazy na www stránky týkající se daní, účetnictví atd.

    Rovněž zde najdete i vzory účetních a daňových formulářů. Nejedná se ale o nějakou rozsáhlou databanku formulářů, ale najdete zde především takové vzory účetních a daňových formulářů, které jsou na internetu obtížně dohledatelné nebo nejsou vůbec.

    Pokud zde nenajdete odpovědi na to co hledáte, zkuste ještě stránku "Příklady z účetní a daňové praxe". Sám název vypovídá, o co se jedná.

Příklad zpracovaného podnikatelského záměru ke stažení

    Jako ukázku mé práce zde nabízím pro vážné zájemce prezentaci zpracovaného podnikatelského záměru s fiktivními daty pro představu, jak by přibližně vypadal Váš podnikatelský záměr nebo business plán (jedná se o zajímavou a originálně zpracovanou prezentaci ve formě knihy spustitelnou na jakémkoliv počítači bez omezení, kdy stránky otáčíte jako v knize kliknutím na šipku vpravo). Pokud máte zájem o zaslání příkladu zpracovaného podnikatelského záměru, kontaktujte mě tel.: 736 154 466 nebo e-mailem.

    Potřebujete zpracovat podnikatelský záměr? V případě zájmu o mé služby mi napište nebo rovnou volejte 736 154 466.

Kdy zaměstnanec za rok 2015 podává klasické daňové přiznání a formulář Žádost o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 2015 ke stažení (170116)

    Tato aktualita je věnována všem, kteří již v roce 2015 nemůžou požadovat po svém zaměstnavateli vypořádání svých daňových záležitostí a budou muset sami za sebe podat „klasické“ daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Kdo ze zaměstnaců musí za rok 2015 podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2015?

    Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je povinen za rok 2015 podat sám poplatník (dále jen zaměstnanec), který:

  • v roce 2015 měl příjmy od více zaměstnavatelů a zaměstnání se mu překrývala minimálně v jednom kalendářním měsíci
  • v roce 2015 podnikal souběžně se zaměstnáním jako živnostník OSVČ (na základě živnostenského listu, nebo provozoval solární elektrárnu FVE) nebo měl příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti (z pronájmu, ostatní příjmy atd.) vyšší než 6.000,-Kč
  • podléhal v roce 2015 solidární dani (podrobnosti viz stránka solidární daň – zpracování daňového přiznání)

    Aby si mohl zaměstnanec daňové přiznání podat sám, musí do 24. 2. 2016 nejlépe písemně požádat všechny zaměstnavatele o formulář "Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň adaňové zvhodnění 2015".

    Proto jsem pro ty z Vás, kterých se to týká, připravil ke stažení formulář Žádost o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 2015, který je ke stažení ve formátu *.rtf (lze vyplnit na počítači ve většině textových editorů a vytisknout).

    Vyplňte jej dvakrát, vytiskněte, podepište a předejte zaměstnavateli.

    Jeden výtisk zůstane zaměstnavateli, druhý si necháte jako orazítkovat od zaměstnavatele jako potvrzení pro Vás.

    Zaměstnavatel je ze zákona povinen vystavit vám Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 2015 do 10 dnů od podání této Žádosti o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň 2015.

    Formulář stahujte zde.

Daňový kalendář 2018

    DAŇOVÝ KALENDÁŘ patří mezi základní materiály, kterými by se měl podnikatel řídit při svém podnikání.

    Dozvíte se kdy se podává které daňové přiznání a spoustu dalších informací.

Daňový kalendář 2018

    Zdroj: MFČR (Finanční správa)

Upozornění na daňové povinnosti a zákonné lhůty plnění daňových povinností 2018

    Dalším důležitým materiálem je UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI a ZÁKONNÉ LHŮTY PLNĚNÍ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ.

    Dozvíte se v něm, jaké povinnosti má podnikatel vůči finančnímu úřadu jako správci daně, vyplývající z jednotlivých daňových zákonů.

Upozornění na daňové povinnosti a zákonné lhůty v roce 2018

    Zdroj: MFČR (Finanční správa)

Přehled krajských finančních úřadů (tzv. převodový můstek) od 1.1.2015

    V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky došlo od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy.

