Zpracování business plánů - 736 154 466

Daně platby poplatky

Daňový kalendář 2018

    DAŇOVÝ KALENDÁŘ patří mezi základní materiály, kterými by se měl podnikatel řídit při svém podnikání.

    Dozvíte se kdy se podává které daňové přiznání a spoustu dalších informací.

Daňový kalendář 2018

    Zdroj: MFČR (Finanční správa)

Upozornění na daňové povinnosti a zákonné lhůty plnění daňových povinností 2018

    Dalším důležitým materiálem je UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI a ZÁKONNÉ LHŮTY PLNĚNÍ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ.

    Dozvíte se v něm, jaké povinnosti má podnikatel vůči finančnímu úřadu jako správci daně, vyplývající z jednotlivých daňových zákonů.

Upozornění na daňové povinnosti a zákonné lhůty v roce 2018

    Zdroj: MFČR (Finanční správa)

Přehled krajských finančních úřadů (tzv. převodový můstek) od 1.1.2015

    V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky došlo od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy.

    Stávající soustava územních finančních orgánů bude nahrazena orgány Finanční správy, které bude tvořit Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad.

Přehled krajských finančních úřadů (tzv. převodový můstek) od 1. 1. 2015 

    Další důležité informace, bez kterých se v podnikání neobejdete:

    Jedná se o imformace s platností k 1.1.2017. Zdroj: GFŘ

Další nabízené služby

 

Fotografie použita dle Creative Commons Valerii9116  © 2011 Všechna práva vyhrazena. Autor: Antonín Halata

Tvorba www stránek zdarmaWebnode