    Stávající soustava územních finančních orgánů bude nahrazena orgány Finanční správy, které bude tvořit Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad.

Přehled krajských finančních úřadů (tzv. převodový můstek) od 1. 1. 2015

Bankovní účty finančních úřadů platný od 1. 1. 2017

    Seznamy bankovních účtů, čísla matrik a předčíslí účtu pro placení daní – stav k 1. 1. 2017
  1. Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu
  2. Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (kromě Specializovaného finančního úřadu) pro daně a pojistné
  3. Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu pro daně a pojistné
  4. Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní od 1. 1. 2017
  5. Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí od 1. 1. 2017

    Jedná se o imformace s platností k 1.1.2017. Zdroj: GFŘ

Žádost o ověřenou kopii daňového přiznání nebo žádost o opis vybraných položek z DP (021014)

    Stává se, že je třeba pro různé situace spojené s podnikáním doložit ověřenou kopii daňového přiznání. A z různých důvodů k dispozici není. 

    Připravil jsem proto aktuální formulář "Žádost o ověřenou kopii daňového přiznání / žádost o opis vybraných položek z DP" týkající se daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob a kterou podáte na příslušný finanční úřad.

    Odkaz ke stažení:  "Žádost o ověřenou kopii daňového přiznání / žádost o opis vybraných položek z DP"

    Tuto žádost mohou po drobných úpravách použít i ostatní poplatnici (podávající daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob).

    Pokud provozujete fotovoltaickou elektrárnu a potřebujete vést účetní agendu včetně zpracování daňového přiznání a přehledů OSVČ pro OSSZ a danou zdravotní pojišťovnu, podrobné informace o nabízených službách najdete na stránce "Vedení účetnictví solárních elektráren FVE".

    Začínáte podnikat? Navštivte mé stránky "Začínám podnikat", kde najdete kromě pár rad a tipů i nabídku mých služeb pro začínající podnikatele, živnostníky OSVČ.

    Nabídku služeb pro stávající, již podnikající živnostníky OSVČ nabízím na stránce "Vedení účetnictví živnostník OSVČ".

    Potřebujete zpracovat podnikatelský záměr nebo business plán? Nabídku služeb najdete na stránce "Zpracování podnikatelských záměrů a business plánů" včetně "Ceníku zpracování podnikatelských záměrů a business plánů".

Žádost o prominutí příslušenství daně pro finanční úřad FÚ (penále+úroky atd) dle daňového řádu pro provozovatele FVE (020914)

    Připravil jsem pro provozovatele solárních elektráren (fotovoltaických elektráren) aktuální formulář "Žádost o prominutí příslušenství daně pro finanční úřad FÚ (penále+úroky atd dle daňového řádu)" platný od roku 2014.

    Odkaz ke stažení: "Žádost o prominutí příslušenství daně pro finanční úřad FÚ (penále+úroky atd dle daňového řádu)"

    Popis životní situace (zdroj: Portál veřejné správy)

    Tuto žádost mohou po drobných úpravách použít i ostatní poplatnici.

    Pokud provozujete fotovoltaickou elektrárnu a potřebujete vést účetní agendu včetně zpracování daňového přiznání a přehledů OSVČ pro OSSZ a danou zdravotní pojišťovnu, podrobné informace o nabízených službách najdete na stránce "Vedení účetnictví solárních elektráren FVE".

Žádost o povolení posečkání nebo rozložení úhrady daně podle § 156 Daňového řádu (031014)

    A do třetice jsem pro Vás připravil také formulář "Žádost o povolení posečkání / rozložení úhrady daně (podle § 156 Daňového řádu)" týkající se daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob a kterou podáte na příslušný finanční úřad.

    Odkaz ke stažení:  "Žádost o povolení posečkání / rozložení úhrady daně (podle § 156 Daňového řádu)"

    Popis životní situace (zdroj: Portál veřejné správy)

    Tuto žádost mohou po drobných úpravách použít i ostatní poplatnici.

    Pokud provozujete fotovoltaickou elektrárnu a potřebujete vést účetní agendu včetně zpracování daňového přiznání a přehledů OSVČ pro OSSZ a danou zdravotní pojišťovnu, podrobné informace o nabízených službách najdete na stránce "Vedení účetnictví solárních elektráren FVE".

    Začínáte podnikat? Navštivte mé stránky "Začínám podnikat", kde najdete kromě pár rad a tipů i nabídku mých služeb pro začínající podnikatele, živnostníky OSVČ.

    Nabídku služeb pro stávající, již podnikající živnostníky OSVČ nabízím na stránce "Vedení účetnictví živnostník OSVČ".

    Potřebujete zpracovat podnikatelský záměr nebo business plán? Nabídku služeb najdete na stránce "Zpracování podnikatelských záměrů a business plánů" včetně "Ceníku zpracování podnikatelských záměrů a business plánů".

Chyby při vedení daňové evidence - co je příjem, co výdej a co je základ daně (220614)

    Výklad je určen především začínajícím živnostníkům OSVČ a provozovatelům malých solárních elektráren FVE (provozující FVE od roku 2011), kteří se snaží vést si daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) prozatím sami.

    V minulých letech a především za rok 2013 jsem se až moc často setkal u výše uvedených živnostníků z jejich pohledu nemalým problémem.

    Co je zdanitelný příjem nebo výdej a co je vlastně základ daně v daňové evidenci.

    Mnozí díky špatnému výkladu těchto pojmů podali daňové přiznání k dani z příjmů s chybnými hodnotami a tím se v podstatě dopustili v některých případech krácení daně (výše přiznaných zdanitelných příjmů byla nižší než skutečné příjmy, u daňových výdajů zase uvedli vyšší výdaje, než byly skutečné). Z neznalosti. Ale jak víme, neznalost v podobných případech neomlová.

    Takže co je co a jak na to?

    Přečtěte si příspěvek "Chyby při vedení daňové evidence - co je příjem, co výdej a co je základ daně", který jsem pro Vás napsal na stránce "Příklady z účetní a daňové praxe".

Doporučuji příklady z praxe

    Pro Vaší informaci doporučuji příklady z účetní a daňové praxe, které najdete v rubrice Příklady z praxe.

Provozujete solární (FVE) elektrárnu?

    Pak Vám doporučuji k přečtení důležité upozornění, které najdete na stránce vedení účetnictví solárních (fve) elektráren.

Vedení knihy jízd

    Vedení knihy jízd - Odkaz 01

    Vedení knihy jízd - Odkaz 02

Kalkulačky online

 Zákony-aktuální znění

    Zákony a právní normy

    Aktuální znění zákonů potřebných pro podnikání drobných živnostníku.

Vybrané zákony pro podnikatele a živnostníky OSVČ

Důchodové kalkulačky

Dále doporučuji následují poskytované služby

    Současně Vám také nabízím i služby, které přímo či nepřímo souvisí s podnikáním, jako např.:

    V podstatě kompletní účetní, daňové a finanční poradenství pro podporu Vašeho podnikání s cílem ušetřit Váš čas a v neposlední řadě i finance.

    Kompletní přehled nabízených služeb uvádím v přehledném seznamu na stránce "Vedení účetnictví, daně a snížení daní - O nás".

    Pokud řešíte ve firmě problém spojený s vedením účetnictví, daňové evidemce nebo daněmi, možná najdete odpověď na web stránce "Příklady z praxe".

    Máte nejasnosti v oblasti evidence DPH nebo uvažujete stát se plátcem DPH? Doporučuji stránku "Vedení evidence plátce DPH".

    Máte li jakýkoliv dotaz týkající se problematiky podnikání nejen začínajících podnikatelů, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím následujícího kontakního formuláře.

     Napište mi  nebo rovnou volejte na tl.: 736 154 466.

                Na spolupráci se těší

                            ing. Antonín Halata

 

Kontakt

Zpracování podnikatelských záměrů a business plánů - Účetnictví - daně

ucetnictvi777@seznam.cz

Zámostní 1155/27
Ostrava
PSČ 71000

+420 736 154 466

Vyhledávání

Kontaktujte nás

Fotografie použita dle Creative Commons Valerii9116  © 2011 Všechna práva vyhrazena. Autor: Antonín Halata

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode